Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 oktober 2012

Gepubliceerd: 23 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A03821
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4dc65d5c-cd75-49e0-b672-c9fd322aab30&title=Besluitenlijst.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: