Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 juni 2012

Gepubliceerd: 6 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d001cfec-fdd4-4464-983b-192e63106bed&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%205%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30862, 30654, 29435, 31379, 31379, 22112, 28286, 30825, 26407, 30825, 28625, 32563, 33043, 30825, 28625, 28807, 28625, 26991, 27428, 27858, 31532, 31532, 29246, 30825, 30825, 33037, 33037, 33037, 33037, 33037, 32372, 27858, 32372, 32372, 27858, 32372, 27858, 32372, 32372, 27858, 27858, 21501, 21501, 25074, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 29826, 29544, 27879, 33186, 33186, 21501, 21501, 22112, 22054, 22054, 29338, 26991, 33233, 27879, 26643, 32637, 31430, 31490, 31568, 33000, 31371, 31371, 28286, 28286, 27428, 32670, 32670, 32670, 32670, 32670, 32670, 32670, 21501, 21501, 21501, 21501, 29675, 29675, 29684, 29515, 29515, 29502, 29502, 29502, 24036, 32637, 25017, 32637, 32637, 32637, 32637, 32637, 29338, 32637, 32637, 32637, 32645, 31239, 31239, 32849, 32839, 31239, 31239, 33115

Inhoud


Natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2012 Natuurherstel Westerschelde - 30862-81

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de brieven zoals verzocht tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 en 31 mei jl. zijn ontvangen door de Kamer.

Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd. - 30654-102

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI) - 2012Z09729

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer - 29435-263

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor - 31379-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012 - 31379-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai - 22112-1385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z06409

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z05252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares - 28286-547

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni 2012 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Jacobi over de afspraken ten behoeve van natuur in het Lenteakkoord (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juni 2012 Reactie op verzoek van het lid Jacobi over de afspraken ten behoeve van natuur in het Lenteakkoord (sts ELI) - 2012Z11060

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 8 juni 2012 om 12.00 uur.

Toelichting op project Gelderland over om een klimaatcorridor aan te leggen tussen de Veluwe en het Reichswald

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Toelichting op project Gelderland over om een klimaatcorridor aan te leggen tussen de Veluwe en het Reichswald - 30825-177

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Aanbieding van het in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) opgestelde rapport Groen, gezond en productief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Aanbieding van het in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) opgestelde rapport Groen, gezond en productief - 26407-61

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (Kamerstuk 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 mei 2012 Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (Kamerstuk 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes - 33000-XIII-185

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’ - 30825-176

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering - 28625-147

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-27

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 januari 2012 Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen - 33043-10

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Natuurbeheer in de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Natuurbeheer in de toekomst - 30825-175

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning. - 33000-XIII-177

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief over de aangenomen moties betreffende Natura 2000.

Terugvorderingen GLB door de Europese Commisse (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 mei 2012 Terugvorderingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door de Europese Commisse - 28625-150

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de controle van het vervoersverbod in verband met vogelgriep in Kelpen Oler (L) (Kamerstuk 28807, nrs. 132, 133 en 134 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de controle van het vervoersverbod in verband met vogelgriep in Kelpen Oler (L) - 28807-145

Besluit: Er wordt een VSO Vogelgriep aangemeld met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Reactie op motie Van Gerven (26991, nr. 296) over diertransporten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 mei 2012

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 mei 2012 Voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (sts ELI) - 33289

Besluit: Niet controversieel. De commissie besluit tot het vragen om nadere inlichtingen door een schriftelijk overleg te plannen met als inbrengdatum vrijdag 15 juni 2012 om 12.00 uur.

Nederlandse exporten van kip richting Ghana (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 mei 2012 Nederlandse exporten van kip richting Ghana - 28625-151

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties - 26991-335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Export op 13 juni 2012.

Stand van zaken Toezegging Begrotingsonderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Stand van zaken Toezegging Begrotingsonderzoek - 33000-XIII-186

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief - 27428-231

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China - 27858-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 mei 2012 Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 - 29246-30

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur (Jaarverslagen en slotwetten) op 7 juni 2012.

Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-173

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur (Jaarverslagen en slotwetten) op 7 juni 2012.

Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-174

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur (Jaarverslagen en slotwetten) op 7 juni 2012.

Uitvoering Actieplan Ammoniak Veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Uitvoering Actieplan Ammoniak Veehouderij - 33037-20

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Reactie op een artikel in De Boerderij van 11 april 2012 dat in de titel spreekt over “een reeks van knelpunten dat akkerbouwers weerhoudt van grootschalig gebruik van dierlijke mest”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op een artikel in De Boerderij van 11 april 2012 dat in de titel spreekt over “een reeks van knelpunten dat akkerbouwers weerhoudt van grootschalig gebruik van dierlijke mest” - 33037-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI) - 2012Z08189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 14 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur waarbij zowel de staatssecretaris van EL&I als van I&M aanwezig zijn.

Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte - 32372-93

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-93

Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 - 27858-108

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-92

Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-91

Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn - 27858-105

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-90

Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten - 27858-104

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Literatuuronderzoek naar bijensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-74

Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen - 32372-73

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-73

Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011 Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-100

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (NAP) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juni 2012 Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (NAP) - 27858-109

Besluit: Het algemeen overleg Tweede nota duurzame gewasbescherming op 14 juni a.s. wordt geannuleerd. De reeds voor dit algemeen overleg geagendeerde brieven worden aangehouden tot na de verkiezingen.
Besluit: De staatssecretaris van I&M zal worden verzocht het concept-NAP ter informatie ook aan de Kamer te sturen.
Besluit: Er zal een brief aan de staatssecretarissen van EL&I en I&M worden gestuurd dat de Kamer zeer ontstemd is over het opnieuw niet tijdig toezenden van het NAP.

Aankondiging NWO voor Eerste Nijmeegse Cursus 'Welzijn van Vissen' d.d.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag - 30 mei 2012 Aankondiging NWO voor Eerste Nijmeegse Cursus 'Welzijn van Vissen' d.d. 30 augustus 2012 - 2012Z10801

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging BoerenNatuur voor tweede veldwerkplaats weidevogelbeheer d.d. 29 mei 2012

Zaak: Brief derden - BoerenNatuur te Drachten - 25 mei 2012 Uitnodiging BoerenNatuur voor tweede veldwerkplaats weidevogelbeheer d.d. 29 mei 2012 - 2012Z10572

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging WUR voor afscheidsrede "Virus in Focus" en mini-symposium "News and views in the baculovirus universe" d.d. 21 juni 2012

Zaak: Brief derden - Wageningen Universiteit (WUR) te Wageningen - 25 mei 2012 Uitnodiging WUR voor afscheidsrede "Virus in Focus" en mini-symposium "News and views in the baculovirus universe" d.d. 21 juni 2012 - 2012Z10550

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging WUR voor inaugurele rede "Plantenveredeling: een creatief vak, gestoeld op wetenschap, technologie en regelgeving" en symposium "Cisgenesis, next step in classical plant breeding?" d.d. 14 juni 2012

Zaak: Brief derden - Wageningen Universiteit (WUR) te Wageningen - 21 mei 2012 Uitnodiging WUR voor inaugurele rede "Plantenveredeling: een creatief vak, gestoeld op wetenschap, technologie en regelgeving" en symposium "Cisgenesis, next step in classical plant breeding?" d.d. 14 juni 2012 - 2012Z10100

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van UFA om mee te varen aan boord van de OD6 "Zeldenrust" tijdens Vlaggetjesdag d.d. 9 juni 2012

Zaak: Brief derden - United Fish Auctions NV (UFA) te Stellendam - 15 mei 2012 Uitnodiging van UFA om mee te varen aan boord van de OD6 "Zeldenrust" tijdens Vlaggetjesdag d.d. 9 juni 2012 - 2012Z09953

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Red onze Polders voor excursie naar de buitendijkse ontwikkeling d.d. 24 mei 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Red onze Polders te Zaamslag - 15 mei 2012 Uitnodiging Stichting Red onze Polders voor excursie naar de buitendijkse ontwikkeling d.d. 24 mei 2012 - 2012Z09899

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging FPG voor ledenvergadering d.d. 18 mei 2012

Zaak: Brief derden - Federatie Particulier Grondbezit (FPG) te Den Haag - 14 mei 2012 Uitnodiging FPG voor ledenvergadering d.d. 18 mei 2012 - 2012Z09837

Besluit: Overgelaten aan de individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting De Noordzee voor lunchlezing 'Expeditie Doggersbank, een unieke kennismaking met biodiversiteit in de Noordzee' d.d. 22 mei 2012

Zaak: Brief derden - Stichting De Noordzee te Utrecht - 8 mei 2012 Uitnodiging Stichting De Noordzee voor lunchlezing 'Expeditie Doggersbank, een unieke kennismaking met biodiversiteit in de Noordzee' d.d. 22 mei 2012 - 2012Z09600

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d.11 mei 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) te Zoetermeer - 1 mei 2012 Uitnodiging NFO voor algemene ledenvergadering d.d.11 mei 2012 - 2012Z09545

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Peter Wijnen Public Relations namens, Groene Hart Cruises, dhr en mw Bosma en de Burgemeester van Leiderdorp, voor 'Varende Haringparty' d.d. 7 juni 2012

Zaak: Brief derden - Peter Wijnen Public Relations te Valkenburg - 25 april 2012 Uitnodiging Peter Wijnen Public Relations namens, Groene Hart Cruises en de Burgemeester van Leiderdorp, voor 'Varende Haringparty' d.d. 7 juni 2012 - 2012Z09175

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Gemeente Cuijk i.h.k.v. het dassenproject d.d. 15 juni 2012

Zaak: Brief derden - Gemeente Cuijk te Cuijk - 12 april 2012 Uitnodiging voor werkbezoek aan Gemeente Cuijk i.h.k.v. het dassenproject d.d. 15 juni 2012 - 2012Z07855

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan Veenkolonien over akkerbouw

Zaak: Brief derden - Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) te Noordhoek - 19 april 2012 Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan Veenkolonien over akkerbouw - 2012Z08643

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, voor interparlementaire commissievergadering over hervorming van het GLB d.d.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 10 mei 2012 Uitnodiging Europees Parlement, namens Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, voor interparlementaire commissievergadering over hervorming van het GLB d.d. 25 juni 2012 - 2012Z10345

Besluit: In uw procedurevergadering van 22 mei jl. is reeds besloten dat het lid Van Gerven namens de commissie zal deelnemen aan deze conferentie.

Uitnodiging Parliament of Denmark voor bijeenkomst voor voorzitters van de commissies milieu, landbouw en plattelandszaken d.d. 7 en 8 juni 2012

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 30 mei 2012 EU-stafnotitie: inzet interparlementiare conferentie GLB op 7 en 8 juni 2012 - 2012Z10791

Besluit: De commissie stemt in met de inbreng van het lid Van Gerven zoals beschreven in de EU-stafnotitie.

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 30 mei 2012 Programma Reform of the EU's Common Agricultural Policy - Challenges an perspectives op 7 en 8 juni 2012 in Kopenhagen - 2012Z10796

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Parliament of Denmark te Copenhagen - 27 april 2012 Uitnodiging Parliament of Denmark voor bijeenkomst voor voorzitters van de commissies milieu, landbouw en plattelandszaken d.d. 7 en 8 juni 2012 - 2012Z09781

Besluit: In uw procedurevergadering van 22 mei jl. is reeds besloten dat het lid Van Gerven namens de commissie zal deelnemen aan deze conferentie

Notitie inzet rapporteur Jaarverslagen (tbv WGO's)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 4 juni 2012 Jaarverslag ELI 2011, onderdeel Landbouw en Natuur - 2012Z11075

Besluit: De commissie stemt in met de inzet van de rapporteur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-F

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2012 om 12.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2012 om 12.00 uur.

Verzoek van het lid Van der Werf om een stand van zaken brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken sinds de bekendmaking over subsidie op zonnepanelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 4 juni 2012 Verzoek van het lid Van der Werf om een stand van zaken brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken sinds de bekendmaking over subsidie op zonnepanelen - 2012Z11034

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de minister van EL&I te verzoeken een brief aan de Kamer te sturen over situatie op de markt voor zonnepanelen na de bekendmaking van de subsidie op zonnepanelen.

Kabinetsreactie vragen op de berichtgeving dat werknemers bij Nedcar het werk hebben neergelegd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 31 mei 2012 Kabinetsreactie vragen op de berichtgeving dat werknemers bij Nedcar het werk hebben neergelegd - 2012Z10882

Besluit: Het verzoek om de ministers van EL&I en SZW te vragen om een reactie op de berichtgeving dat werknemers bij Nedcar het werk hebben neergelegd wordt gehonoreerd.

Geannoteerde Agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 8 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Geannoteerde Agenda voor de VTE-Raad (Telecom) van 8 juni 2012 - 21501-33-372

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 mei 2012.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 31 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 31 mei 2012 - 21501-02-1153

Besluit: Reeds gagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 23 mei 2012.

Antwoord op het verzoek van het lid Schaart inzake de stand van zaken Doharonde

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Antwoord op het verzoek van het lid Schaart inzake de stand van zaken Doharonde - 25074-183

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 23 mei 2012.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement: reactie van de Raad van State (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 mei 2012 Anti-Counterfeiting Trade Agreement: reactie van de Raad van State - 21501-33-370

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 22 mei 2012.

Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012 - 21501-30-284

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor concurrentievermogen op 22 mei 2012.

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 mei 2012 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening - 33282

Besluit: Niet controversieel. De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op vrijdag 8 juni 2012 om 12.00 uur. De commissie besluit in principe tot het uitbrengen van een blanco verslag waarna het wetsvoorstel als hamerstuk zal worden aangemeld.

Aanbieding van het rapport van BEREC, “A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europa- Findings from BEREC’s and the European Commission’s joint investigation” (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 mei 2012 Aanbieding van het rapport van BEREC, “A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europa- Findings from BEREC’s and the European Commission’s joint investigation” - 21501-33-375

Besluit: Niet controversieel en tezamen met agendapunt 51 agenderen voor het algemeen overleg Digitale Implementatieagenda op 26 juni 2012 van 16 tot 17.30 uur.
Besluit: De minister van EL&I verzoeken zijn reactie op het rapport BEREC voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Kamer te sturen.

Fiche: Mededeling Een strategie voor elektronisch aanbesteden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 mei 2012 Fiche: Mededeling Een strategie voor elektronisch aanbesteden - 22112-1422

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Concurrentievermogen na het zomerreces.

Fiche: Verordening Europese statistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 mei 2012 Fiche: Verordening Europese statistiek - 22112-1420

Besluit: Niet controversieel en de commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op agendering in een Ecofinraad.

Fiche: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten - 22112-1405

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Concurrentieraad na het zomerreces.

Fiche: Verordening Statuut voor een Europese stichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Verordening Statuut voor een Europese stichting - 22112-1383

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor de eerstvolgende algemeen overleg Concurrentieraad na het zomerreces.

Voortgang NedCar

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 mei 2012 Voortgang NedCar - 29826-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 april 2012 Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave - 29544-394

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2012 Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland - 33254

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 14 juni 2012 om 12.00 uur. De commissie besluit in principe tot het uitbrengen van een blanco verslag waarna het wetsvoorstel als hamerstuk zal worden aangemeld.

Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 21 mei 2012 Advies Raad van State en nader rapport inzake Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten - 33265-(R1983)-2

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het verdrag.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 15 mei 2012 Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten - 33265-(R1983)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Terugblik 2011 van de Consumentenautoriteit (CA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2012 Terugblik 2011 van de Consumentenautoriteit (CA) - 27879-43

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186).

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota van wijziging - 33186-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33186-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota naar aanleding van het verslag - 33186-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33186-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 februari 2012 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) - 33186

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-630

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-629

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use - 22112-1418

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 5 juli 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 april 2012 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand - 22054-192

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 5 juli 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel - 22054-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 5 juli 2012 van 10.00 tot 12.00 uur waarbij zowel de staatssecretaris van EL&I als de minister van Buitenlandse Zaken aanwezig is.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de halfjaarlijkse rapportage inzake het wapenexportbeleid ruim voor het algemeen overleg naar de Kamer te sturen.

Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen - 29338-116

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 januari 2011 Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes" - 2011Z00987

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's - 33233-3

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 12 april 2012 Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen - 33233

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Evaluatie Bel-me-niet Register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Evaluatie Bel-me-niet Register - 27879-42

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-217

Besluit: Tezamen met agendapunt 79 agenderen voor een algemeen overleg op 26 juni 2012 van 16 tot 17.30 uur.

Ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van bedrijfsfinanciering (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 mei 2012 Ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van bedrijfsfinanciering - 32637-34

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en Ondernemen op 28 juni 2012 van 14 tot 17 uur.

Derde voortgangsrapportage experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 mei 2012 Derde voortgangsrapportage experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (BIZ) - 31430-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31430-24

Reactie op motie-Ziengs (33000 XIII, nr. 52) over positie zzp'ers bij het Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Reactie op motie-Ziengs (33000 XIII, nr. 52) over positie zzp'ers bij het Rijk - 31490-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2012 Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 31568-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 april 2012 Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven - 33000-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-64

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 januari 2012 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies - 31371-369

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2011 Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening - 31371-368

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Rappel stand van zakenbrief betreffende het Eems-Dollard gebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 6 juni 2012 Rappel stand van zakenbrief betreffende het Eems-Dollard gebied - 2012Z11241

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd de staatssecretaris van EL&I te rappelleren op de stand van zakenbrief betreffende het Eems-Dollard gebied.

Stand van zakenbrief over het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 6 juni 2012 Stand van zakenbrief over het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). - 2012Z11240

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van

Ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Ingrepen bij pluimvee - 28286-521

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand wordt gehonoreerd om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-539

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht, ter bestendiging van de eerdere commissieverzoeken (2012Z00657 en 2012. Z01178) geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het Besluit gezelschapsdieren totdat hierover in een opnieuw te plannen overleg na de verkiezingen naar genoegen met de staatssecretaris is gesproken.

Annuleren Notaoverleg Dierbeleid d.d. 11 juni 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 5 juni 2012 Annuleren Notaoverleg Dierbeleid d.d. 11 juni 2012 - 2012Z11204

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand om het notaoverleg Dierbeleid op 11 juni a.s. te annuleren wordt gehonoreerd. De voor het notaoverleg geagendeerde brieven zullen worden aangehouden tot na de verkiezingen.

Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2012 Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen - 27428-214

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Verzoek van het lid van Gerven om het rapport FVO vleeskeuringen toe te zenden inclusief reactie van staatssecretaris van ELI.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 mei 2012 Verzoek van het lid van Gerven om het rapport FVO vleeskeuringen toe te zenden inclusief reactie van staatssecretaris van ELI. - 2012Z10853

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken het FVO-rapport over vleeskeuringen inclusief een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.

Natuurherstel Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 april 2012 Natuurherstel Westerschelde - 32670-54

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Reactie op verzoek Van Gerven en Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Reactie op verzoek Van Gerven en Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde - 32670-55

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Reactie op verzoek Van Veldhoven inzake het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde in relatie tot het bedrijf Evides

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 april 2012 Reactie op verzoek Van Veldhoven inzake het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde in relatie tot het bedrijf Evides - 32670-56

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Brief van Commissaris Potocnik over het Nederlandse voorstel voor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 april 2012 Brief van Commissaris Potocnik over het Nederlandse voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde - 32670-57

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Reactie op verzoek De Mos over het kabinetsbesluit inzake natuurherstel in Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2012 Reactie op verzoek De Mos over het kabinetsbesluit inzake natuurherstel in Westerschelde - 32670-58

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 april 2012 Natuurherstel in de Westerschelde - 32670-59

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Technische processchema inzake de uitvoering van het maatregelenpakket voor natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Technische processchema inzake de uitvoering van het maatregelenpakket voor natuurherstel in de Westerschelde - 32670-60

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Hedwigepolder op 19 april en 16 mei 2012.

Uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 26 en 27 april jl. plaatsvond in Luxemburg (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 mei 2012 Uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 26 en 27 april jl. plaatsvond in Luxemburg - 21501-32-597

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 8 mei 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 mei 2012 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 - 21501-32-596

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 8 mei 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 april 2012 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad april 2012 - 21501-32-583

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg over de brieven ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 26 en 27 april 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de brieven ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 26 en 27 april 2012 - 21501-32-584

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Landbouw- en Visserijraad op 25 april 2012.

Aanpak overcapaciteit/beperkingen boomkorvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Aanpak overcapaciteit/beperkingen boomkorvisserij - 29675-145

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit' - 29675-144

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee - 29684-103

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Werkprogramma Actal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 september 2011 Werkprogramma Actal 2012 - 29515-334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 september 2011 Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven - 29515-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012 van 14.00 - 17.00 uur.

Uitstel toezending reactie over de berichtgeving over de reorganisatie bij PostNL

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 mei 2012 Uitstel toezending reactie over de berichtgeving over de reorganisatie bij PostNL - 29502-97

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012 van 10.00 - 12.30 uur.

Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch - 29502-96

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012 van 10.00 - 12.30 uur.

Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL - 29502-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012 van 10.00 - 12.30 uur.

Boete van de NMa aan huizenhandelaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Boete van de NMa aan huizenhandelaren - 24036-393

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt - 33000-XIII-138

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI) - 2011Z19904

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 - 25017-65

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2012 Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 - 33000-XIII-167

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur..

Voortgangsrapportage Life Science Park Oss

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op

Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI) - 2012Z02186

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Impactrapportage TNO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Impactrapportage TNO - 29338-113

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22

Besluit: Agenderen voor een nieuw te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 14 juni 2012 van 15.00-18.00 uur.

Stand van zaken voornemens kernenergie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2012 Stand van zaken voornemens kernenergie - 32645-38

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Beantwoording vragen (RvW) van de leden Dikkers en Van Veldhoven over de SDE+ regeling voor de stimulering van duurzame energie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2012 Beantwoording vragen van de leden Dikkers en Van Veldhoven over de SDE+ regeling voor de stimulering van duurzame energie - 31239-138

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 XII nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 april 2012 Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 XII nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren - 31239-134

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Veiligheidszones rond mijnbouwinstallaties (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2012 Veiligheidszones rond mijnbouwinstallaties - 32849-17

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Uitstelbrief inzake aansluitplicht warmteprojecten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 mei 2012 Uitstelbrief inzake aansluitplicht warmteprojecten - 32839-10

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32839-10

Mogelijkheden voor import van hernieuwbare energie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Mogelijkheden voor import van hernieuwbare energie - 31239-137

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012.

Contouren leveranciersverplichting hernieuwbare energie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 mei 2012 Contouren leveranciersverplichting hernieuwbare energie - 31239-136

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op dinsdag 19 juni 2012 (18 tot 22 uur).
Besluit: Indien mogelijk zal het verzamel algemeen overleg Energie met een half uur worden verlengd (tot 22.30 uur).

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33115-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33115-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) - 33115

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Vooraankondiging NVR voor VEGA Event d.d. 12 juni 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereninging voor Ruimtevaart (NVR) te Noordwijk - 30 mei 2012 Vooraankondiging NVR voor VEGA Event d.d. 12 juni 2012 - 2012Z10835

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport 'Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's'

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 29 mei 2012 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport 'Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's' - 2012Z10729

Besluit: De leden Jansen, Grashof en Van Veldhoven melden zich aan. Er zal schriftelijk geinventariseerd worden welke andere leden wensen deel te nemen. Indien zich minder dan vier leden aanmelden, zal de technische briefing op donderdag 14 juni

Uitnodiging EUFORES voor parlementaire paneldiscussie over 'Renewable Energy and Energy Efficiency' d.d. 19 juni 2012

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 30 mei 2012 Uitnodiging EUFORES voor parlementaire paneldiscussie over 'Renewable Energy and Energy Efficiency' d.d. 19 juni 2012 - 2012Z10773

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NAG voor tweejaarlijkse lucht- en ruimtevaarttentoonstelling in Farnborough d.d. 9 t/m 12 juli 2012

Zaak: Brief derden - Netherlands Aerospace Group (NAG) te Zoetermeer - 22 mei 2012 Uitnodiging NAG voor tweejaarlijkse lucht- en ruimtevaarttentoonstelling in Farnborough d.d. 9 t/m 12 juli 2012 - 2012Z10533

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbod Ministerie van Economische Zaken - Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor het geven van toelichting op rapport van december 2011

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken - Monitoring Commissie Corporate Governance Code te Den Haag - 16 april 2012 Aanbod Ministerie van Economische Zaken - Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor het geven van toelichting op rapport van december 2011 - 2012Z08113

Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitnodiging MVO Nederland voor Henk van Luijk lezing d.d. 31 mei 2012

Zaak: Brief derden - MVO Nederland te Utrecht - 18 april 2012 Uitnodiging MVO Nederland voor Henk van Luijk lezing d.d. 31 mei 2012 - 2012Z08412

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Programma Unilever Nederland voor presentatie over voortgang van het

Zaak: Brief derden - Unilever Nederland te Rotterdam - 12 april 2012 Programma Unilever Nederland voor presentatie over voortgang van het Unileverplan Sustainable Living d.d. 24 april 2012 - 2012Z07887

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NEPROM voor 'Dag van de Projectontwikkeling' d.d. 23 mei 2012

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) te Voorburg - 13 april 2012 Uitnodiging NEPROM voor 'Dag van de Projectontwikkeling' d.d. 23 mei 2012 - 2012Z07875

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.