Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 juni 2012

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05386
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9c71ac9e-3274-4a58-ac0b-fc539df0ccab&title=Besluitenlijst%20commissie%20VJ%20van%2020%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32761, 22112, 22112, 32761, 32317, 32317, 32398, 29452, 31265, 31215, 28684, 30821, 24077, 29628, 29628, 33032, 33032, 32717, 33185, 33185

Inhoud


Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag Veiligheid en Justitie 2011

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 14 juni 2012 Verzoek tot uitstel van het wetgevingsoverleg over het jaarverslag V&J 2011 - 2012Z12028

Besluit: Door middel van een emailprocedure d.d. 13 juni 2012 heeft de commissie besloten het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag te annuleren.

Rondetafelgesprek (deels besloten) over de kroongetuige

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Çörüz (CDA) - 20 juni 2012 Rondetafelgesprek over kroongetuige - 2012Z12526

Besluit: Na het verkiezingsreces zal een rondetafelgesprek over de kroongetuige worden gehouden, waarvan een deel besloten zal zijn. Leden zal worden verzocht suggesties voor uit te nodigen personen en instanties in te dienen.

Uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer "Prestaties in de strafrechtsketen" ten behoeve van het algemeen overleg op 5 juli 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 20 juni 2012 Uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer "Prestaties in de strafrechtsketen" ten behoeve van het algemeen overleg op 5 juli 2012 - 2012Z12519

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 4 juli te 12.00 uur te informeren over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer "Prestaties in de strafrechtsketen" op 5 juli 2012.

Gevolgen van het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van behandeling van prioritaire JBZ-dossiers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen (D66) - 20 juni 2012 Gevolgen van het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van behandeling van de prioritaire JBZ-dossiers - 2012Z12514

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het besluit van het Europees Parlement tot het opschorten van behandeling van prioritaire JBZ-dossiers en de gevolgen van dit besluit voor het verdere onderhandelingstraject van deze dossiers.

Uitstel algemeen overleg over schietdrama in Alphen aan den Rijn van 5 juli 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 20 juni 2012 Uitstel algemeen overleg over schietdrama in Alphen aan de Rijn van 5 juli 2012 - 2012Z12434

Besluit: Het algemeen overleg over het schietdrama in Alphen aan den Rijn van 5 juli 2012 zal worden uitgesteld in afwachting van de aangekondigde nadere voorstellen betreffende het herziene aanvraagproces voor een wapenverlof.

Wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (33171) als hamerstuk aanmelden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 19 juni 2012 Wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (33171) als hamerstuk aanmelden - 2012Z12303

Besluit: Het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (33171) zal alsnog als hamerstuk worden aangemeld.

Benoemings-/voordrachtsprocedure leden van de Hoge Raad

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 14 juni 2012 Benoemings-/voordrachtsprocedure leden van de Hoge Raad - 2012Z12034

Besluit: Het gesprek met de vice-president van de Raad van State zal op 11 oktober 2012 plaatsvinden.
Besluit: Het gesprek met de Hoge Raad over het "Beleidskader aanbevelingen Hoge Raad der Nederlanden" zal zo spoedig mogelijk na het gesprek met de vice-president van de Raad van State worden gehouden.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herziening van de regels over de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake herziening van de regels over de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie - 32761-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 maart 2012 Fiche: Verordening gegevensbescherming - 22112-1372

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 maart 2012 Fiche: Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging - 22112-1371

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 maart 2012 Herziening van de regels over de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie - 32761-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens op 3 juli 2012.

Document A-punten JBZ-Raad 7 en 8 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juni 2012 Document A-punten JBZ-Raad 7 en 8 juni 2012 - 32317-123

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2011 op 6 juni 2012.

JBZ-Raad documenten uit geprioriteerde dossiers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 juni 2012 JBZ-Raad documenten uit geprioriteerde dossiers - 32317-122

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 juni op 6 juni 2012.

Onderzoek naar zowel de relatie tussen kerkelijke en religieuze bestuurders enerzijds en psychiatrie en later centra voor bezinning en hulpverlening anderzijds, als een breed onderzoek naar de juridische, medisch-ethische, religieus-historische en gezondheidsrechtelijke en beleidsmatige aspecten van onvruchtbaarmaking en de invloed daarop van Rooms-Katholieke zijde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 mei 2012 Onderzoek naar zowel de relatie tussen kerkelijke en religieuze bestuurders enerzijds en psychiatrie en later centra voor bezinning en hulpverlening anderzijds, als een breed onderzoek naar de juridische, medisch-ethische, religieus-historische en gezondheidsrechtelijke en beleidsmatige aspecten van onvruchtbaarmaking en de invloed daarop van Rooms-Katholieke zijde - 33000-VI-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; onderzoek afwachten.

Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Besluit: De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de behandeling over te nemen.

Inspectierapport ‘De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in FPK Inforsa’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Inspectierapport ‘De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in FPK Inforsa’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 29452-149

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Interlandelijke adoptie uit Oeganda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juni 2012 Interlandelijke adoptie uit Oeganda - 31265-43

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over adoptie.

Jaarverslag Rechtspraak 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juni 2012 Jaarverslag Rechtspraak 2011 - 33000-VI-102

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de rechterlijke macht.

Rapport Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen. Terugblik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport 'Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen; Terugblik' van de Algemene Rekenkamer - 31215-10

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen.

Rapport 'Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moeten verbeteren'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 juni 2012 Rapport 'Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moeten verbeteren' - 28684-357

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Arib over het niet ratificeren van het verdrag inzake aanpak huiselijk geweld

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 juni 2012 Reactie op verzoek Arib over het niet ratificeren van het verdrag inzake aanpak huiselijk geweld - 2012Z11977

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2012 Voortgangsbrief Nationale Veiligheid - 30821-16

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Effecten invoering aangescherpt coffeeshopbeleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen (D66) - 14 juni 2012 Verzoek van de D66-fractie om nog vóór het zomerreces een algemeen overleg te voeren over de overlast die door invoering van de wietpas wordt veroorzaakt - 2012Z12010

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.
Besluit: De minister zal worden verzocht kenbaar te maken wanneer de Kamer de evaluatie van de clubpas zal ontvangen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juni 2012 Effecten invoering aangescherpt coffeeshopbeleid - 24077-287

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over het coffeeshopbeleid.

Jaarverslag Nederlandse Politie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juni 2012 Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 - 29628-318

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 juni 2012 Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z11014

Besluit: De griffie zal worden verzocht de volgende prioritaire wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden
Besluit: Het wetgevingsoverleg op 25 juni 2012 over het initiatiefwetsvoorstel-Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar (30519) zal om 11.00 uur aanvangen in plaats van 10.00 uur.

Voorhangprocedure ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juni 2012 Voorhangprocedure ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie - 29628-319

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 juni 2012 Nota van wijziging - 33032-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33032-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 oktober 2011 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie - 33032

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op het amendement Gesthuizen over het toetsen van een uitgevaardigd EBB op proportionaliteit en noodzakelijkheid (Kamerstuk 32 717, nr. 12)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012 Reactie op het amendement Gesthuizen over het toetsen van een uitgevaardigd EBB op proportionaliteit en noodzakelijkheid (Kamerstuk 32 717, nr. 12) - 32717-14

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel ter implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (32717)

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Slotwet.

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 - 33240-VI

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juni 2012 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer - 33295

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 juli 2012.

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2012 Nota van wijziging - 33185-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33185-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 februari 2012 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen - 33185

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.