Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A03215
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=44174383-f6a2-4c28-b860-7e6380e8ab6b&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Jujstitie%20van%2010%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32740, 28741, 29270, 29270, 29270, 28684, 24587, 24587, 30143, 29838, 29279, 29838, 32761, 29893, 31015, 29517, 24077, 26643, 29628, 29628, 26643, 26643, 33033, 30388, 33368, 29452, 26643, 25232, 29628, 28684, 29911, 32761, 32761, 29628, 29628, 24095, 28638, 24077, 29911, 28684, 24587, 31753, 31839, 26643, 26643, 33122, 22112, 32317, 22112, 32761, 22112, 22112, 32317, 32317, 32317, 32317, 32317, 22112, 22112, 32317, 32317, 25424, 31265, 24587, 26643, 26643, 29279, 28684, 26956, 29517, 28345, 29628, 30101, 29279, 29362, 30950, 29628, 28638, 29279, 29628, 33126, 33126, 29398, 32382, 32891, 33213, 30880, 32264, 33018, 33108, 33171, 33285

Inhoud


Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 20 september 2012 Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector - 32740-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie medische paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 september 2012 Kabinetsreactie medische paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) - 33000-VI-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herstructurering van de Halt-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 september 2012 Herstructurering van de Halt-sector - 28741-21

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Inspectierapport doorlichting IrisZorg Reclassering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 september 2012 Inspectierapport doorlichting IrisZorg Reclassering - 29270-72

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Inspectierapport doorlichting Reclassering Nederland Unit Arnhem - Nijmegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 september 2012 Inspectierapport doorlichting Reclassering Nederland Unit Arnhem - Nijmegen - 29270-71

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.
Noot: De beleidsreactie op dit Inspectierapport en een aantal andere Inspectierapporten zal in het najaar van 2012 in gebundelde vorm naar de Kamer worden gezonden.

Inspectierapport doorlichting Leger des Heils Reclasseringsunit Arnhem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 september 2012 Inspectierapport doorlichting Leger des Heils Reclasseringsunit Arnhem - 29270-70

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering, samen met het Inspectierapport doorlichting Emergis Reclassering van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (29270, nr. 63) en het inspectierapport doorlichting Reclassering Nederland unit Middelburg van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (29270, nr. 64) die eerder geagendeerd waren voor het nog te plannen algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 september 2012 Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) - 33000-VI-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 augustus 2012 Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten - 28684-362

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 augustus 2012 Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland - 24587-474

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Verzoek België verlenging ter beschikkingstelling PI Tilburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juli 2012 Verzoek België verlenging ter beschikkingstelling PI Tilburg - 24587-472

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juli 2012 Betrokkenheid van ouders bij het jeugdstrafproces en de motie-Marcouch over het sociaal verhoor - 30143-38

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Onderzoek College van Toezicht over Buma-Stemra

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juli 2012 Onderzoek College van Toezicht over Buma-Stemra - 29838-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over auteursrechten.

Jeugdrechtbanken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juli 2012 Jeugdrechtbanken - 29279-149

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Thuiskopiestelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juli 2012 Informatie over de thuiskopieregeling in de Auteurswet en de inrichting van het thuiskopiestelsel per 1 januari 2013 - 29838-52

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg overleg over auteursrechten, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Toezeggingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2012 Toezeggingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens - 32761-34

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober 2012 Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie - 33400-VI-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang Actie Koperslag

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober 2012 Voortgang Actie Koperslag - 29893-136

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Toestemming deelnemers aan het rondetafelgesprek over de kroongetuige

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2012 Toestemming deelnemers aan het rondetafelgesprek over de kroongetuige - 2012Z16288

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang aanpak kinderpornografie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 oktober 2012 Voortgang aanpak kinderpornografie - 31015-81

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Reactie naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad (AD) dat de brandweer wacht met uitrukken tot de collega's van de vrijwillige brandweer aanwezig zijn waardoor kostbare tijd verloren gaat

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 oktober 2012 Reactie naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad (AD) dat de brandweer wacht met uitrukken tot de collega's van de vrijwillige brandweer aanwezig zijn waardoor kostbare tijd verloren gaat - 29517-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Reactie op het verzoek van Lid Berndsen om een debat met betrekking tot de weerstand die er is tegen algemene invoering van de ‘wietpas’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2012 Reactie op het verzoek van Lid Berndsen om een debat met betrekking tot de weerstand die er is tegen algemene invoering van de ‘wietpas’ - 24077-291

Besluit: Algemeen overleg over de wietpas plannen in de 2e week november 2012, met dien verstande dat als het dertigledendebat eerder plaatsvindt het algemeen overleg zal worden geannuleerd.

Kwetsbaarheid in Internet Explorer

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2012 Kwetsbaarheid in Internet Explorer - 26643-255

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

Rapport “Politiële bewapening in perspectief” over het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en wapenstok

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 september 2012 Aanbieding rapport “Politiële bewapening in perspectief” over het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en wapenstok - 29628-330

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Reactie op brief van de politiebond ACP aan de kwartiermakers van de nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 september 2012 Reactie op brief van de politiebond ACP aan de kwartiermakers van de nationale politie - 29628-329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Dorifelvirus bij (overheids)instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de brief inzake het Dorifelvirus bij (overheids)instellingen - 26643-253

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 augustus 2012 Dorifelvirus bij (overheids)instellingen - 26643-251

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie.
Besluit: Het werkbezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal op 16 november 2012 plaatsvinden
Besluit: De commissie ziet af van het organiseren van een rondetafelgesprek.

Aanvraagproces en toezicht wapenverloven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2012 Aanvraagproces en toezicht wapenverloven - 33033-9

Besluit: Agenderen voor het (uitgestelde) algemeen overleg voor het schietincident Alphen aan den Rijn; algemeen overleg plannen.

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2012 Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld - 30388-52

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over huiselijk geweld/eergerelateerd geweld.

Drugscontroles Schiphol. Het VERTROUWELIJKE stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2012 Drugscontroles Schiphol. Het VERTROUWELIJKE stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z16241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van een brief van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2012 Afschrift van een brief van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 - 33368-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368).
Gerelateerde kamerstukken: 33368-5

Inspectierapport doorlichting FPK Assen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 september 2012 Inspectierapport doorlichting FPK Assen - 29452-153

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Advies over bovenregionale samenwerking bij rampen en crises; beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Advies over bovenregionale samenwerking bij rampen en crises; beleidsreactie - 2012Z14081

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Mededeling van de minister dat de vragen t.b.v. het VSO inzake het Dorifelvirus bij (overheids)instellingen (Kamerstuk 26 643, nr. 251) op een later moment zullen worden beantwoord.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 september 2012 Mededeling van de minister dat de vragen t.b.v. het VSO inzake het Dorifelvirus bij (overheids)instellingen (Kamerstuk 26 643, nr. 251) op een later moment zullen worden beantwoord. - 26643-252

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkbezoek van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 september 2012 Werkbezoek van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) - 2012Z15589

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voetbal en Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 september 2012 Evaluatie en tweede monitor van de "voetbalwet" inzake de aanpak van voetbalvandalisme - 25232-61

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg over initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken, Coruz over maatregelen te bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33281), dat zal worden gepland zodra duidelijk is wie de oud-leden De Mos en Coruz zullen vervangen.

Stand van zaken actieprogramma 'Minder regels, meer op straat'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus 2012 Stand van zaken actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' - 29628-328

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Rectificatie op het rapport van de inspectie VenJ en IGZ Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 augustus 2012 Rectificatie op het rapport van de inspectie VenJ en IGZ Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen - 28684-361

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage inzake de geïntegreerde aanpak van outlawbikers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 augustus 2012 Voortgangsrapportage inzake de geïntegreerde aanpak van outlawbikers - 29911-71

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op de aangenomen moties van het lid Recourt c.s. (32761, nrs. 10 en 11) over de veiligheid van minderjarigen op internet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 augustus 2012 Reactie op de aangenomen moties van het lid Recourt c.s. (32761, nrs. 10 en 11) over de veiligheid van minderjarigen op internet - 32761-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De herkomt van gegevens van promotieonderzoek inzake anonimisering. Antwoorden op vragen gesteld door het lid Recourt tijdens het AO van 3 juli j.l. De vragen tijdens het AO zijn gesteld naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen en de daarop gegeven de antwoorden (2012Z12786)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juli 2012 De herkomt van gegevens van promotieonderzoek inzake anonimisering. - 32761-39

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juli 2012 Voortgang van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014 - 29628-327

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Operationele sterkte politie ultimo 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juli 2012 Operationele sterkte politie ultimo 2011 - 29628-326

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Vertrouwelijke brief over de uitkomsten van een onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van een aangifte zoals toegezegd bij het AO van 22 december 2011 (Kamerstuk 33 000 VI, nr.78) inzake Forensisch Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juli 2012 Vertrouwelijke brief over de uitkomsten van een onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van een aangifte zoals toegezegd bij het AO van 22 december 2011 (Kamerstuk 33 000 VI, nr.78) inzake Forensisch Onderzoek - 2012Z14603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juli 2012 Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht bij het ondersteunen van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk - 33000-VI-112

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Continuïteit bij uitval van ICT en elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juli 2012 Continuïteit bij uitval van ICT en elektriciteit - 24095-323

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Wettelijke verankering Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juli 2012 Wettelijke verankering Nationaal Rapporteur Mensenhandel - 28638-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op informatieverzoek Vaste Kamercommissie VJ over evaluatie clubpas

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juli 2012 Reactie op informatieverzoek Vaste Kamercommissie VJ over evaluatie clubpas - 24077-289

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juli 2012 Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen - 33000-VI-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit m.b.t. "overheidsbreed afpakken" zoals toegezegd tijdens het AO 14 juni 2012 over georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juli 2012 Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit m.b.t. "overheidsbreed afpakken" zoals toegezegd tijdens het AO 14 juni 2012 over georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit - 29911-69

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Onderzoeksopdracht onderzoek naar archieven Openbaar Ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Onderzoeksopdracht onderzoek naar archieven Openbaar Ministerie - 33000-VI-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen en motie n.a.v. AO en VAO actieprogramma criminele jeugdgroepen van 11 en 26 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Toezeggingen en motie n.a.v. AO en VAO actieprogramma criminele jeugdgroepen van 11 en 26 april 2012 - 28684-360

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reacties Commissies van toezicht op rapport Defence for Children over kinderen in politiecellen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Reacties Commissies van toezicht op rapport Defence for Children - 24587-471

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Vernieuwing stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Vernieuwing stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-52

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand.

Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juli 2012 Pilot loverboys en afspraken met bedrijfstakken - 31839-234

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Evaluatie van de rijkscrisisorganisatie tijdens de DigiNotar-crisis door de Inspectie Veiligheid & Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2012 Evaluatie van de rijkscrisisorganisatie tijdens de DigiNotar-crisis door de Inspectie Veiligheid & Justitie - 26643-250

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie evenals de nog te ontvangen kabinetsreactie op de evaluatie.

Meldplicht (security breach notification) en interventiemogelijkheden

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2012 Meldplicht (security breach notification) en interventiemogelijkheden - 26643-247

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

Standpunt over toekomst forensisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Standpunt over toekomst forensisch onderzoek - 33000-VI-106

Besluit: Algemeen overleg voeren.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg een rondetafelgesprek voeren; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen en instanties.

EU-stafnotitie inzake voorstel richtlijn strafrechtelijke bestrijding fraude EU-gelden COM(2012)363, parlisnr. 2012Z14579

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 9 oktober 2012 EU-stafnotitie inzake voorstel richtlijn strafrechtelijke bestrijding fraude EU-gelden COM(2012)363, parlisnr. 2012Z14579 - 2012Z17054

Besluit: Zie agendapunt 118.

EU-stafnotitie: Richtlijnvoorstel collectief beheer van auteursrechten en multiterritoriale licentieverlening van muziek online

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 3 oktober 2012 EU-stafnotitie: Richtlijnvoorstel collectief beheer van auteursrechten en multiterritoriale licentieverlening van muziek online - 2012Z16659

Besluit: Zie agendapunt 116.

Vaststelling inbrengdatum feitelijke vragen begroting Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2012

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 - 33400-VI

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 27 september 2012 is de inbrengdatum voor de feitelijke vragen over de begroting vastgesteld op 11 oktober 2012.

Kabinetsreactie op brief van ACP aan kwartiermaker nationale politie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 16 augustus 2012 Kabinetsreactie op brief van ACP aan kwartiermakers nationale politie - 2012Z15122

Besluit: Door middel van een emailprocedure op 17 augustus 2012 heeft de commissie besloten om de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op een brief van de politievakbond ACP aan de kwartiermakers van de nationale politie.

Verzoek SP-fractie over Dorifel virus naar aanleiding van de brief van de minister V&J

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 20 augustus 2012 Verzoek SP-fractie over Dorifel virus naar aanleidjng van de brief van de minister V&J - 2012Z15188

Besluit: Door middel van een emailprocedure op 15 augustus 2012 heeft de commissie besloten om op 22 augustus 2012 een extra-procedurevergadering te houden over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het Dorifelvirus.

Dorifelvirus

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 10 augustus 2012 Dorifel virus - 2012Z15001

Besluit: Door middel van een emailprocedure is reeds besloten een brief met nadere informatie over Dorifel te vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Het onderzoeksvoorstel "ICT-projecten bij de overheid"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 2 juli 2012 Het onderzoeksvoorstel "ICT-projecten bij de overheid" - 2012Z13387

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 29 juni 2012 heeft de commisie besloten om een extraprocedurevergadering te houden op 3 juli 2012.

Stand van zaken dierenpolitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 oktober 2012 Stand van zaken dierenpolitie - 2012Z17190

Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de dierenpolitie.

Brief over het uitgelekte conceptrapport Clean IT project

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 9 oktober 2012 Brief over het uitgelekte conceptrapport Clean IT project - 2012Z17063

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Reactie van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) op de conclusies en aanbevelingen op de monitot van de commissie-Deetman

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 9 oktober 2012 Reactie van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) op de conclusies en aanbevelingen op de monitot van de commissie-Deetman - 2012Z17044

Besluit: De commissie zal de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) verzoeken de commissie een reactie op de conclusies en aanbevelingen van de monitor van de commissie-Deetman te doen toekomen.

Beleidsreactie op het rapport 'Suïcide in detentie'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 9 oktober 2012 Beleidsreactie op het rapport 'Suïcide in detentie' - 2012Z17042

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht zijn reactie op het rapport 'Suïcide in detentie" aan de Kamer te doen toekomen.

Hoorzitting over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie-Samson

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 9 oktober 2012 Hoorzitting over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie-Samson - 2012Z16998

Besluit: Het rapport van de Commissie-Samson zal aan de vaste commissie voor Volkgezsondheid, Welzijn en Sport voor behandeling worden overgedragen, waabij die commissie in overweging zal worden gegeven een schriftelijke vragenronde en een rondetafelgesprek te houden in voorbereiding op het debat met de regering.

Verzoek om de regering een reactie te vragen op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over het onderzoek orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap en de daarin opgenomen aanbevelingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 26 september 2012 Verzoek om de regering een reactie te vragen op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over het onderzoek orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap en de daarin opgenomen aanbevelingen - 2012Z16281

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over het onderzoek orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap en de daarin opgenomen aanbevelingen.

Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Initiatiefnota mediation

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 19 juli 2012 Antwoorden op vragen t.b.v. het verslag van een schriftelijk overleg inzake de initiatiefnota van het lid Van der Steur inzake Mediation - 33122-3

Besluit: Zie het bovenstaande besluit.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 15 december 2011 Initiatiefnota mediation - 33122

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nog in te dienen initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Steur over mediation.

Fiche: richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Fiche: richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt - 22112-1475

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Agendering Richtlijn minimumnormen slachtoffers als A-punt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2012 Agendering Richtlijn minimumnormen slachtoffers als A-punt bij de Raad Werkgelegenheid van 4 oktober 2012 - 32317-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Richtlijn collectief beheer auteurs- en naburige rechten en muziekrechten op internet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Fiche: Richtlijn collectief beheer auteurs- en naburige rechten en muziekrechten op internet - 22112-1472

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over auteursrechten.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg over auteursrechten zal een briefing door ambtenaren van de Europese Commissie worden georganiseerd.

Voorlichting van de Raad van State over 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 28 juni 2012 Voorlichting van de Raad van State over 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens - 32761-32

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Uitstel BNC fiche richtlijn collectief beheer online muziekrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 september 2012 Uitstel BNC fiche richtlijn collectief beheer online muziekrechten - 22112-1451

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanbieding fiche Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de EU schaadt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 augustus 2012 Uitstel aanbieding fiche Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de EU schaadt - 22112-1450

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag informele JBZ-Raad, 23 en 24 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 augustus 2012 Verslag informele JBZ-Raad, 23 en 24 juli 2012 - 32317-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de JBZ-Raad van 25 en 26 okober 2012 op 24 oktober 2012.

Conceptagenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 september 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 augustus 2012 Conceptagenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 september 2012 - 32317-135

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Richtlijn inzake collectief beheer van auteursrechten en licensering van muziek online COM(2012) 372 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 juli 2012 EU-voorstel: Richtlijn inzake collectief beheer van auteursrechten en licensering van muziek online COM(2012) 372 - 2012Z14760

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over auteursrechten.

Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juli 2012 Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman - 32317-133

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23-24 juli 2012 te Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda met betrekking tot de informele JBZ-Raad op 23-24 juli 2012 - 32317-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juli 2012 Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23-24 juli 2012 te Cyprus - 32317-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Richtlijn Strafrechtelijke aanpak van fraude met Europese begrotingsmiddelen (Engelstalige versie), COM(2012)363

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 juli 2012 EU-voorstel: Richtlijn Strafrechtelijke aanpak van fraude met Europese begrotingsmiddelen (Engelstalige versie), COM(2012)363 - 2012Z14579

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.
Besluit: De regering zal worden verzocht ten beheoev van het algemeen overleg over de JBZ-raad op 24 oktober te informeren over onder meer de ontwikkeling van het Nederlandse standpunt en het krachtenveld in de Raad.
Besluit: Er zal een briefing worden verzorgd door ambtenaren van de Europese Commissie en/of een academisch expert op het terrein van Europees strafrecht en/of OLAF.

Fiche: mededeling EU strategie uitroeiing mensenhandel 2012-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: mededeling EU strategie uitroeiing mensenhandel 2012-2016 - 22112-1443

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over prostitutie en mensenhandel.

Fiche: verordening gebruik EURODAC voor strafrechtelijke onderzoeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: verordening gebruik EURODAC voor strafrechtelijke onderzoeken - 22112-1440

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Adviezen Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 augustus 2012 Adviezen Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - 32317-137

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader 2010-2014)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 juli 2012 Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader 2010-2014) - 32317-131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-raad d.d. 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Rapport van TNS NIPO "Vuurwerk opnieuw gepeild"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 juli 2012 Rapport van TNS NIPO "Vuurwerk opnieuw gepeild" - 33000-XII-140

Besluit: Agenderen voor het (uitgestelde) algemeen overleg over Jaarwisseling 2011-2012 en consumentenvuurwerk; algemeen overleg plannen.

RVZ advies “stoornis en delict”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 juli 2012 RVZ advies “stoornis en delict” - 25424-188

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 4 oktober 2012 Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012 - 31265-44

Besluit: Algemeen overleg voeren, nog voor het kerstreces.

Reactie op het bericht dat gevangenispersoneel in de Bijlmerbajes niet langer de veiligheid kan garanderen (Regeling van Werkzaamheden 20 september 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 27 september 2012 Reactie op het bericht dat gevangenispersoneel in de Bijlmerbajes niet langer de veiligheid kan garanderen - 24587-475

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Cyber Security Beeld Nederland -2

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2012 Cyber Security Beeld Nederland -2 - 26643-245

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie.

Voortgang Nationale Cyber Security Strategie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2012 Voortgang Nationale Cyber Security Strategie - 26643-246

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Shariaraad in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2012 Shariaraad in Nederland - 29279-150

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen - 28684-358

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
Besluit: Beleidsartikel 35 (Jeugd) van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie zal tevens worden behandeld in het wetgevingsoverleg over jeugd dat door de commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en Sport zal worden gepland.

Informatie naar aanleiding van het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg met betrekking tot de zaak Denise Schouten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Informatie naar aanleiding van het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg met betrekking tot de zaak Denise Schouten - 33000-VI-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op het advies over bovenregionale samenwerking bij rampen en crises

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Beleidsreactie op het advies over bovenregionale samenwerking bij rampen en crises - 26956-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Toezeggingen nationale veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing - 29517-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring - 28345-124

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over huiselijk geweld/eergerelateerd geweld.

Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011 en de Summatieve evaluatie PO2002

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011 en de Summatieve evaluatie PO2002 - 29628-323

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast - 30101-25

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over politieonderwerpen waartoe reeds is besloten; algemeen overleg van 4 uur plannen, bij voorkeur nog voor de begrotingsbehandeling.

Toezeggingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Toezeggingen inzake de Rechterlijke Macht en uitvoering moties - 29279-148

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechterlijke macht.

Rapportage burgerbrieven V&J voor 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2012 Rapportage burgerbrieven V&J voor 2010 en 2011 - 29362-206

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het boek “Islamofobie en discriminatie” (op verzoek van de cie V & J)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 juli 2012 Reactie op het boek “Islamofobie en discriminatie” - 30950-44

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Optreden politieagente Rotterdam-Rijnmond

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2012 Optreden politieagente Rotterdam-Rijnmond - 29628-324

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen tijdens het debat mensenhandel 12 juni 2012 over categorale opvang, registratie van minderjarige slachtoffers, uitstapprogramma Rotterdam, veiligheid van opvanginstellingen en terugvorderen van loonderving

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juli 2012 Toezeggingen tijdens het debat mensenhandel 12 juni 2012 over categorale opvang, registratie van minderjarige slachtoffers, uitstapprogramma Rotterdam, veiligheid van opvanginstellingen en terugvorderen van loonderving - 28638-90

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Onderwerp Versterking van de prestaties in de strafrechtketen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Versterking van de prestaties in de strafrechtketen - 29279-147

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over prestaties in de strafrechtketen op 5 juli 2012.

Reactie op verzoek Kuiken over storingen 112 en getroffen maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Reactie op verzoek Kuiken over storingen 112 en getroffen maatregelen - 29628-325

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg waartoe reeds is besloten; algemeen overleg van 4 uur plannen.

Nadere informatie over aanhouding woordvoerder Sharia4Holland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Nadere informatie over aanhouding woordvoerder Sharia4Holland - 33000-VI-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 2 oktober 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z16578

Besluit: De Griffie zal worden verzocht de volgende prioritaire wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 27 september 2011 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte - 33018

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2012.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober 2012 Nota van wijziging - 33126-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33126-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33126-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33126-7

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2011 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) - 33126

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 oktober 2012 Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) - 33422

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 november 2012.

Ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 september 2012 Aanbieding ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven - 29398-339

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2012 Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PBEU 2011, L 316) - 33420

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 november 2012.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 augustus 2012 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte - 33351

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 december 2012.

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 27 september 2012 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat - 33419

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 december 2012.

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juli 2012 Tweede nota van wijziging - 32382-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32382-10

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010 Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) - 32382

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 6 december 2012.

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere veranderingen

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 september 2012 Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen - 33368

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 oktober 2012.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis - 33360

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 november 2012.

Voorhang ontwerpbesluit inzake zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus 2012 Voorhang ontwerpbesluit inzake zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) - 32891-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32891-21

Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus 2012 Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) - 33355

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 november 2012.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 augustus 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden - 33352

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 november 2012.

Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33228-(R1981)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 april 2012 Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) - 33228-(R1981)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33213-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33213-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 maart 2012 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) - 33213

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorhangen ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie).

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 juli 2012 Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). - 30880-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30880-73

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2d (regels met betrekking tot pandbeleningen)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) - 33334

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 januari 2013.

Voorhangprocedure ontwerpbesluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Voorhangprocedure ontwerpbesluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen - 32264-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32264-26

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 juli 2012 Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten - 33329

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 november 2012.

Nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel Boek 7 van het BW (verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 5 juli 2012 Nota van wijziigng initiatiefwetsvoorstel Boek 7 van het BW (verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte) - 33018-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33018-5

Reactie op amendementen Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108, nrs. 10 en 11)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Reactie op amendementen Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108, nrs. 10 en 11) - 33108-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) (33108).
Gerelateerde kamerstukken: 33108-12

Implementatie Richtlijn nr. 2011/7 inzake betalingsachterstanden: verkorting betalingstermijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Implementatie Richtlijn nr. 2011/7 inzake betalingsachterstanden: verkorting betalingstermijn - 33171-9

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171).
Gerelateerde kamerstukken: 33171-9

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.