Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 5 juni 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A01249
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d4b77fef-5d3a-44ce-9f0a-44bd9c539469&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Memo gesprek met RIGO/Brinkgroep

Zaak: Stafnotitie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 29 mei 2012 Memo gesprek met RIGO/Brinkgroep - 2012Z10706

Besluit: Besloten is dat de Leden voor donderdagochtend 31 mei as. 10:00 uur per e-mail reageren op de memo "gesprek met RIGO/Brinkgroep".