Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli 2012

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A01254
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=867d0656-f7a0-473d-a054-dba6c302e821&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%204%20juli%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Concept opzet overdrachtsdossier

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 3 juli 2012 Concept-opzet overdrachtsdossier - 2012Z13533

Besluit: Op basis van besproken opzet wordt een overdrachtsdossier opgesteld. Het uiteindelijke dossier wordt aan de commissie voorgelegd en tijdens de bijeenkomst op donderdag 13 september a.s. besproken.

Planning tot de verkiezing.

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 3 juli 2012 Planning onderzoek Huizenprijzen tot 12 september 2012 - 2012Z13531

Besluit: - Ten aanzien van gesprek RIGO/Brinkgroep en aansluitende besloten vergadering over besluitvorming verdiepingsonderzoek: Leden ontvangen donderdagmiddag 5 juli a.s. de door RIGO/Brinkgroep opgeleverde bronnenverkenning, voorstellen voor het verdiepingsonderzoek en een door de commissiestaf opgesteld begeleidend memo en overzicht voor- en nadelen van de voorstellen verdiepingsonderzoek. Leden mailen uiterlijk maandag 9 juli a.s. hun voorkeur voor verdiepingsonderzoek. Indien voorkeuren overeenkomen zal gesprek RIGO/Brinkgroep en aansluitende vergadering t.b.v. besluit verdiepingsonderzoek op dinsdag 10 juli a.s. van 10.00 tot 12.00 uur plaatsvinden. Is dat niet het geval, wordt uitgekeken naar ander moment in de week van 9 juli a.s. - Gedurende zomerreces ontvangen leden eens in de drie weken een update van het onderzoek. In geval van calamiteiten wordt contact opgenomen met de voorzitter, dhr. Verhoeven.