Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 12 juni 2012

Gepubliceerd: 13 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02461
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4011f151-e10f-4674-a017-a4e75eb3e464&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20ELI%2012%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Koopmans de evaluatie betreffende Pachtrecht naar de Kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 12 juni 2012 Verzoek van het lid Koopmans de evaluatie betreffende Pachtrecht naar de Kamer te sturen - 2012Z11790

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de staatssecretaris van EL&I te verzoeken de evaluatie betreffende het Pachtrecht naar de Kamer te sturen ten behoeve van de procedurevergadering op 19 juni 2012.

Verzoek van het lid Koopmans een rappel te sturen op de toegezegde brief over de Mestwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 12 juni 2012 Verzoek van het lid Koopmans een rappel te sturen op de toegezegde brief over de Mestwet - 2012Z11787

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd een rappel te sturen op de brief die is toegezegd over de Mestwet ten behoeve van het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012.

Verzoek van het lid Bashir het WGO Pelsdierhouderij op 2 juli 2012 om 10.00 uur te laten aanvangen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 12 juni 2012 Verzoek van het lid Bashir het WGO Pelsdierhouderij op 2 juli 2012 om 10.00 uur te laten aanvangen. - 2012Z11715

Besluit: Het verzoek van het lid Bashir om het WGO Pelsdierhouderij op 2 juli a.s. om 10.00 uur i.p.v. om 11.00 uur aan te laten vangen wordt niet gehonoreerd.

Verzoek lid Grashoff om het AO Dierziekten en antibiotica d.d. 28 juni te verplaatsen i.v.m. overlap plenair debat Commissie De Wit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 8 juni 2012 Verzoek lid Grashoff om het AO Dierziekten en antibiotica d.d. 28 juni te verplaatsen i.v.m. overlap plenair debat Commissie De Wit - 2012Z11474

Besluit: Het verzoek van het lid Grashoff om het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij d.d. 28 juni te verplaatsen naar een andere datum vóór het zomerreces i.v.m. overlap met het plenaire debat van de Commissie De Wit wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij zal opnieuw worden gepland op donderdag 5 juli a.s. van 14.30-17.30 uur met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS zulllen worden verzocht de toegezegde vervolgbrief (zie Kamerstuk 29 683, nr. 124) met de eerste analyse van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit inclusief kabinetsreactie en de voortgang van het terugdringen van het antibioticagebruik uiterlijk 27 juni a.s. aan de Kamer te sturen.

Verzoek lid Koopmans aan initiatiefnemers van de 2e novelle pelsdierhouderij (33 076) om voorgestelde uitvoeringsregelingen in concept aan de Kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 8 juni 2012 Verzoek aan initiatiefnemers van de 2e novelle pelsdierhouderij (33 076) om voorgestelde uitvoeringsregelingen in concept aan de Kamer te sturen - 2012Z11471

Besluit: Het verzoek van het lid Koopmans om de initiatiefnemers van de 2e novelle pelsdierhouderij (Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij , 33 076) te verzoeken de voorgestelde uitvoeringsregelingen in de artikelen 7 en 11 van het wetsvoorstel in concept aan de Kamer te sturen, wordt niet gehonoreerd.

Rappel verzoek van het lid Van Bemmel inzake ACTA tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 5 juni 2012.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G. van Bemmel (PVV) - 12 juni 2012 Rappel verzoek van het lid Van Bemmel inzake ACTA tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 5 juni 2012. - 2012Z11793

Besluit: Het verzoek om de minister van EL&I te rappelleren op het verzoek van het lid Van Bemmel inzake ACTA, zoals gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 5 juni 2012, wordt gehonoreerd.

Verzoek lid Gesthuizen om brief inzake bericht "Post helpt 1200 mensen met handicap aan een baan"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 12 juni 2012 Verzoek lid Gesthuizen om brief inzake bericht "Post helpt 1200 mensen met handicap aan een baan" - 2012Z11709

Besluit: Het verzoek om de staatssecretarissen van EL&I en SZW een reactie te vragen op het bericht "Post helpt 1200 mensen met handicap aan een baan" wordt gehonoreerd.

Verzoek lid Van Veldhoven om het algemeen overleg Energieraad van 13 juni as. te verplaatsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 11 juni 2012 Verzoek lid Van Veldhoven om het algemeen overleg Energieraad van 13 juni as. te verplaatsen - 2012Z11661

Besluit: Het algemeen overleg Energieraad op 13 juni a.s. wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 13 juni a.s. om 12.00 uur.

Verzoek van het lid Verhoeven om petitie-aanbieding over ruimtevaart op 19 juni 2012 te organiseren.

Zaak: Brief derden - Gemeente Leiden te Leiden - 12 juni 2012 Verzoek Gemeente Leiden, namens Regionale Space Cluster, tot aanbieding petitie m.b.t. positie ESTEC d.d. 19 juni 2012 - 2012Z11698

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 12 juni 2012 Verzoek van het lid Verhoeven om petitie-aanbieding over ruimtevaart op 19 juni 2012 te organiseren. - 2012Z11757

Besluit: Het verzoek om op dinsdag 19 juni a.s. een petitie inzake ruimtevaart aan te bieden wordt gehonoreerd.

Subsidieregeling voor zonnepanelen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Subsidieregeling voor zonnepanelen (min ELI) - 2012Z11554

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Notitie rapporteur ten behoeve van het WGO Jaarverslag EL&I onderdeel Economie en Innovatie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 8 juni 2012 Jaarverslag EL&I 2011, onderdeel Economie en Innovatie - 2012Z11484

Besluit: De commissie stemt in met de inzet van de rapporteur tijdens het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag onderdeel Economie en Innovatie op 13 juni 2012.

Overlap plenaire agenda en commissie agenda deze week (12-14 juni)

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 8 juni 2012 Planning commissieactiviteiten tot het zomerreces - 2012Z11497

Besluit: Het algemeen overleg Landbouwraad wordt in verband met overlap met de plenaire agenda verplaatst naar woensdag 13 juni a.s. van 15.00-17.30 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Export wordt, als gevolg van het verplaatsen van het algemeen overleg Landbouwraad, verplaatst naar woensdag 27 juni a.s. van 15.00-18.00 uur.