Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 juni 2012

Gepubliceerd: 14 juni 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2011A05561
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac99af9f-5295-46a8-b208-1383b74fb16c&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2014%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32437


Agendavoorstel overleg met de Algemene Rekenkamer op 21 juni 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 6 juni 2012 Agendavoorstel overleg met de Algemene Rekenkamer op 21 juni 2012 - 2012Z11341

Besluit: Conceptagenda vastgesteld. Op de agenda staat het onderwerp profielschets voor de werving van een nieuw collegelid van de Algemene Rekenkamer, alsmede enkele andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Opties voor de nieuwe ronde toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 6 juni 2012 Opties voor de nieuwe ronde toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer - 2012Z11340

Besluit: Conceptbrief aan het Presidium vastgesteld, inhoudende een voorstel voor het samenstellen van de toekomst- en onderzoeksagenda 2013 van de Tweede Kamer.

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Financieel Reglement van de EU-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Financiƫn, J.C. de Jager - 5 juni 2012 Stand van zaken van de onderhandelingen over het Financieel Reglement van de EU-begroting - 32437-14

Besluit: Betrokken bij AO Financiƫle verantwoording van EU-middelen van 6 juni 2012