Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 25 september 2012

Gepubliceerd: 25 september 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A03269
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4b45f364-7dea-4d08-93ef-d7f84e5d67bd&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20SZW%20van%2025%20september%202012..pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32043


Septemberpakket pensioenen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 25 september 2012 Septemberpakket pensioenen - 2012Z16166

Besluit: Naar aanleiding van de bespreking in de commissie wordt besloten een algemeen overleg te houden met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het septemberpakket pensioenen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 24 september 2012 Septemberpakket pensioenen - 32043-129

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het septemberpakket pensioenen vast te stellen op 25 september 2012 te 18:00 uur.
Besluit: De brief van de staatssecretaris te agenderen voor een algemeen overleg te houden op 27 september 2012 van 10:00 tot 13:00 uur.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om het ontwerp-besluit van De Nederlandsche Bank over de Ultimate Forward Rate (UFR) per omgaande aan de Kamer te sturen en deze brief te betrekken bij de feitelijke vragen over het septemberpakket pensioenen.