Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni 2012

Gepubliceerd: 27 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2011A05718
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=889cef25-9447-43bd-9f86-58a5c8177c98&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2027%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31568, 33189, 31568

Inhoud


Diverse openstaande brieven vaste commissie Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 juni 2012 Diverse openstaande brieven vaste commissie Koninkrijksrelaties - 2012Z12898

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting over de financiële bijdrage van Curaçao en Sint Maarten aan de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 juni 2012 Toelichting over de financiële bijdrage van Curaçao en Sint Maarten aan de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied - 33000-IV-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen van de cie Koninkrijksrelaties n.a.v. het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2011 van Koninkrijksrelaties (33 240 IV, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2011 van Koninkrijksrelaties - 33240-IV-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen van de cie Koninkrijksrelaties inzake het jaarverslag Koninkrijksrelaties over 2011 (33 240 IV, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Koninkrijksrelaties over 2011 - 33240-IV-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Aanbieding samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten - 31568-104

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 29 juni te 12.00 uur. De minister van BZK zal worden verzocht uiterlijk maandag 2 juli a.s. 2012 te antwoorden.

Tweede rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van Curaçao en rapportages over Korps Politie Curaçao

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 juni 2012 Tweede rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van Curaçao en rapportages over Korps Politie Curaçao - 33000-IV-74

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg na de verkiezingen (zie ook agendapunt 5).

Lijst van vragen en antwoorden ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Lijst van vragen en antwoorden ten geleide van het rapport over de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties, de waarborging van de rechtszekerheid en mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk - 33189-2

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg na de verkiezingen (zie ook agendapunt 6).

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen was vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: Hiertoe is in de procedurevergadering van 25 april 2012 reeds besloten.

Afschrift antwoordbrief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dhr. Z. over erfpachtcanon Bonaire d.d. 23 april 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag - 2 mei 2012 Afschrift antwoordbrief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dhr. Z. over erfpachtcanon Bonaire d.d. 23 april 2012 - 2012Z08935

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding actieplannen Onderwijs en Jongeren SamenwerkingsProgramma (OJSP) en Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) en mid-termevaluatie IVB

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 december 2011 Aanbieding actieplannen Onderwijs en Jongeren SamenwerkingsProgramma (OJSP) en Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) en mid-termevaluatie IVB - 31568-90

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.