Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 15 maart 2013
Voortouwcommissie: Contactgroep Belgiƫ
Activiteitnummer: 2012A03730
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=079da8ec-9601-4e3d-bfa8-f005fe862ce1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20contactgroep%20Belgie%2C%2013-3-2013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Vlaams Parlement tot oprichting van een informele contactgroep Vlaanderen - Nederland

Zaak: Brief derden - Vlaams Parlement te Brussel - 26 september 2012 Voorstel Vlaams Parlement tot oprichting van een informele contactgroep Vlaanderen - Nederland - 2012Z17314

Besluit: Namens de contactgroep zal een brief worden verstuurd aan het Vlaams Parlement waarin wordt aangegeven dat de contactgroep het belang van informele contacten onderschrijft en graag de banden onderhoudt zonder daarvoor een aparte contactgroep op te richten.