Extra procedurevergadering

Gepubliceerd: 8 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A03511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a7cba212-6fc1-45e1-b2e6-9b2e3b8ff242&title=extra%20procedureverg%20Def%209%20okt%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: