Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 16 mei 2012

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02007
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=00324e60-8aa5-43b9-b7d7-10340c970edb&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%2016%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Concept standpuntennotitie commissie SZW ten behoeve van rapporteur witboek pensioenen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 1 mei 2012 Concept standpuntennotitie commissie SZW ten behoeve van rapporteurschap witboek pensioenen - 2012Z09213

Besluit: De standpuntennotitie wordt vastgesteld. De commissie stemt in met openbaarmaking van de notitie.

Concept brief aan Europese Commissie naar aanleiding van subsidiariteitstoets op EU-voorstel collectieve actie en vrij verkeer van diensten

Zaak: Brief commissie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 15 mei 2012 Concept brief aan Europese Commissie naar aanleiding van subsidiariteitstoets op EU-voorstel collectieve actie en vrij verkeer van diensten - 2012Z09858

Besluit: Er wordt besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een brief te sturen aan de Europese Commissie in het kader van de subsidiariteit.