Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli 2012

Gepubliceerd: 12 juli 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie ICT
Activiteitnummer: 2012A02974
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=12a88f79-8ff9-4e69-8de9-34a44c2b195a&title=Besluitenlijst%20vergadering%20tc%20ICT%20-%205%20juli%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: