Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2012 Besluiten De commissie besluit de behandeling van de groslijst controversieel verklaren uit te stellen tot de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 23 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02125
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d7927297-aa7d-44ce-a865-3a23d9fd1d4a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%2023%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:

Inhoud