Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 6 juni 2012

Gepubliceerd: 6 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A02362
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a555274-49c6-49a9-9801-55d20b41c696&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%206%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Behandelvoorstel planning dossier Vastgoed Defensie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 5 juni 2012 Behandelvoorstel planning dossier Vastgoed Defensie - 2012Z11180

Besluit: De commissie stemt in met het door de griffier voorgestelde behandelschema van het dossier Vastgoed Defensie.