Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 juni 2012

Gepubliceerd: 13 juni 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie Jeugdzorg
Activiteitnummer: 2011A05621
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f0ac26ba-1160-4de7-8a82-b1f34d6051f8&title=Besluitenlijst%20PV%20Jeugdzorg%20op%2013%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839


Annuleren algemeen overleg Wachtlijsten jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.R. Dille (PVV) - 13 juni 2012 Samenvoeging algemeen overleg Wachtlijsten jeugdzorg - 2012Z11919

Besluit: Het algemeen overleg Wachtlijsten Jeugdzorg (d.d. 21 juni a.s.) wordt vanwege de geringe agenda (1 brief) geannuleerd en samengevoegd met het algemeen overleg Toezicht Pleegzorg d.d. 27 juni a.s.

Aanbieding briefing rapport Algemene Rekenkamer Centra voor Jeugd en Gezin

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 6 juni 2012 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport "Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten" - 2012Z11425

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Toezegging AO 18 april 2012 m.b.t. inventarisatie worst cases

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 mei 2012 Aanbieding rapport "Op het goede spoor" van de Adviesgroep Beroepsethiek en Tuchtrecht in het kader van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg - 31839-206

Besluit: Betrokken bij plenair VAO Kwaliteit van de jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd d.d. 6 juni jl.