Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 juni 2012

Gepubliceerd: 5 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02329
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39d08b6c-3181-4f1b-8be0-2d9ffbf6f97f&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%205%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen

Besluit: Het behandelschema voor het wetsvoorstel wordt vastgesteld
Noot: • Dinsdag 5 juni 2012: indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer • Maandag 11 juni 2012, 14.00 uur: inbreng voor het verslag • Vrijdag 15 juni 2012, 12.00 uur: nota naar aanleiding van het verslag • Dinsdag 19 juni 2012, 13.30 uur, extra procedurevergadering: bepalen of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling • Week van 19 juni 2012: plenaire behandeling en stemmingen

Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene ouderdomswet, de Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) - 33290

Besluit: Het behandelschema voor het wetsvoorstel wordt vastgesteld.
Noot: • Dinsdag 5 juni 2012: indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer • Maandag 11 juni 2012, 14.00 uur: inbreng voor het verslag • Vrijdag 15 juni 2012, 12.00 uur: nota naar aanleiding van het verslag • Dinsdag 19 juni 2012, 13.30 uur, extra procedurevergadering: bepalen of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling • Week van 19 juni 2012: plenaire behandeling en stemmingen