Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2012

Gepubliceerd: 23 mei 2012
Voortouwcommissie: tijdelijke commissie huizenprijzen
Activiteitnummer: 2012A01248
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1be29cc5-bd6f-4284-ab0b-edd1fa14bdb3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20tc%20Huizenprijzen%20-%2023%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: