Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 oktober 2012

Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A03192
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=14f4e858-5745-4d07-b6e4-0632dfa1573f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2024%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Invulling en planning werkbezoeken.

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 12 oktober 2012 Voorstel werkbezoeken. - 2012Z17356

Besluit: Invulling en planning van werkbezoeken bespreken.

Concept lijst deskundigen ten behoeve deskundigenbijeenkomsten

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 12 oktober 2012 Lijst deskundigen. - 2012Z17355

Besluit: Vaststellen lijst van deskundigen en data waarop de deskundigenbijeenkomsten plaatsvinden.