Besluitenlijst van de extra-procedurevergadering van woensdag 22 augustus 2012

Gepubliceerd: 22 augustus 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A03095
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98c6f786-ab8c-4dad-be22-57d6b96408d3&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20commissie%20VJ%20op%2022%20augustus%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26643


Dorifelvirus bij (overheids)instellingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 augustus 2012 Extra-procedurevergadering naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het Dorifelvirus - 2012Z15103

Besluit: Zie het bovenstaande besluiten.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 augustus 2012 Dorifelvirus bij (overheids)instellingen - 26643-251

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 augustus 2012 te 14.00 uur.
Besluit: Werkbezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), waartoe reeds is besloten, bij voorkeur nog voor de verkiezingen plannen.
Besluit: Na het werkbezoek aan het NCSC een hoorzitting/rondetafelgesprek houden. De leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.