Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2012

Gepubliceerd: 31 mei 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A02148
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7eb6e915-df42-43c1-a70e-94b183c465ac&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2031%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33034


Introductie wettelijke horizonbepaling voor subsidieregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiƫn, J.C. de Jager - 2 mei 2012 Introductie wettelijke horizonbepaling voor subsidieregelingen - 33034-8

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief is voor kennisgeving aangenomen, waarmee de commissie instemming heeft betuigd met de concept-wijziging Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking, vooruitlopend op wettelijke regeling via de Comptabiliteitswet.

Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiƫn, J.C. de Jager - 6 juli 2011 Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) - 32838

Besluit: Niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.