Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 juni 2012

Gepubliceerd: 20 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05219
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4c57704-62e8-4a17-b6aa-da4cea2963e6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2019%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28973, 28973, 28973, 21501, 22112, 32201, 24515, 21501, 21501, 28625, 21501, 21501, 21501, 21501, 30862, 30862, 29446, 28286, 27428, 33037, 33037, 27924, 28286, 28286, 31571, 29683, 28286, 21501, 22112, 31985, 31412, 29502, 29502, 32637, 29515, 28684, 33233, 31985, 31125, 21501

Inhoud


Brief over de Wallaby toevoegen aan het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifentenjacht en CITES (incl. ivoorhandel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 20 juni 2012 Brief over de Wallaby toevoegen aan het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifentenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) - 2012Z12408

Besluit: De brief met daarin een reactie op het verzoek van het lid Ouwehand n.a.v. de ontsnapping van een Wallaby in de buurt van de A27 (zaaknummer 2012Z12286) wordt toegevoegd aan het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 21 juni a.s., evenals de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Ouwehand betreffende internethandel in (wilde) dieren (zaaknrs. 2012Z08036 en 2012. Z7629).

Informatie grootschalige veehouderijbedrijven; ethiek en ruimtelijke ordening (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juni 2012 Informatie grootschalige veehouderijbedrijven; ethiek en ruimtelijke ordening - 28973-122

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 13 juni 2012.

Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens - 28973-108

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Schaalgrootte in de veehouderij (t.b.v. het AO op 6 juni 2012) (sts. ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Schaalgrootte in de veehouderij - 28973-109

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Kamerstuk 33240-XIII-1)(sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33240-XIII-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor WGO Jaarverslag ELI, onderdeel landbouw en natuur op 7 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Kamerstuk 33240-XIII-2) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33240-XIII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor WGO Jaarverslag ELI, onderdeel landbouw en natuur op 7 juni 2012.

Verslag houdende een lijst van een vraag inzake de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (33240 XIII) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Verslag houdende een lijst van een vraag inzake de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor WGO Jaarverslag ELI, onderdeel landbouw en natuur op 7 juni 2012.

Visserijrprotocol Salomonseilanden. Het concept-onderhandelingsmandaat is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. E.e.a. in verband met de Landbouw- en Visserijraad van 12 juni 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Aanbieding van het vertrouwelijke concept-onderhandelingsmandaat inzake een nieuw Visserijprotocol Salomonseilanden - 21501-32-603

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserijraad op 6 juni 2012.

Fiche: Verordening aanpassing bepaalde vangstmogelijkheden van vis alsmede de bescherming van de reuzenmanta (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 juni 2012 Fiche: Verordening aanpassing bepaalde vangstmogelijkheden van vis alsmede de bescherming van de reuzenmanta - 22112-1424

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserijraad op 6 juni 2012.

Rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-45

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserijraad op 6 juni 2012.

Verslag schriftelijk overleg over het Europees Minstbedeeldenprogramma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 mei 2012 Verslag schriftelijk overleg over het Europees Minstbedeeldenprogramma - 24515-236

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Europees minstbedeeldenprogramma op 30 mei 2012.

Geannoteerde Agenda voor Visserijraad van 12 juni 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Geannoteerde Agenda voor Visserijraad van 12 juni 2012 - 21501-32-601

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserijraad op 6 juni 2012.

Verslag Landbouw- en Visserijraad mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 mei 2012 - 21501-32-600

Besluit: [Vrij tekstveld]

Kwartaalrapportage over de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 juni 2012 Kwartaalrapportage over de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 - 28625-152

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouwraad juni 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Geannoteerde Agenda Landbouwraad juni 2012 - 21501-32-611

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over de Informele Landbouwraad plaats in Denemarken (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de Informele Landbouwraad van 3-5 juni 2012 in Denemarken - 21501-32-602

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouwraad op 12 juni 2012.

Reactie op de aangehouden motie van het lid Koopmans (21501-32 nr. 575) over de Integrale Marktordening (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Reactie op de aangehouden motie van het lid Koopmans (21501-32 nr. 575) over de Integrale Marktordening - 21501-32-610

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouwraad op 13 juni 2012.

EU-stafnotitie inzet interparlementaire conferentie GLB d.d. 25 juni 2012

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 14 juni 2012 Programma The CAP Reform op 25 juni 2012 van 15.00 tot 18.30 - 2012Z12049

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 14 juni 2012 EU-stafnotitie inbreng interparlementaire conferentie GLB op 25 juni 2012 te Brussel - 2012Z12041

Besluit: De commissie stemt in met de inbreng zoals beschreven in de EU-stafnotitie.

Reactie op verzoek Van Veldhoven over het bericht dat de Europese Commissie een infractie-procedure start tegen Nederland over de Hedwigepolder (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 juni 2012 Reactie op verzoek Van Veldhoven over het bericht dat de Europese Commissie een infractie-procedure start tegen Nederland over de Hedwigepolder - 30862-82

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een reactie op het commentaar van de Europese Commissie op het overig natuurherstel in de Westerschelde en of dit consequenties voor het Rijk heeft.

Natuurherstel Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 mei 2012 Natuurherstel Westerschelde - 30862-81

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Jaarverslag Faunafonds 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Jaarverslag Faunafonds 2011 - 29446-83

Besluit: Niet controversieel verklaard en desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2013 in het najaar van 2012.

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI) - 2012Z09729

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Voorhang ontwerp-Besluit houders van dieren en ontwerp-Besluit diergeneeskundigen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2012 Voorhang ontwerp-Besluit houders van dieren en ontwerp-Besluit diergeneeskundigen - 28286-567

Besluit: Niet controversieel en de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 28 juni 2012 om 12.00 uur en de staatssecretaris verzoeken te beantwoording uiterlijk maandag 2 juli 2012 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze Besluiten naar genoegen van de Kamer met de staatssecretaris zijn besproken.

Mededeling dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 Mededeling dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend - 27428-233

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om in het voorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet expliciet de aangenomen motie van het lid Van Gerven c.s. (Kamerstuk 27 428, nr. 165) te betrekken.

Reactie op verzoek Ouwehand over het gedogen van het uitrijden van drijfmest naar aanleiding van een bericht dat Noord-Holland dit overweegt in verband met de vergunningplicht voor het uitrijden van drijfmest in het gebied Eilandspolder (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juni 2012 Reactie op verzoek Ouwehand over het gedogen van het uitrijden van drijfmest naar aanleiding van een bericht dat Noord-Holland dit overweegt in verband met de vergunningplicht voor het uitrijden van drijfmest in het gebied Eilandspolder - 33037-22

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 3 juli 2012.

Reactie n.a.v. de toezegging tijdens het AO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij over de voortgang van het stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking, alsmede over het voerspoor en de pilots mineralenconcentraat( sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juni 2012 Reactie n.a.v. de toezegging tijdens het AO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij over de voortgang van het stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking, alsmede over het voerspoor en de pilots mineralenconcentraat - 33037-21

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 3 juli 2012.

Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden - 27924-55

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Op de procedurevergadering van 3 juli a.s. staat een reactie van de staatssecretaris van EL&I geagendeerd betreffende het verzoek om een evaluatie.

Rapport ‘Denken over dieren: dier en ding, zegen en zorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Rapport ‘Denken over dieren: dier en ding, zegen en zorg’ - 28286-565

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Informatie over twee zaken dierverwaarlozing en analyse houdverbod (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Informatie over twee zaken dierverwaarlozing en analyse houdverbod - 28286-566

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Informatie over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juni 2012 Informatie over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-22

Besluit: Niet controversieel en voor kennisgeving aangenomen.

Antibioticagebruik veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Antibioticagebruik veehouderij - 29683-124

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 5 juli 2012.

Q-koortsbesmetting in Winssen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 juni 2012 Q-koortsbesmetting in Winssen - 28286-564

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij het plenaire debat over Q-koorts.

Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over rapport Q-koorts

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 19 juni 2012 Aanbieding rapport "Het spijt mij, over Q-koorts en de menselijke maat" van de Nationale ombudsman - 2012Z12313

Besluit: Agenderen voor het gesprek met de Nationale ombudsman op 27 juni 2012.

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 11 juni 2012 Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over rapport Q-koorts - 2012Z12007

Besluit: Het gesprek met de Nationale ombudsman zal gepland worden op woensdag 27 juni a.s. van 13.00-14.00 uur.
Besluit: Na het gesprek met de Nationale ombudsman zal worden bezien of de commissie nog behoefte heeft aan een gesprek (evt. in een bijzondere procedure) met patiënten en patiëntenverenigingen.

Uitnodiging LTO Nederland en Huis van Europa voor GLB-conferentie d.d. 29 juni 2012

Zaak: Brief derden - LTO Nederland te Den Haag - 8 juni 2012 Uitnodiging LTO Nederland en Huis van Europa voor GLB-conferentie d.d. 29 juni 2012 - 2012Z11570

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging LTO Noord voor veldwerkplaats in het natuurgebied Oogvliet d.d. 14 juni 2012

Zaak: Brief derden - LTO Noord te Drachten - 8 juni 2012 Uitnodiging LTO Noord voor veldwerkplaats in het natuurgebied Oogvliet d.d. 14 juni 2012 - 2012Z11573

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek van het lid Leegte om een rappel op toegezegde informatie over hoogspanningsverbindingen door woongebieden.

Zaak: Brief commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 20 juni 2012 Rappel op toegezegde informatie over hoogspanningsverbindingen door woongebieden. - 2012Z12495

Besluit: Het verzoek van het lid Leegte om de minister van EL&I te rappelleren inzake de toegezegde informatie over hoogspanningsverbindingen door woongebieden, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Verhoeven om een reactie van de minister ELI op de white paper van ESTEC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juni 2012 Verzoek van het lid Verhoeven om een reactie van de minister ELI op de white paper van ESTEC - 2012Z12326

Besluit: Het verzoek van het lid Verhoeven wordt gehonoreerd om, in aanvulling op de toezegging van de minister tijdens het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid, de minister te verzoeken de kabinetsreactie op de white paper van ESTEC uiterlijk woensdag 27 juni om 13.00 uur aan de Kamer te sturen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie - 33240-XIII-13

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 13 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie - 33240-XIII-12

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 13 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie - 33240-XIII-11

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 13 juni 2012.

Geannoteerde agenda Energieraad 15 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012 Geannoteerde agenda Energieraad 15 juni 2012 - 21501-33-376

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad op 13 juni 2012.

Subsidieregeling voor zonnepanelen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Subsidieregeling voor zonnepanelen - 33000-XIII-188

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie d.d. 19 juni 2012.

Concept reactie van Nederland op de Europese Consultatie voor het European Quality Label voor de toeristische sector (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2012 Concept reactie van Nederland op de Europese Consultatie voor het European Quality Label voor de toeristische sector - 22112-1427

Besluit: De conceptreactie zal vergezeld van een EU-stafnotitie in een e-mailprocedure nog deze week aan de leden worden voorgelegd.

Voorgenomen Buitenlandse Economische Missies van het demissionaire kabinet (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 juni 2012 Voorgenomen Buitenlandse Economische Missies van het demissionaire kabinet - 33000-XIII-187

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Export op 27 juni 2012.

Reactie voorgestelde maatregelen exportbeleid genodigden Rondetafel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 juni 2012 Reactie voorgestelde maatregelen exportbeleid genodigden Rondetafel - 31985-11

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Export op 27 juni 2012.

Reactie op verzoek van het lid Wiegman-van Meppelen Schepping inzake de AnnieS dienst (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2012 Reactie op verzoek van het lid Wiegman-van Meppelen Schepping inzake de AnnieS dienst (telecommunicatie dienstverlening voor doven en slechthorenden) - 31412-45

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Digitale implementatieagenda op 26 juni 2012.
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal besloten worden over het definitieve tijdstip van het algemeen overleg.

Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 juni 2012 Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector - 29502-98

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012.

Stand van zaken bij TNT Express en UPS naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant, waarin staat dat de overname van TNT door UPS als gevolg van de Europese mededingingsregels mogelijk duizenden banen van Nederlandse werknemers zal kosten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 juni 2012 Stand van zaken bij TNT Express en UPS naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant, waarin staat dat de overname van TNT door UPS als gevolg van de Europese mededingingsregels mogelijk duizenden banen van Nederlandse werknemers zal kosten - 29502-99

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012.

Reactie op berichtgeving in het Financieele Dagblad van 18 april over een enquête onder 1.700 ondernemers (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 juni 2012 Reactie op berichtgeving in het Financiële Dagblad van 18 april over een enquête onder 1.700 ondernemers - 32637-35

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 juni 2012 Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven - 29515-338

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

Administratieve lasten ondergrens ondernemingsraden (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juni 2012 Administratieve lasten ondergrens ondernemingsraden - 33000-XV-74

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

Aanbieding Handboek Winkelstraatmanagement en brochure en evaluatie Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012 Aanbieding Handboek Winkelstraatmanagement en brochure en evaluatie Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties - 28684-356

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

Reactie initiatiefnota Acquisitiefraude en spooknota's van het lid Koppejan (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juni 2012 Reactie initiatiefnota Acquisitiefraude en spooknota's van het lid Koppejan - 33233-4

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Toegezegde studies naar de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen Japan en de EU (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juni 2012 Toegezegde studies naar de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen Japan en de EU - 31985-10

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Handelsraad.

Eindrapport "De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2012" (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2012 Eindrapport "De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2012" - 31125-11

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 5 juli 2012.

Verslag schriftelijk overleg ten behoeve van de Energieraad d.d. 15 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg ten behoeve van de Energieraad d.d. 15 juni 2012 - 21501-33-378

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 14 juni 2012 EU-stafnotitie: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271 - 2012Z12019

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 juni 2012 EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271 - 2012Z11912

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Verslag interparlementaire conferentie over energie-efficiëntie op 26-27 maart 2012 te Kopenhagen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 13 juni 2012 Verslag interparlementaire conferentie over energie-efficiëntie op 26-27 maart 2012 te Kopenhagen - 2012Z11818

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld.

Uitnodiging Netbeheer Nederland voor landelijke campagne 'License to dig' ter voorkoming van stroom- en gasstoringen door graafschade d.d. 3 juli 2012

Zaak: Brief derden - Netbeheer Nederland te Arnhem - 14 juni 2012 Uitnodiging Netbeheer Nederland voor landelijke campagne 'License to dig' ter voorkoming van stroom- en gasstoringen door graafschade d.d. 3 juli 2012 - 2012Z12014

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Provincie Fryslân voor conferentie 'Cradle to Cradle Islands' d.d. 12 juli 2012

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 6 juni 2012 Uitnodiging Provincie Fryslân voor conferentie 'Cradle to Cradle Islands' d.d. 12 juli 2012 - 2012Z11337

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding advies "Verschuivende Economische Machtsverhoudingen" en rapport "Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" van SER

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 5 juni 2012 Aanbieding advies "Verschuivende Economische Machtsverhoudingen" en rapport "Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" van SER - 2012Z11231

Besluit: Het aanbod om het advies 'Verschuivende Economische Machtsverhoudingen" en het rapport 'Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' toe te lichten wordt overgelaten aan de individuele leden.

Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 15 en 16 november 2012

Zaak: Brief derden - Inter-Parliamentary Union (IPU) te 1218 Le Grand-Saconnex - 18 mei 2012 Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 15 en 16 november 2012 - 2012Z10974

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.