Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A02785
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=771ddfa5-0aea-488f-9305-3d5f536bf272&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Europse%20Zaken%20d.d.%2020%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501


Conceptbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op het AO informatievoorziening Europese dossiers

Zaak: Overig - adjunct-griffier, G. Jonk - 14 december 2012 COSAC-rapport over procedures en praktijken van nationale parlementen t.b.v. toezicht op EU-besluitvorming - 2012Z22087

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers.

Zaak: Brief commissie - adjunct-griffier, G. Jonk - 14 december 2012 Concept-brief aan de minister van Buitenlandse Zaken t.b.v. het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers - 2012Z22084

Besluit: De brief is vastgesteld. De minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht vóór 14 januari 2013 te reageren.

Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013 aan, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 december 2012 Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013 aan, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering - 22112-1522

Besluit: Brief is vastgesteld en wordt doorgeleid naar de plenaire vergadering.

Rapport van Van Rompuy - Towards a genuine EMU (Engelse versie)

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 6 december 2012 Rapport van Van Rompuy - Towards a genuine EMU (Engelse versie) - 2012Z21320

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.

Verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012 - 21501-20-727

Besluit: Behandeld in het algemeen overleg 'Verslag Europese Raad' dat op 19 december jl. plaatshad.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold om een aanvullend verslag van de Europese Raad van 22-23 november jl.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 december 2012 Reactie op verzoek van het lid Pechtold om een aanvullend verslag van de Europese Raad van 22-23 november jl. - 21501-20-705

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Europese Raad d.d. 13-14 december jl.

Verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 december 2012 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012 - 21501-02-1205

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en 21 januari 2013.

Commissiemededeling inzake de relaties tussen de EU en microstaten Andorra, San Marino en Monaco d.d. 20 november jl.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 december 2012 Commissiemededeling inzake de relaties tussen de EU en microstaten Andorra, San Marino en Monaco d.d. 20 november jl. - 21501-33-397

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20-21 januari 2013.

Geannoteerde Agenda Europese Raad 13-14 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 december 2012 Aanbieding van de geannoteerde Agenda Europese Raad van 13 en 14 december 2012 - 21501-20-707

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.

Rapport van de heer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Rapport van de heer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie - 21501-20-706

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.