Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03234
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=45bda26c-744b-4e9a-9186-cc7401a81685&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BuZa%20d.d.%2030%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33002

Inhoud


Verzoek om een geprek met de Adviescommissie Modernisering Diplomatie over heden verschenen tussenrapport.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 mei 2013 Aanbieding tussenrapport ‘Modernisering van de diplomatie’ van de Adviescommissie Modernisering Diplomatie - 2013Z10738

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Adviescommissie vóór het zomerreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 30 mei 2013 Rondvraagpunt Sjoerdsma met verzoek om een geprek met de Adviescommissie Modernisering Diplomatie over haar heden verschenen tussenrapport - 2013Z10791

Besluit: Gesprek plannen met de Adviescommissie vóór het zomerreces. De commissies voor BuHaOS en EU-zaken daarbij uitnodigen.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 mei 2013 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2013 - 21501-02-1254

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 23 mei 2013.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-V

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 13 juni om 14.00 uur.
Noot: Conform besluit van de Kamer.

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi getiteld 'Dutch economic links with the Occupation'

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 mei 2013 Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi getiteld 'Dutch economic links with the Occupation' - 2013Z10553

Besluit: Betrekken bij behandeling van (nog te ontvangen) kabinetsreactie op AIV-advies 'Tussen woord en daad. Perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten'.

Verslag van de Somalië-conferentie Londen 7 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 mei 2013 Verslag van de Somalië-conferentie Londen 7 mei 2013 - 2013Z10539

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over Somalië op 3 juli 2013.

Reactie op bericht dat Iran binnen twee maanden over een kernwapen zou kunnen beschikken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 mei 2013 Reactie op bericht dat Iran binnen twee maanden over een kernwapen zou kunnen beschikken - 2013Z10480

Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg RBZ d.d. 20 juni 2013.

Reactie op het verzoek commissie inzake het rapport Amnesty International over schendingen van de vrijheid van meningsuiting in Rusland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Reactie op het verzoek commissie inzake het rapport Amnesty International over schendingen van de vrijheid van meningsuiting in Rusland - 2013Z10270

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg over Mensenrechtenbeleid.

Berichtgeving over levering door Nederland van grondstof voor chemische wapens aan Syrië

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 22 mei 2013 Berichtgeving over levering door Nederland van grondstof voor chemische wapens aan Syrië - 2013Z10042

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Syrië op 23 mei 2013.
Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen brief van de minister van BuHaOS ter zake.

Syrische studenten/studie in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 mei 2013 Syrische studenten/studie in Nederland - 2013Z09884

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Syrië op 23 mei 2013.

Aanbieding HGIS-jaarverslag 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 mei 2013 Aanbieding HGIS-jaarverslag 2012 - 33002-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg d.d. 13 juni 2013 over Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2012

Legislatieve terughoudendheid BES eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Legislatieve terughoudendheid BES eilanden - 2013Z09000

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Reactie op het verzoek van de commissie voor Economische Zaken inzake de Top nucleaire veiligheid 2014 (Nuclear Security Summit 2014) - 33400-V-130

Besluit: Aanhouden en betrekken bij de behandeling van de in de aanloop naar de Top nog te ontvangen informatie van de minister over de organisatorische en inhoudelijke voorbereidingen.

Verzoek NRK, namens president van Syrian Arab Red Crescent, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de humanitaire situatie in Syrië d.d. 6 juni 2013

Zaak: Brief derden - Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) te Den Haag - 27 mei 2013 Verzoek NRK, namens president van Syrian Arab Red Crescent, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de humanitaire situatie in Syrië d.d. 6 juni 2013 - 2013Z10458

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Bonis op 6 juni 2013 van 14.00 tot 15.00 uur (het gesprek wordt in het Engels gevoerd).

Planning debat over besluit RBZ van 27 mei jl. over sanctieregime Syrië

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 30 mei 2013 Rondvraagpunt Omtzigt i.v.m. verzoek om RTG over legitimiteit wapenleveranties aan Syrië - 2013Z10789

Besluit: Rondetafelgesprek op woensdag 12 juni 2013. Er wordt een mail rondgestuurd t.b.v. inventarisatie van de deelnemers aan het rondetafelgesprek (ter bespreking in een extra-procedurevergadering op dinsdag 4 juni 2013 om 13.00 uur).