Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03231
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=21a899a6-aa9e-425c-bf05-223ea44e0df4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BuZa%20d.d.%2011%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30952, 30952, 30952

Inhoud


Verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken om een verslag van het recente bezoek van de Russische president Poetin aan Nederland aan de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 11 april 2013 Verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken om een verslag van het recente bezoek van de Russische president Poetin aan Nederland aan de Kamer te zenden - 2013Z07432

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer een verslag toe te zenden van het recente bezoek van de Russische president Poetin aan Nederland en daarbij ook in te gaan op de inhoud van de gevoerde gesprekken.

Stafnotitie Beleidskader Nederland en de Poolgebieden

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 2 april 2013 Stafnotitie Beleidskader Nederland en de Poolgebieden - 2013Z06479

Besluit: Reeds betrokken bij schriftelijke inbreng d.d. 4 april 2013.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') van 22 en 23 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 maart 2013 Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') van 22 en 23 maart 2013 - 21501-02-1241

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ d.d. 18 april 2013.

Briefwisseling houdende een verdrag betreffende toestemming tot overvlucht tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Caracas, 4 juli 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 april 2013

Besluit: Indien gewenst kunnen feitelijke vragen over dit verdrag worden toegevoegd aan feitelijke vragenronde over de Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen op 16 mei 2013.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 april 2013 Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen - 23908-(R1519)-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 maart 2013 Wijziging van de Bijlagen I, II, IV en V bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978; Londen, 2 november 1973 - 30952-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 maart 2013 Wijzigingen van de Bijlagen bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978; Londen, 26 september 1997 - 30952-112

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 maart 2013 Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Blue Gold"; Dhaka, 20 februari 2013 - 30952-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 maart 2013 Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 33400-V-122

Besluit: Feitelijke vragenronde; inbrengdatum vaststellen op donderdag 16 mei om 16.00 uur.

Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa over de huidige stand van zaken m.b.t. de bijdragen van de verschillende EU-lidstaten aan de EU trainingsmissie in Mali

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 april 2013 Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa over de huidige stand van zaken m.b.t. de bijdragen van de verschillende EU-lidstaten aan de EU trainingsmissie in Mali - 2013Z07344

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ op 18 april 2013 (waarop Mali staat geagendeerd).
Besluit: Betrekken bij Schriftelijk Overleg van commissie Defensie over agenda van RBZ Defensieraad d.d. 23 april 2013 (waarop EUTM Mali staat geagendeerd).

Reactie op verzoek commissie over de uiterste datum voor de inzet van de helicopter voor de operatie Ocean Shield

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 april 2013 Reactie op verzoek commissie over de uiterste datum voor de inzet van de helikopter voor de operatie Ocean Shield - 2013Z07261

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Somalië op 11 april 2013.

Reactie op het verzoek om informatie over enkele actuele kwesties m.b.t. het Internationale Strafhof

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 april 2013 Reactie op het verzoek om informatie over enkele actuele kwesties m.b.t. het Internationale Strafhof - 2013Z07029

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over de nog te ontvangen brief over het Mensenrechtenbeleid.

Mensenrechtenrapportage 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 april 2013 Mensenrechtenrapportage 2012 - 2013Z06940

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over de nog te ontvangen brief over het Mensenrechtenbeleid.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over de inperkingen van de persvrijheid door de Palestijnse Autoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 april 2013

Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg over de nog te ontvangen brief over het Mensenrechtenbeleid.

Visie op de geopolitieke aspecten van de afspraken met de Republiek Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 april 2013 Visie op de geopolitieke aspecten van de afspraken met de Republiek Cyprus - 2013Z06678

Besluit: Toevoegen aan agenda van Algemeen Overleg d.d. 18 april 2013 over EU-Raad Buitenlandse Zaken.

Nederlandse inzet van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 in Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 april 2013 Nederlandse inzet van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 in Den Haag - 2013Z06635

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een verslag van de gesprekken op 9 april 2013. Na ontvangst van het verslag zal de commissie hierover een feitelijke vragenronde houden.

Verslag van het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 27 maart 2013 Verslag van het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland - 33400-V-123

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ d.d. 18 april 2013.

Verzoek Regavim, namens dhr. Briggs, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over o.a. human rights organisaties, de internationale pers in Israel en de West bank en het Nederlands en Europees beleid tegenover Israel

Zaak: Brief derden - Regavim te - 27 maart 2013 Verzoek Regavim, namens dhr. Briggs, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over o.a. human rights organisaties, de internationale pers in Israel en de West bank en het Nederlands en Europees beleid tegenover Israel - 2013Z07259

Besluit: Bijzondere procedure op 24 april 2013 door het lid De Roon.

Verzoek Ambassade van de Republiek India, namens drie delegatieleden uit India, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 10 april 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek India (NL) te Den Haag - 2 april 2013 Verzoek Ambassade van de Republiek India, namens drie delegatieleden uit India, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 10 april 2013 - 2013Z06970

Besluit: Het gesprek gepland op donderdag 11 april 2013 van 17.30-18.30 uur zal geen doorgang vinden. De delegatie heeft afgezien van het werkbezoek aan Nederland.

Datumvoorstellen van Ambassade van Turkije voor bijeenkomsten i.h.k.v. project 'Inter-Parliamentary Exchange and Dialogue' in Nederland en in Turkije

Zaak: Brief derden - Ambassade van Turkije (NL) te Den Haag - 29 maart 2013 Datumvoorstellen van Ambassade van Turkije voor bijeenkomsten i.h.k.v. project 'Inter-Parliamentary Exchange and Dialogue' in Nederland en in Turkije - 2013Z06963

Besluit: De commissie zal de delegatie van het Turkse parlement, onder leiding van Saban Disli, voorzitter van de Turks-Nederlandse Vriendschapsgroep, in de week van 21-22-23 mei ontvangen voor een gesprek en tevens een lunch/diner aanbieden.

Verzoek Hay Tad Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. Armeense genocide d.d. 23 april 2013

Zaak: Brief derden - Hay Tad Nederland te Den Haag - 24 maart 2013 Verzoek Hay Tad Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. Armeense genocide d.d. 23 april 2013 - 2013Z06085

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 23 april 2013 van 13.30-13.45 uur.
Noot: FAON heeft laten weten af te willen zien van de petitieaanbieding op 23 april 2013.