Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 juni 2012

Gepubliceerd: 7 juni 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A01250
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d104ec7-5c0b-427a-9ce2-0623e599be47&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%206%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: