Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A03628
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25841147-17c8-4671-92e0-06906cc102f5&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20d.d.%2011%20oktober%202012%20ivm%20Analyse%20winterweer%20NS%20en%20ProRail%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29984


Analyse winterweer NS en ProRail (de vertrouwelijke bijlage is ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 10 oktober 2012 Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om voorafgaand aan vertrouwelijke briefing en verzamel-AO Spoor procedureafspraken te maken t.a.v. vertrouwelijke analyse winterweer NS en ProRail - 2012Z17198

Besluit: Behandeld.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 oktober 2012 Analyse winterweer NS en ProRail - 29984-316

Besluit: Er wordt ingegaan op het aanbod van de minister om de vertrouwelijke bijlage mondeling toe te lichten in een vertrouwelijke en besloten technische briefing, die plaatsvindt vóór het verzamel algemeen overleg Spoor van vandaag.
Besluit: Het verzamel algemeen overleg Spoor van vandaag vindt doorgang, maar alle brieven met betrekking tot storingen als gevolg van herfst- of winterweer worden van de agenda verwijderd.
Besluit: Alle brieven met betrekking tot storingen als gevolg van herfst- of winterweer, die waren geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Spoor van vandaag, worden geagendeerd voor een algemeen overleg winterweer op het spoor, dat zal plaatsvinden op 23 oktober 2012 te 16.00 - 19.00 uur.