Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 mei 2012

Gepubliceerd: 15 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A01936
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=769f2c2e-f259-43af-a716-05d822cf5d72&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20Buza%2015%2F5.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Inzet voor de VN Conferentie Rio+20 over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), 20-22 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Inzet voor de VN Conferentie Rio+20 over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), 20-22 juni 2012 - 2012Z09732

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur) met de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur&Milieu
Besluit: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken nog voor het algemeen overleg van 31 mei in een brief een reactie te geven op de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Roads from Rio+20, pathways to achieve global sustainability goals by 2050' en in deze brief, conform zijn toezegging zoals gedaan in zijn brief van 17 april 2012 (kamerstuk 21501-08-424 ), ook de antwoorden op de vragen op te nemen die over de Nederlandse inzet voor Rio+20 gesteld zijn naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad van 18 en 19 april 2012, maar nog niet beantwoord zijn.
Noot: Het AO zal plaatsvinden op donderdag 31 mei op een nog nader te bepalen tijdstip.