Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2012

Gepubliceerd: 31 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A02120
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=137c3d63-c734-4043-8b99-80b52e79ba27&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2031%20mei%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24077, 24077, 32739, 32264, 24557, 24587, 29614, 31386, 29838, 29838, 22112, 32317, 32761, 32317, 22112, 22112, 29452, 24587, 24587, 29279, 31110, 29270, 29452, 29279, 29452, 29270, 29452, 24587, 29452, 24587, 29452, 29452, 19637, 24587, 24587, 29270, 29270, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 29270, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 24587, 26956, 29517, 26956, 26956, 26956, 26956, 26956, 26956, 26956, 29628, 29628, 29628, 29628, 28642, 24587, 24587, 30481, 31753, 31753, 29270, 29279, 30517, 31109, 28684, 28638, 28638, 31051, 28638, 29754, 29754, 29279, 33173, 29279, 29279, 28638, 28638, 31839, 28684, 25232

Inhoud


Overig

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2012 Rapport over de relatie tussen THC en CBD - 24077-285

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 april 2012 Informatie over actuele zaken inzake het Coffeeshopbeleid - 24077-286

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 april 2012 Nadere informatie naar aanleiding van berichtgeving over schietincident Alphen aan den Rijn - 32739-5

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 mei 2012 Uitvoering van ingediende moties bij het wetsvoorstel inzake de instelling van de kansspelautoriteit - 32264-25

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2012 WODC-onderzoek "Gokken in kaart Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland" - 24557-131

Besluit: Controversieel verklaren.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 oktober 2011 Beleidsreactie rapport Defence for Children "Een paar nachtjes in de cel" - 24587-444

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 maart 2012 Beperkingen van de vrijheid van meningsuiting - 29614-31

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 april 2012 Reactie van het kabinet op de, via Stichting Mea Culpa, aangeleverde informatie waarin een pastoor de namen van een drietal klagers noemt. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april j.l. - 33000-VI-95

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2012 Seksueel misbruik binnen Rooms-Katholieke instellingen - 33000-VI-92

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2012 Reactie op verzoek commissie op het bericht van de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) - 33000-VI-91

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 januari 2012 Overzicht incidenten jaarwisseling 2011-2012 - 33000-VI-74

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari 2012 Algeheel Beeld Jaarwisseling 2011-2012 - 33000-VI-88

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Besluit: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg over de jaarwisseling 2011-2012 en consumentenvuurwerk de resultaten van een geactualiseerd onderzoek naar de beleving van vuurwerk (antwoord op Kamervragen, Aanhangsel Handelinmgen 2011-2012, nr. 1265) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 december 2011 Draagmoederschap - 33000-VI-69

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Civiel recht

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 mei 2012 WODC-onderzoek over bestuurdersaansprakelijkheid - 31386-19

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Auteursrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 mei 2012 Onderzoek College van Toezicht Auteursrecht naar het functioneren van BUMA-Stemra - 29838-51

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 februari 2012 Reactie op verzoek Verhoeven over het blokkeren van websites en de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak BREIN / Ziggo en XS4ALL - 29838-49

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Beroepsgroepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 april 2011 Nadere reactie op de brief van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V over onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders - 2011Z08291

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Mededeling oprichting Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit - 22112-1412

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 mei 2012 Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 26 en 27 april 2012 te Luxemburg - 32317-119

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 april 2012 Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de EU-wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens - 32761-29

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 april 2012 Voorstel voor de Richtlijn gebruik van passagiersgegevens t.b.v. de JBZ-Raad van 26 april 2012 - 32317-118

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012 Fiche: Richtlijn bevriezing en confiscatie criminele opbrengsten - 22112-1398

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 februari 2012 Fiche: Besluit betreffende een EU Mechanisme voor Civiele Bescherming - 22112-1369

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Sanctietoepassing/reclassering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 mei 2012 Tbs-onttrekkingen en het moment van bekendmaking van het signalement van F. na de onttrekking van de tbs-gestelde - 29452-148

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 april 2012 Eindrapportage project "Betere Start”: opvoedingsondersteuning gedetineerde moeders - 24587-467

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2012 ISt rapport doorlichting PI Utrecht locatie Wolvenplein - 24587-466

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2012 WODC-rapport "Voorwaardelijk vrij. Een evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling" - 29279-140

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 maart 2012 Effecten ISD-maatregel - 31110-13

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 maart 2012 Recidivecijfers en toezeggingen en moties reclassering - 29270-66

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 april 2012 Reactie op de uitzending van het tv-programma ‘De Vijfde Dag’ over de heer Van Tamelen - 29452-147

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 maart 2012 Toelichting op het proefschrift van mw. Van Esch inzake pro justitia-rapporteurs en de mediaberichtgeving daaromtrent - 29279-143

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 maart 2012 Tweede beleidsbrief op het terrein van de tbs-doelstellingen, alsmede van andere ontwikkelingen op het gebied van de terbeschikkingstelling en de forensische zorg - 29452-146

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 maart 2012 Verloop van het traject om Sytze van der V. ergens geplaatst te krijgen - 29270-65

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 maart 2012 Inspectierapport ‘De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in FPK De Beuken’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 29452-145

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 januari 2012 Beleidsreactie op de evaluatie van de verzelfstandiging van FPC Dr. S. van Mesdag - 24587-453

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 december 2011 Beleidsreactie WODC-rapport TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse - 29452-144

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 juni 2011 Inspectiebericht ‘vervolgonderzoek fpc Oldenkotte’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-425

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 augustus 2011 Onbevoegde psychiater die tbs-verlengingsadviezen heeft getekend - 29452-141

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2010 - 29452-140

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart 2012 Spreekuur Juridisch Loket in vreemdelingenbewaring - 19637-1501

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 april 2012 Inspectierapport Forensisch Centrum Teylingereind - 24587-463

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 februari 2012 Inspectierapport doorlichting Detentiecentrum Rotterdam van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-456

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2012 Inspectierapport doorlichting Reclassering Nederland unit Middelburg van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 29270-64

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 februari 2012 Inspectierapport doorlichting Emergis Reclassering van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 29270-63

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 januari 2012 Inspectierapport ‘Doorlichting FPC De Rooyse Wissel, locatie Overmaze’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-452

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 januari 2012 Inspectiejaarplan 2012 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en het themaonderzoek SSC en het doorlichtingsonderzoek van de FPK De Woenselse Poort - 24587-451

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 oktober 2011 Inspectierapport themaonderzoek Voeding Ingeslotenen van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-438

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli 2011 Inspectierapport doorlichting Exodus Groningen - 24587-432

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni 2011 Inspectierapport doorlichting PI Leeuwarden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-430

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Inspectierapport doorlichting PI Vught van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-427

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 februari 2012 Situatie in (vreemdelingen)detentiecentrum Zeist - 24587-455

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 april 2012 Reactie op de petitie over de problematiek van de Regeling Uitkering Substantieel Bezwarende Functies 2006 (SBF-regeling) - 24587-465

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 april 2012 Modernisering penitentiaire arbeid, Samenplaatsing (levens)langgestraften - 24587-464

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 april 2012 Toezichtbericht van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) over Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam Overamstel - 24587-462

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 maart 2012 Reactie op verzoek Toorenburg over luchtruimten van isoleercellen in penitentiaire inrichtingen - 24587-459

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 december 2011 Reactie op verzoek Bouwmeester over de penitentiair psychiatrische centra (ppc’s) in het gevangeniswezen - 24587-449

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 december 2011 Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Literatuuronderzoek Privatisering Gevangeniswezen - 24587-447

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 november 2011 Nieuwe visie op detentiefasering - 29270-61

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 oktober 2011 Toezeggingen AO Gevangeniswezen over de uitwerking motie van der Staaij over een positieve prikkel voor organisaties die eigen inkomsten weten te genereren, over de stand van zaken plaatsing (levens)langgestraften, over uitvoering kindcheck en over financieel kader 24-uurs nazorg 2012 - 24587-443

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 oktober 2011 Inspectierapporten PI Amsterdam locatie Havenstraat en PI Middelburg locatie Torentijd - 24587-442

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 december 2011 Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-445

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 mei 2011 Inspectierapport themaonderzoek Uitvoering Voorwaardelijke Invrijheidstelling - 24587-419

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 april 2011 ISt-rapport PI Krimpen aan den IJssel - 24587-418

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 april 2011 Jaarbericht 2010 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-417

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 31 januari 2011 Inspectierapport PI Zwolle - 24587-414

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 januari 2011 ISt-rapport PI Achterhoek locatie Ooyerhoek - 24587-413

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 december 2010 ISt rapport PI Amsterdam Overamstel - 24587-404

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 juni 2011 Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-428

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 februari 2012 Voortgangsbrief dossier Natuurbranden - 26956-117

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 september 2011 Plan van aanpak onderzoek Opkomsttijden brandweer van de Inspectie OOV - 29517-51

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari 2012 Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk - 26956-116

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 februari 2012 Bedrijfsbrandweerrapporten IOOV en ILT - 26956-115

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2011 Handreikingen rijksoverheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, Moerdijk - 26956-112

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 augustus 2011 Beleidsreactie op het Inspectie OOV-rapport naar "de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk" en het AI-rapport "Veilig werken door hulpverleningsdiensten" - 26956-110

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2011 Klachtenregistratie na brand Moerdijk - 26956-102

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 maart 2011 Reactie op het “SP-aanvalsplan gevaarlijke stoffen, lessen uit Chemie-Pack Moerdijk” - 26956-95

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 februari 2011 Overzicht financiële gevolgen van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk - 26956-92

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2012 Toezeggingen uit het AO Politie van 29 maart 2012 over het bericht over getraumatiseerde agenten - 29628-317

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 mei 2012 Interim-vervulling CIO-functie politie - 29628-316

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 april 2012 Voortgang Aanvalsprogramma IV politie 2011 - 2014 - 29628-312

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 april 2012 Intentieverklaring het Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg - 29628-311

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 maart 2010 OV-politie - 28642-50

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 maart 2012 Reactie op verzoek Van Toorenburg over over de situatie in justitiële jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker - 24587-460

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 maart 2012 Resultaten van de proef met drugshonden in justitiële jeugdinrichtingen - 24587-457

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Rechtspleging en rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 mei 2012 Brighton Verklaring inzake de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30481-9

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 mei 2012 Onderzoek kwaliteit advocatuur rechtsbijstandverzekeraars - 31753-50

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 mei 2012 Vraagpunten gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-51

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2012 Kabinetsreactie over de uitvoering van voorwaardelijke invrijheidsstelling - 29270-67

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 april 2012 Reactie op verzoek Gesthuizen op het bericht over een fout van de rechtbank Groningen met de instelling van economische strafkamers - 29279-145

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 december 2011 Kabinetsreactie brief Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) inzake slachtofferrechten - 33000-VI-75

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2012 WODC-rapport 'Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing' - 30517-25

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2012 OM Jaarbericht 2011 - 33000-VI-97

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2012 Jaarverslag Bibob 2011 en het jaarverslag kwaliteitscommissie Bibob 2011 - 31109-13

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 mei 2012 Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven - 28684-354

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 mei 2012 Aanpak van mensenhandel in Eindhoven - 28638-77

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2012 Nationaal Rapporteur Mensenhandel - 28638-76

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2012 Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) in de opsporing - 31051-10

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 mei 2010 Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2009 - 32123-VI-106

Besluit: Niet controversieel verklaard; voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 april 2012 Toename van slachtoffers van mensenhandel - 28638-75

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2012 Terrorist Screening Center (TSC)-arrangement - 29754-211

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 maart 2012 Samenvatting van het achtentwintigste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN28) van maart 2012 - 29754-210

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 maart 2012 Toezegging financiering rechtspraak in relatie tot de OM-afdoening, ZSM en capaciteit met de jaarwisseling - 29279-141

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 februari 2012 Beleidsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Prestaties in de strafrechtketen’ - 33173-3

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 februari 2012 Onderzoeksrapport ‘Doorlooptijden in de strafrechtsketen’ - 29279-133

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 februari 2012 Onderzoek vergroting slagvaardigheid strafrecht - 29279-132

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 februari 2012 Reactie op het Actieplan en het Zwartboek mensenhandel - 28638-73

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 februari 2012 Opvang voor slachtoffers van mensenhandel - 28638-72

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2011 Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek en het rapport "Loverboys en hun slachtoffers" - 31839-166

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 december 2011 Stand van zaken m.b.t. de overdracht van de uitstapprogramma’s voor prostituees aan gemeenten - 33000-VI-68

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 december 2011 Het tijdelijk verplaatsen van groepen ordeverstoorders en bestuurlijk ophouden - 28684-333

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2011 Beleidsreactie op rapport IOOV wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 'toepassing in de praktijk' - 25232-58

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 april 2012 Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) - 33228-(R1981)

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 maart 2012 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) - 33213

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 februari 2012 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen - 33185

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 februari 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces - 33176

Besluit: Wetsvoorstel reeds aangenomen.

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 februari 2012 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) - 33171

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 januari 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven) - 33151

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 december 2011 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) - 33126

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 november 2011 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden - 33079

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 oktober 2011 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) - 33054

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 oktober 2011 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie - 33032

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 september 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis - 32882

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure - 32834

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 3 juli 2009 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming - 32003

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin - 10 april 2008 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun) - 31418

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Fritsma (PVV) - 12 juli 2007 Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Timmer - 16 maart 2006 Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering - 30491

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Donner - 16 maart 2005 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29) - 30037

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Van Amelsfoort - 30 november 1992 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement - 22942

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 september 2011 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard - 33012

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde - 32382

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2011 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden) - 33112

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 december 2011 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken) - 33108

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 oktober 2011 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten - 33071

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2011 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b - 32873

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 augustus 2011 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs - 32859

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2011 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt - 32842

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking - 32840

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 maart 2011 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) - 32717

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 oktober 2010 Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee - 32527

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 september 2010 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers - 32512

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 13 augustus 2010 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid - 32459

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) - 32398

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham van der B. (D66) - 6 november 2009 Voorstel van wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering - 32203

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 oktober 2008 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129) - 31734

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Voordewind J.S. (ChristenUnie) - 1 juni 2006 Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) - 30579

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van de leden Recourt, Smilde en Schouten tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Anker - 27 april 2006 Voorstel van wet van de leden Recourt, Smilde en Schouten tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers - 30538

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Çörüz (CDA) - 10 april 2006 Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar - 30519

Besluit: Niet controversieel verklaard.