Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2012

Gepubliceerd: 23 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02040
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7bfa1fe-2b7d-4488-9f00-18cf7ca6d7c7&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2022%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31213, 29362, 33260, 31066, 31066, 24036, 31980, 33227, 32893, 32013, 33006, 33179, 33179, 31066, 31066, 31066, 27863, 28753, 33123, 31980, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Overig

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Reactie op het verzoek bij de regeling van werkzaamheden van het lid Dijsselbloem om de documenten van het Lente-akkoord naar de Tweede Kamer te zenden - 2012Z10085

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 2012Z10064

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; Londen, 30 september 2011

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 mei 2012 Beheerverslag Belastingdienst 2011 - 33000-IXB-24

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 mei 2012 Notitie belastingplicht overheidsbedrijven - 31213-7

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 mei 2012 Btw-vrijstelling veerdiensten - 33000-IXB-23

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 december 2009

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Rapportage burgerbrieven 2011 van het ministerie van Financiën - 29362-200

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 mei 2012 Het inlichtingenrecht van het Parlement en de fiscale geheimhoudingsplicht - 2012Z09945

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2012 Aanbieding van de beleidsnota "Waardering commercieel vastgoed" over de wijze waarop commercieel vastgoed wordt gewaardeeerd en de mogelijke overwaardering die daaruit zou kunnen voortvloeien - 33260-1

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 april 2012 CPB-notitie "Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research" - 33000-IXB-18

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Verblijfstitel en toeslagen - 31066-128

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Reactie en beantwoording vragen commissie over het rapport van AbvaKabo FNV over de Belastingdienst - 31066-127

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 april 2012 Maatregelen t.a.v. het rentebeleid van aanbieders van hypothecair krediet - 24036-395

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 april 2012 Uitvoering van moties m.b.t. de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken en Governance Principes Verzekeraars (ook wel bekend als de bankierseed) - 31980-63

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 maart 2012 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds - 33227-1

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 maart 2012 April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 33000-IXB-15

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 april 2012 Uitspraak Gerechtshof Den Bosch over teruggaaf dividendbelasting aan Fins beleggingsfonds - 33000-IXB-17

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 maart 2012 Reactie op de berichten dat buitenlandse partijen de volledige dividendbelasting kunnen terugkrijgen en een reactie op de rechterlijke uitspraak die daarover is gedaan en de gevolgen daarvan voor Nederland - 33000-IXB-14

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 maart 2012 Aanbieding afschrift van gelijkluidende brieven gezonden aan de bestuurders van Bonaire, Saba en Sint Eustatius - 32893-3

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 maart 2012 Kabinetsreactie op CPB-evaluatie Financiële Transactiebelasting - 32013-23

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2012 Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet - 33006-17

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 maart 2012 Beantwoording van vragen en openstaande onderwerpen gesteld tijdens het AO

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorlopige Rekening 2011 - 33179-2

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 februari 2012 Voorlopige Rekening 2011 - 33179-1

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 5 maart 2012 Reactie op verzoek Omtzigt n.a.v. bericht dat Belastingdienst bezwaren automatisch zou goedkeuren - 31066-121

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever - 31066-119

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 februari 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" - 31066-118

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 8 maart 2012 Verslag schriftelijk overleg over het protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken - 33174-(R1974)-4

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 februari 2012 Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken; Parijs, 27 mei 2010

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Evaluatie overstapservice, aanbieding rapport “Eenvoudig veranderd van betaalrekening” - 27863-41

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 november 2011 Reactie op notitie van het lid Blanksma-van den Heuvel inzake Publiek Private Samenwerking - 28753-26

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 december 2011 Brief Algemene Rekenkamer t.g.v. het rapport 'Vastgoed van het Rijk: volume en waarde' - 33123-1

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel, J.M.A.M. de Wit (SP) - 11 april 2012 Aanbieding van het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel - 31980-60

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is het behandelschema vastgesteld. Laatste stap: de commissie Financiën heeft feitelijke vragen gesteld aan de enquêtecommissie over het enquêterapport (inbrengdatum was woensdag 16 mei 2012 om 14.00 uur). Plenaire behandeling van het rapport met de enquetecommissiecommissie is voorzien vóór het zomerreces.

EFSF/ESM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 april 2012 Reactie op verzoek commissie FIN over de publieke externe controle op het ESM-verdrag; inzet uitwerking by-laws - 21501-07-909

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 april 2012 Reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer over publieke externe controle in het ESM-verdrag - 21501-07-906

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 april 2012

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) - 21501-20-612

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 januari 2012 Voorstel over de invulling van behandelprocedures inzake EFSF/ESM besluiten - 21501-07-877

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 november 2011 Reactie op verzoek commissie betreffende het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) - 21501-07-863

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 oktober 2011 Reactie op brief Algemene Rekenkamer van 15 augustus 2011 over controle op Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) - 21501-07-850

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 februari 2012 Publieke externe controle in ESM-verdrag - 21501-07-886

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 augustus 2011 Publieke externe verantwoording en controle Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) - 21501-07-824

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Eurogroep/Ecofin Raad c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 - 21501-07-916

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Verslag van de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 te Brussel - 21501-07-917

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 april 2012 Actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma april 2012 - 21501-07-915

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 april 2012 Kabinetsreactie op het groenboek over het onderwerp schaduwbankieren - 22112-1401

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 april 2012 Geannoteerde Agenda t.b.v. de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel - 21501-07-908

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 april 2012 Opheffen van de vertrouwelijkheid van de brief d.d. 27 februari 2012 over Target-2 - 21501-07-905

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 april 2012 Verslag van de informele Ecofin van 30 en 31 maart 2012 te Kopenhagen - 21501-07-904

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 april 2012 Verslag van de Eurogroep van 30 maart 2012 te Kopenhagen - 21501-07-902

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 mei 2012 Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 mei 2012. Voorstel: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 juni 2012 te 14.00 uur.

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 mei 2012 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) - 33262

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 mei 2012. Voorstel: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 juni 2012 te 14.00 uur.

Fiscaal wetgevingspakket

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) - 33247

Besluit: Besloten wordt dat de inbreng voor het verslag van het fiscaal wetgevingspakket (zie ook agendapunt 20) op donderdag 24 mei 2012 ongewijzigd blijft.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - 33246

Besluit: Besloten wordt dat de inbreng voor het verslag van het fiscaal wetgevingspakket (zie ook agendapunt 20) op donderdag 24 mei 2012 ongewijzigd blijft.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) - 33245

Besluit: Besloten wordt dat de inbreng voor het verslag van het fiscaal wetgevingspakket (zie ook agendapunt 20) op donderdag 24 mei 2012 ongewijzigd blijft.

Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (derde FM-pakket)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 33238

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel - 33237

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) - 33236

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) - 33235

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G.

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Verslag uitgebracht op 20 november 2009.

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 augustus 2009 Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop - 32025

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Verslag uitgebracht op 16 oktober 2009.

Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vendrik C.C.M. - 27 februari 2008 Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) - 31362

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Op 20 mei 2010 is de plenaire behandeling na de eerste termijn van de kant van de Kamer en van de initiatiefnemer geschorst.

Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Crone - 14 juli 2004 Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten) - 29688

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Wijn - 1 april 2005 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen - 30061

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).
Noot: Laatste besluit commissie op 10 november 2010: Ontwikkeling jurisprudentie misbruik van recht + nadere informatie staatssecretaris van Financiën afwachten.

ESM-wetsvoorstellen

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 maart 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM) - 33215

Besluit: Besloten wordt dat de plenaire behandeling van de ESM-wetsvoorstellen deze week doorgang kan vinden (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 maart 2012 Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28) - 33221

Besluit: Besloten wordt dat de plenaire behandeling van de ESM-wetsvoorstellen deze week doorgang kan vinden (zie ook agendapunt 1).

Zaak: Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 30 maart 2012 Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143) - 33220

Besluit: Besloten wordt dat de plenaire behandeling van de ESM-wetsvoorstellen deze week doorgang kan vinden (zie ook agendapunt 1).

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 december 2011 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) - 33121

Besluit: Over het wetsvoorstel is gestemd op dinsdag 22 mei 2012.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 juli 2009 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 - 32014

Besluit: De extra procedurevergadering over het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen op terrein van de commissie is uitgesteld tot na ontvangst van het nader uitgewerkte begrotingsakkoord (zie ook agendapunt 1).