Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 oktober 2012

Gepubliceerd: 4 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02830
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fa08a994-5f0b-4a3c-8826-9ef66390c58e&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%202%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32043, 33251, 21501, 21501, 21501, 21501, 26448, 32043, 32701, 29817, 31322, 30545, 28719, 24515, 30545, 29427, 29427, 17050, 29407, 29544, 29502, 33290, 29544, 29544, 29544, 29427, 33241, 32043, 29544, 31311, 33318, 33318, 31322, 33290, 33244, 33244, 33294, 33327

Inhoud


brief inzake armoede Caribisch Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 3 oktober 2012 brief inzake armoede caribisch Nederland - 2012Z16692

Besluit: Geinformeerd wordt naar een brief van de regering over armoede in Caribisch Nederland. De staf van de commissie zal dit uitzoeken en hier in de volgende procedurevergadering op terugkomen.

Verzoek aan staatssecretaris van SZW om opheldering te geven over bereikbaarheid van de site werk.nl

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 1 oktober 2012 Verzoek aan minister van SZW om opheldering te geven over bereikbaarheid van de site werk.nl - 2012Z16516

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek aan staatssecretaris van SZW om reactie op witboek van FNV Bondgenoten "Schimmenspel, hoe Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om de rechten van huishoudelijk werkers" en op het onderzoek "Positie huishoudelijke hulp en alfahulp"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 1 oktober 2012 Verzoek aan minister van SZW om reactie op witboek van FNV Bondgenoten "Schimmenspel, hoe Nederland hopeloos achterloopt als het gaat om de rechten van huishoudelijk werkers" en op het onderzoek "Positie huishoudelijke hulp en alfahulp" - 2012Z16512

Besluit: Verzoek honoreren.

Uitnodiging voor werkbezoek aan AFM

Zaak: Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 6 september 2012 Uitnodiging voor werkbezoek aan AFM - 2012Z15752

Besluit: Belangstelling door middel van een emailprocedure inventariseren
Noot: Mogelijke datum voor het werkbezoek is 22 oktober

Uitnodiging werkbezoek Proson

Zaak: Brief derden - Proson te Ermelo - 23 augustus 2012 Aanbieding brochure 'Pleidooi - Pronson is apart en dat moet zo blijven' van Pronson - 2012Z15435

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Brief van de Europese Commissie inzake herziening van de IORP-richtlijn 2003/41/EG n.a.v. de Nederlandse reactie op het Witboek "Een agenda voor adequate, veilige en en duurzame pensioenen" van de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - Organisatie, Europese Commissie - 21 september 2012 Brief van de Europese Commissie inzake herziening van de IORP-richtlijn 2003/41/EG n.a.v. de Nederlandse reactie op het Witboek "Een agenda voor adequate, veilige en en duurzame pensioenen" van de Europese Commissie - 32043-128

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere werkzaamheden van de pensioenrapporteur/

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake het intrekken EU-Voorstel Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten

Zaak: Brief regering - Organisatie, Europese Commissie - 21 september 2012 Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake het intrekken EU-Voorstel Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten - 33251-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De Europese Commsisie trekt het EU-Voorstel Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten in. Eerder had de Tweede Kamer over dit voorstel een "gele kaart" getrokken .

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 4 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 19 september 2012 Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 4 oktober 2012 - 21501-31-292

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 26 september 2012.

Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 en 13 juli 2012 te Nicosia (Cyprus)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 augustus 2012 Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 en 13 juli 2012 te Nicosia (Cyprus) - 21501-31-291

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 26 september 2012.

Geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12-13 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 juli 2012 Geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12-13 juli 2012 - 21501-31-288

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 26 september 2012.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 21 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 4 juli 2012 Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 21 juni 2012 - 21501-31-286

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 26 september 2012.

Deskundigenoordeel UWV *

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Deskundigenoordeel UWV - 26448-477

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen
Noot: Bewindspersoon verzoeken om in ieder geval tot de komende procedurevergadering van dinsdag 9 oktober 2012 geen onomkeerbare stappen te zetten

Lijst van vragen en antwoorden over het septemberpakket pensioenen van 24 september 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 26 september 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over het septemberpakket pensioenen van 24 september 2012 - 32043-134

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 27 september 2012 over het septemberpakket pensioenen

Toezichtverslagen PBO 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van de product- en bedrijfsschappen (kamerstuk 33314) en de reactie van de indieners daarop is ontvangen.
Noot: • Zie tevens agendapunt

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 24 september 2012 Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) - 32701-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32701-28

Aanbieding verslag over de wijzigingen van de Wsw in 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 september 2012 Aanbieding verslag over de wijzigingen van de Wsw in 2008 - 29817-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Wsw/Wajong
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Cijfers kinderopvang over tweede kwartaal 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 20 september 2012 Cijfers kinderopvang over tweede kwartaal 2012 - 31322-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: Zie tevens agendapunt 10 en

Aanbieding meerjarenplan 2013 – 2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 17 september 2012 Aanbieding meerjarenplan 2013 – 2014 en het jaarplan 2013 van de Inspectie SZW - 33000-XV-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Handhaving

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 augustus 2012 Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk - 30545-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: Zie ook agendapunt 14, 16, 19, 21, 22,

Stand van zaken van het experiment naar de netto effectiviteit van re-integratie (zie ook 28719, nr. 76).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 20 juli 2012 Stand van zaken van het experiment naar de netto effectiviteit van re-integratie - 28719-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over re-integratie
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Toezeggingen n.a.v. AO armoede/schulden op 4 april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 5 juli 2012 Toezeggingen n.a.v. AO armoede/schulden op 4 april 2012 - 24515-239

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Uitkomsten gesprek met VNG over verbeterpunten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 3 juli 2012 Uitkomsten gesprek met VNG over verbeterpunten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen - 30545-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg over de eventuele ratificatie van een aantal ILO-verdragen op het gebied van arbeidsomstandigheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 mei 2012 Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187 - 29427-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 3 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg over het Kabinetsstandpunt inzake de ratificatie van een aantal ILO-verdragen op het gebied van arbeidsomstandigheden - 29427-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbo-onderwerpen
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Waarnemen van de parlementaire verplichtingen van de minister van SZW door de staatssecretaris van SZW voor de periode waarin de minister van SZW als informateur zal op treden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 september 2012 Waarnemen van de parlementaire verplichtingen van de minister van SZW door

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang in de aanpak van malafide uitzendbureaus

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 september 2012 Voortgang in de aanpak van malafide uitzendbureaus - 17050-419

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie
Noot: • zie tevens agendapunt

SER-adviesaanvragen 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 september 2012 SER-adviesaanvragen 2013 - 33000-XV-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Op het terein van SZW worden de volgende adviesaanvragen gedaan: • Meer uren werken • Arbeidsmarktpositie jongeren • Toekomstige ontwikkeling arbeidsmarkt/werkgelegenheid • Ambachtseconomie • Discriminatie op de arbeidsmarkt

Voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 28 augustus 2012 Voortang maatregelen EU-arbeidsmigratie - 29407-149

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmigratie
Noot: • De staf zal ten behoeve van het algemeen overleg een stafnotitie opstellen, met daarin onder meer opgenomen een overzicht van de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie en de door het kabinet ingezette beleid. • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel. • Zie tevens agendapunt

Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang (onderzoek van de Cie Gunning naar de bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak) en uitvoering van de moties van de leden Van den Besselaar/De Mos (33 014, nrs. 12 en 16)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 juli 2012 Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: Zie tevens agendapunt 10 en

Onderbouwing productiviteitsgroei door hervorming ontslag/WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juli 2012 Onderbouwing productiviteitsgroei door hervorming ontslag/WW - 29544-408

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: Zie ook agendapunt 14, 16, 19, 21, 22,

Informatie over postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 juli 2012 Informatie over postmarkt - 29502-102

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Mogelijkheden om bij werkgevers meer bekendheid te geven aan regelingen die de arbeidsmarktpositie van ouderen (werkenden en werkzoekenden) verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 juli 2012 Mogelijkheden om bij werkgevers meer bekendheid te geven aan regelingen die de arbeidsmarktpositie van ouderen (werkenden en werkzoekenden) verbeteren - 33290-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: Zie ook agendapunt 14, 16, 19, 21, 24,
Gerelateerde kamerstukken: 33290-15

Kabinetsreactie SER-advies "Werk maken van scholing" (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 juli 2012 Kabinetsreactie SER-advies "Werk maken van scholing" - 29544-405

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: Zie ook agendapunt 14, 16, 19, 22, 24,

Indexatiemogelijkheden in het reële pensioencontract

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: Zie tevens agendapunt

Onderzoeksrapportage SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2012 Onderzoeksrapportages SZW en de beleidsreactie per onderzoek (Monitor Arbeidsmarkt, Evaluatie Wet Participatieplaatsen en de rapporten van de Inspectie SZW "Agressie en Geweld", "Kiezen voor het delen van informatie", "Sectorrapportage Metaal" en "Sectorrapportage Grond- Weg- en Waterbouw") - 29544-406

Besluit: Evaluatie Wet Participatieplaatsen (2012D29807): Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidmarktbeleid
Besluit: Monitor Arbeidsmarkt (2012D29814): Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Sectorrapportage Metaal (2012D29805): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Sectorrapportage grond- weg en waterbouw (2012D29809): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigeheden
Besluit: Programmarapportage Agressie en Geweld (2012D29811): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Kiezen voor het delen van informatie (2012D29815): Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Cao- en avv-beleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 juli 2012 Cao- en avv-beleid - 29544-407

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Verslag 101ste Internationale Arbeidsconferentie te Genève

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juli 2012 Verslag 101ste Internationale Arbeidsconferentie te Genève - 29427-91

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over ILO-onderwerpen
Noot: In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Ontwikkeling aantal flexibele krachten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 juli 2012 Ontwikkeling aantal flexibele krachten - 33241-23

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: • Zie ook agendapunt 14, 19, 21, 22, 24,
Gerelateerde kamerstukken: 33241-23

Benchmarks pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 3 juli 2012 Benchmarks pensioenfondsen - 32043-119

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel. • zie tevens agendapunt

Tussenrapportage Experimenten van Werk Naar Werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 3 juli 2012 Tussenrapportage Experimenten van Werk Naar Werk - 29544-404

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel. • Zie ook agendapunt 16, 19, 21, 22, 24,

Eindrapportage adviescommissie Asscher-Vonk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 juni 2012 Eindrapportage adviescommissie Asscher-Vonk - 31311-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over UWV-onderwerpen
Noot: In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel.

Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot - 21 juni 2012 Voorstel van wet van de leden Aptroot en Lodders houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) - 33314

Besluit: Ter informatie. Advies Raad van State en reactie van de indieners afwachten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans - 22 juni 2012 Verzoek om RTG over PBO's - 2012Z12666

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van de product- en bedrijfsschappen en de reactie van de indieners daarop is ontvangen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van de product- en bedrijfsschappen (kamerstuk 33314) en de reactie van de indieners daarop is ontvangen
Noot: • Zie tevens agendapunt

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) *

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Nota van wijziging - 33318-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33318-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33318-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33318-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 28 juni 2012 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) - 33318

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Ontwerpbesluit continue screening kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 september 2012 Aanbieding Ontwerpbesluit continue screening kinderopvang - 31322-191

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: • Betreft een Voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 10 oktober 2012.De algemene maatregel van bestuur is aan de Tweede Kamer overgelegd tot en met 9 oktober 2012 • In de procedurevergadering van 9 oktober 2012 zal een overzicht worden gegeven van de door de commissie gewenste algemeen overleggen met daarbij behorend datumvoorstel. • De commissie verzoekt het algemeen overleg over kinderopvang op korte termijn na het herfstreces te plannen. • De bewindspersoon zal worden verzocht om tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen. • Zie tevens agendapunt 25 en

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp -

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 oktober te 14.00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: De commissie besluit om naast de feitelijke vragenvragenronde en de plenaire behandeling van de begroting SZW tot het houden van een begrotingsonderzoek met als thema koopkracht
Noot: • begrotingsonderzoek van 2 uur plannen in de week van 3 december 2012

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 - 33400-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 oktober 2012 te 14.00 uur
Noot: • De staf commsisie/BOR zal ten behoeve van de feitelijke vragenronde een notitie opstellen welke u kunt gebruiken bij uw inbreng voor de feitelijke vragen.

Toezending Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 augustus 2012 Toezending Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd - 33290-16

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd.
Noot: • Zie ook agendapunt
Gerelateerde kamerstukken: 33290-16

Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2012

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2012 te 14.00 uur
Noot: • Op grond van artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is door de wetgever aan de regering de bevoegdheid gegeven om bij algemene maatregel van bestuur wetten te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is voor de toepassing van die wetten of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen. Na het tot stand komen van deze algemene maatregel van bestuur wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht weken een voorstel van wet tot goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.1 Dit wetsvoorstel (houdende goedkeuring van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) dient daartoe. • Zie ook agendapunt

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 augustus 2012 Nota van wijziging - 33244-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33244-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33244-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33244-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 april 2012 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen - 33244

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33294-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33294-5

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juni 2012 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 - 33294

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Aanbieding afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33 046)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juli 2012 Aanbieding afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33 046) - 2012Z14380

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) *

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33327-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33327-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 juli 2012 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) - 33327

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling