Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A03226
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=563fe421-041d-4fe9-ac4d-0e34e8ab5db4&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20cie.%20BuZa%2014-2%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33543, 32623, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Van Bommel inzake toezeggingen minister van Buitenlandse Zaken tijdens begrotingsbehandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 14 februari 2013 Verzoek van het lid Van Bommel inzake toezeggingen minister van Buitenlandse Zaken tijdens begrotingsbehandeling - 2013Z03151

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken herinneren aan de volgende tijdens het

Verzoek om een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over opstelling tijdens Nederland-Ruslandjaar 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 14 februari 2013 Verzoek om een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over opstelling tijdens Nederland-Ruslandjaar 2013 - 2013Z03108

Besluit: De heden op verzoek van de commissie door de minister van Buitenlandse Zaken aan de Kamer toegezonden brief over de inzet Nederland-Ruslandjaar 2013 wordt geagendeerd voor een algemeen overleg vóór 8 april 2013.

Verzoek lid-De Roon om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken met een reactie op de inperkingen van de persvrijheid door de Palestijnse autoriteit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 13 februari 2013 Verzoek lid-De Roon om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken met een reactie op de inperkingen van de persvrijheid door de Palestijnse autoriteit - 2013Z02936

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie op bericht over inperking van de persvrijheid door de Palestijnse Autoriteit.

Verzoek leden Van Ojik en Bonis om reactie van de minister op het rapport van Human Rights Watch inzake luchtaanvallen door Israël op de Gazastrook

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 13 februari 2013 Verzoek leden Van Ojik en Bonis om reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op het rapport van Human Rights Watch inzake luchtaanvallen door Israël op de Gazastrook - 2013Z02910

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie op het rapport van Human Rights Watch "Israel: Gaza airstrikes violated laws of war" (12 februari 2013).

Rapport over Syrië door ALDE Representation in the Arab World, Cairo 28 januari 2013.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 31 januari 2013 Rapport over Syrië door ALDE Representation in the Arab World, Cairo 28 januari 2013. - 2013Z01917

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om reactie op rapport.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Paraguay

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 25 januari 2013 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Paraguay - 2013Z01585

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse zaken d.d. 18 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 februari 2013 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse zaken d.d. 18 februari 2013 - 2013Z02626

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO d.d. 14 februari 2013 over Raad Buitenlandse Zaken.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 februari 2013 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2013 - 2013Z02179

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 februari 2013.

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 februari 2013 Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012 - 33543-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 januari 2013 Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) - 23908-(R1519)-107

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om nadere informatie over de inhoud van het uitvoeringsverdrag tot wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en hierbij aan te geven wat de wijzigingen precies inhouden en wat de reden is voor deze wijzigingen.

Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 februari 2013 Werkprogramma 2013 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) - 33400-V-111

Besluit: CAVV uitnodigen voor gesprek met betrokken commissies over werkprogramma 2013.

Reactie op het verzoek commissie BUZA inzake het beleid ten aanzien van België/Vlaanderen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 februari 2013 Reactie op het verzoek commissie BUZA inzake het beleid ten aanzien van België/Vlaanderen - 2013Z02118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief (inclusief beleidsreactie)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief - 2013Z01955

Besluit: Betrekken bij (na ontvangst van Nota n.a.v. Verslag te agenderen) plenair debat over wetsvoorstel goedkeuring protocol tot wijziging Benelux Overeenkomst (33414).

Inzet slotconferentie VN-Wapenhandelsverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Inzet slotconferentie VN-Wapenhandelsverdrag - 2013Z01973

Besluit: Reeds geagendeerd voor Algemeen Overleg Wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over de ‘ranglijst christenvervolging’ van Open Doors

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over de ‘ranglijst christenvervolging’ van Open Doors - 2013Z02015

Besluit: Betrekken bij (te plannen) Dertigledendebat over het beleid inzake christenvervolging n.a.v. de ranglijst christenvervolging van Open Doors.
Besluit: Betrekken bij behandeling van brief over mensenrechtenbeleid die de minister in het voorjaar aan de Kamer zal aanbieden.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake Chemische wapens in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake Chemische wapens in Syrië - 32623-83

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg RBZ d.d. 30 januari 2013.

Europese steun aan Egypte

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Europese steun aan Egypte - 21501-02-1219

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg RBZ d.d. 30 januari 2013.

Verzoek om advies van de cie. BuZa aan de cie. Verzoekschriften over het burgerinitiatief "Sloop de Muur"

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 14 februari 2013 Memo over burgerinitiatief 'sloop de muur' - 2013Z03027

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 29 januari 2013 Verzoek om advies van de cie. BuZa aan de cie. Verzoekschriften over het burgerinitiatief "Sloop de Muur" - 2013Z01554

Besluit: De commissie neemt de inhoud van de stafnotitie over als uitkomst van het onderzoek of het voorstel van het burgerinitiatief de afgelopen twee jaar in de

Verzoek NEO-NGO om gesprek over de humanitaire crisis in Beloetsjistan (Pakistan)

Zaak: Brief derden - Near East Observatory (NEO-NGO) te London - 6 februari 2013 Verzoek NEO-NGO om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de humanitaire crisis in Beloetsjistan - 2013Z02477

Besluit: Vanwege de drukke agenda ziet de commissie geen mogelijkheid de organisatie te ontvangen; de organisatie wordt verzocht om de commissie schriftelijke informatie toe te zenden over de situatie in Baluchistan.

Verzoek SDOK, namens delegatie christenen uit Noord-Nigeria, om gesprek over recente ontwikkelen in Nigeria rond het thema christenvervolging d.d. 17 of 18 april 2013

Zaak: Brief derden - Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) te Gorinchem - 5 februari 2013 Verzoek SDOK, namens delegatie christenen uit Noord-Nigeria, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over recente ontwikkelen in Nigeria rond het thema christenvervolging d.d. 17 of 18 april 2013 - 2013Z02483

Besluit: Ontvangst door de leden Van der Staaij en Omtzigt in bijzondere procedure op woensdag 17 april 2013 om 11.00 uur.

Verzoek Hay Tad Nederland tot aanbieding petitie over kwestie Nogorno Karbach d.d. 26 of 27 februari 2013

Zaak: Brief derden - Hay Tad Nederland te Den Haag - 4 februari 2013 Verzoek Hay Tad Nederland tot aanbieding petitie over kwestie Nogorno Karbach d.d. 26 of 27 februari 2013 - 2013Z02327

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 26 februari.

Uitnodiging NIMD voor kennismakingsgesprek

Zaak: Brief derden - Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) te Den Haag - 28 januari 2013 Uitnodiging NIMD voor kennismakingsgesprek - 2013Z02010

Besluit: Agenderen voor gesprek op nader te bepalen datum.

Verzoek Ambassade van de Republiek Moldavië, namens minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van Republiek Moldavië, om gesprek op woensdag 6 maart 2013

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek Moldavië (BE) te Brussels - 30 januari 2013 Verzoek Ambassade van de Republiek Moldavië, namens minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van Republiek Moldavië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 6 maart 2013 - 2013Z02012

Besluit: Agenderen voor gesprek op woensdag 6 maart (18.00-19.00 uur).

Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Indonesië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over internationaal recht in de week van 4-8 maart 2013

Zaak: Brief derden - Agentschap NL te Den Haag - 30 januari 2013 Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Indonesië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over internationaal recht in de week van 4-8 maart 2013 - 2013Z02009

Besluit: Agenderen voor gesprek op woensdag 6 maart (17.00-18.00 uur).

Uitnodiging Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, Dublin 24-25 maart 2013.

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 6 februari 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor interparlementaire conferentie over gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid d.d. 24 en 25 maart 2013 - 2013Z02697

Besluit: Deelname schriftelijk inventariseren onder leden commissies Buitenlandse Zaken en Defensie met als reactietermijn woensdag 27 februari om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 5 juli 2012 is de volgende werkwijze afgesproken voor de interparlementaire GBVB-conferentie: Het inhoudelijke voortouw en het delegatievoorzitterschap worden belegd bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Onder de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie wordt belangstelling voor deelname aan delegatie (4 leden Tweede Kamer en 2 leden Eerste Kamer) geïnventariseerd.

Uitnodiging voor drie Kamerleden voor deelname (van 20 tot 22 maart) als waarnemer aan de Nederlandse delegatie naar de onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 februari 2013 Uitnodiging Kamerleden aan de onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag - 2013Z02595

Besluit: Belangstelling voor deelname inventariseren. Indien zich meer dan drie leden aanmelden, geldt volgorde van fractiegrootte.