Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 juni 2012

Gepubliceerd: 12 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02460
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4af88fe-45d3-4773-97a6-b16055238a9e&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20IM%20inzake%20afschaffing%2080%20km-zones%20te%20Rotterdam%20en%20Amsterdam.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid Aptroot (VVD) om extra procedurevergadering te houden over verzoek Van Gent (GroenLinks) inzake afschaffing van de 80 km/u-zones

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 7 juni 2012 Voorstel van het lid Aptroot (VVD) om extra procedurevergadering te houden over verzoek Van Gent (GroenLinks) inzake afschaffing van de 80 km/u-zones - 2012Z11458

Besluit: De minister wordt namens de commissie verzocht om morgen vóór 12.00 uur haar voorgenomen reactie op de bezwaarbrieven van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aan de Kamer te doen toekomen, opdat deze voorgenomen reactie kan worden betrokken bij het algemeen overleg over verkeersveiligheid dat morgen om 16.00 aanvangt.

Voorstel van het lid Van Gent (GroenLinks) om minister om voorgenomen reactie op bezwaarschriften Rotterdam en Amsterdam t.a.v. verkeersbesluit afschaffing 80 km/u-zones te vragen vóór AO Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. van Gent (GroenLinks) - 7 juni 2012 Voorstel van het lid Van Gent (GroenLinks) om minister om voorgenomen reactie op bezwaarschriften Rotterdam en Amsterdam t.a.v. verkeersbesluit afschaffing 80 km/u-zones te vragen vóór AO Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012 - 2012Z11457

Besluit: De minister wordt namens de commissie verzocht om morgen vóór 12.00 uur haar voorgenomen reactie op de bezwaarbrieven van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aan de Kamer te doen toekomen, opdat deze voorgenomen reactie kan worden betrokken bij het algemeen overleg over verkeersveiligheid dat morgen om 16.00 aanvangt.