Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 juni 2012

Gepubliceerd: 28 juni 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2011A05563
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0026ef6b-bbdc-4928-902f-df9b65b8f52c&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2028%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33240, 33240, 33240, 33269, 33269


Lijst van vragen en antwoorden over het “financieel jaarverslag van het Rijk 2011”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Financieel jaarverslag van het Rijk 2011 - 33240

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het “financieel jaarverslag van het Rijk 2011” - 33240-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33240-6

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Staat van de rijksverantwoording 2011”

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 mei 2012 Staat van de rijksverantwoording 2011 - 33240-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33240-2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Staat van de rijksverantwoording 2011” - 33240-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33240-7

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Effectiviteitsonderzoek bij de Rijksoverheid”

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 mei 2012 Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid" - 33269-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Effectiviteitsonderzoek bij de Rijksoverheid” - 33269-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO Verbetering begroten en verantwoorden van 28 juni 2012