Procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05217
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=89c139d3-2c2d-4e76-8c9d-30eed87f9b99&title=Procedurevergadering%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32262, 25268, 25268, 29675, 29684, 30654, 29435, 32670, 32670, 32670, 32670, 32670, 32670, 31379, 31379, 22112, 28286, 30825, 28625, 32563, 33043, 30825, 27428, 27858, 31532, 31532, 22112, 22112, 21501, 28286, 21501, 28625, 28625, 22112, 29246, 30825, 30825, 33037, 33037, 33037, 28286, 29683, 28807, 29683, 29683, 29683, 29683, 27622, 27622, 27622, 28973, 28973, 28973, 27858, 32372, 27858, 27858, 32372, 32372, 27858, 27428, 32372, 27858, 32372, 32372, 27858, 29515, 29502, 29502, 24036, 26419, 31985, 31985, 22112, 21501, 31985, 21501, 22112, 22112, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 32637, 25017, 32637, 32637, 32637, 32637, 32637, 29338, 32637, 32637, 32637, 32637, 30196, 30196, 33041, 22112, 32357, 22112, 29446, 28286, 22112, 31389, 28286, 28286, 28286, 28286, 31923, 28286, 28286, 28286, 29246, 29446, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 31389, 28286, 29826, 29544, 21501, 21501, 22112, 22054, 22054, 26991, 25657, 24095, 27879, 26643, 31568, 33000, 31371, 31371, 29515, 22112, 21501, 32645, 30212, 33252, 32774, 28982, 31574, 31239, 29383, 30196, 30212, 29023, 32645, 31239, 31239, 29023, 32813, 26485, 29023, 29023, 32806, 28286, 33186, 33186

Inhoud


Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 32262-8 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 14 februari 2012 aangehouden in afwachting van het Jaarverslag van het ministerie van EL&I.

Verslag betreffende de Raad voor plantenrassen ex artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Verslag betreffende de Raad voor plantenrassen ex artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 25268-75 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 31 januari 2012 aangehouden in afwachting van het Jaarverslag van het ministerie van EL&I.

Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2004-2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 januari 2012 Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2004-2009 - 25268-74 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 31 januari 2012 aangehouden in afwachting van het Jaarverslag van het ministerie van EL&I.

Slotwet Diergezondheidsfonds 2011

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Slotwet Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F-2 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F-1 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-2 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 12 april 2012 Behandeling verantwoordingsstukken ELI 2011 - 2012Z07678 Voorstel: Ter informatie.

Besluit:

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-1 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De brief van het Presidium aan de Kamer van 21 maart 2012 (Kamerstuk 31 428, nr. 5) blijft uitgangspunt voor de behandelingen van de verantwoordingsstukken. Het Verantwoordingsdebat zal plaatsvinden op 24 mei 2012. De afrondende besluitvorming over de jaarverslagen en de slotwetten, alsmede het verlenen van decharge voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in 2011, is voorzien in de laatste vergaderweek voor het aanstaande zomerreces. Het volgende wordt u in overweging gegeven.

Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit' - 29675-144 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee - 29684-103 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbieding voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd. - 30654-102 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI) - 2012Z09729 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer - 29435-263 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 april 2012 Natuurherstel in de Westerschelde - 32670-59 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Reactie op verzoek De Mos over het kabinetsbesluit inzake natuurherstel in Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2012 Reactie op verzoek De Mos over het kabinetsbesluit inzake natuurherstel in Westerschelde - 32670-58 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Brief van Commissaris Potocnik over het Nederlandse voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 april 2012 Brief van Commissaris Potocnik over het Nederlandse voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde - 32670-57 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Reactie op verzoek Van Veldhoven inzake het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde in relatie tot het bedrijf Evides

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 april 2012 Reactie op verzoek Van Veldhoven inzake het kabinetsplan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde in relatie tot het bedrijf Evides - 32670-56 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Reactie op verzoek Van Gerven en Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Reactie op verzoek Van Gerven en Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde - 32670-55 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Natuurherstel Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 april 2012 Natuurherstel Westerschelde - 32670-54 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief. Het plenaire debat over de Hedwigepolder heeft inmiddels plaatsgevonden op 19 april jl. (eerste termijn) en op 16 mei jl. (tweede termijn).

Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor - 31379-14 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012 - 31379-13 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai - 22112-1385 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z06409 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z05252 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares - 28286-547 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (TK 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 mei 2012 Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (TK 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes (sts ELI) - 2012Z09934 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’ - 30825-176 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering - 28625-147 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-27 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 januari 2012 Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen - 33043-10 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 31 januari 2012 aangehouden in afwachting van een uitgebreide kabinetsreactie op het Taskforce-advies.

Natuurbeheer in de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Natuurbeheer in de toekomst - 30825-175 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning. - 33000-XIII-177 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Beantwoording vragen commissie over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Beantwoording vragen commissie over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties (sts ELI) - 2012Z09731 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief - 27428-231 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China - 27858-107 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-87 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De vaste commissie BuZa heeft in haar procedurevergadering van 26 april jl. besloten deze brief aan de vaste commissie ELI over te dragen.

Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-71 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De vaste commissie BuZa heeft in haar procedurevergadering van 26 april jl. besloten deze brief aan de vaste commissie ELI over te dragen.

Fiche: Mededeling afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Mededeling afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten - 22112-1413 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw in de Oostzee (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw in de Oostzee - 22112-1416 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 - 21501-32-598 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Stand van zakenbrief alternatieven voor het oormerken van dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Stand van zakenbrief alternatieven voor het oormerken van dieren - 28286-561 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie n.a.v. toezeggingen en n.a.v. de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (TK 21501-32, nr. 591) ingediend tijdens het VAO inzake de Landbouw- en Visserijraad van 25 april 2012 (stst ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2012 Reactie n.a.v. toezeggingen en n.a.v. de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (21501-32, nr. 595) ingediend tijdens het VSO inzake de Landbouw- en Visserijraad van 25 april 2012 - 28625-148 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Reactie op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB - 28625-149 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Fiche: Verordening niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en wijziging Richtlijn betreffende handelsverkeer en de invoer van o.a. honden, katten en fretten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Verordening niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en wijziging Richtlijn betreffende handelsverkeer en de invoer van o.a. honden, katten en fretten - 22112-1393 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Afshrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Afshrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI) - 2012Z04578 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 20 maart 2012 is deze brief aangehouden in afwachting van aangekondigde nadere informatie, de staatssecretaris heeft toegezegd begin mei het convenant ritueel slachten aan de Kamer te sturen. De Eerste Kamer heeft de staatssecretaris uitdrukkelijk verzocht het (ontwerp)convenant uiterlijk 18 mei 2012 aan de Kamer te sturen.

Effectmeting Smaaklessen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Effectmeting Smaaklessen - 33000-XIII-160 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 31 januari 2012 aangehouden in afwachting van de effectmeting edu.prog. smaaklessen, verwacht eind 2012.

Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 mei 2012 Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 - 29246-30 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-173 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 april 2012 is deze brief aangehouden in afwachting van de brief over de voortgang van de implementatie van het rapport van de adviseurs Blauw&Korff, zie onderstaand agendapunt.

Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-174 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 20 maart 2012 is deze brief aangehouden in afwachting van de brief over de voortgang van de implementatie van het rapport van de adviseurs Blauw&Korff, zie onderstaand agendapunt.

Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI) - 2012Z08189 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Nieuwe uitbraak van Q-koorts in Drenthe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Nieuwe uitbraak van Q-koorts in Drenthe - 28286-560 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op artikel "Wetenschap tovert met resistentiecijfers"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Reactie op artikel "Wetenschap tovert met resistentiecijfers" - 29683-123 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Aanbieden van rapport over mogelijke relatie tussen uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven met vrije uitloop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Aanbieden van rapport over mogelijke relatie tussen uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven met vrije uitloop - 28807-139 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Geval van hondsdolheid bij geimporteerde jonge hond in Amsterdam en de maatregelen die daarna zijn getroffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 april 2012 Geval van hondsdolheid bij geimporteerde jonge hond in Amsterdam en de maatregelen die daarna zijn getroffen - 29683-122 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 april 2012 Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus - 29683-121 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2012 Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus - 29683-119 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Visie op de dierziekte risico’s in de paardenhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Visie op de dierziekte risico’s in de paardenhouderij - 29683-110 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI) - 2012Z05947 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten - 27622-144 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2011 Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek - 27622-143 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek - 27622-142 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI) - 2012Z07439 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI) - 2012Z07484 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2012 Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI) - 2012Z07188 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI) - 2012Z05928 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen - 28973-106 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2012 Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen - 28973-104 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2012 Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen - 28973-105 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 27858-102 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2011 Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’ - 32372-72 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-72

Resistentie onder de bruine rat in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 oktober 2011 Resistentie onder de bruine rat in Nederland - 27858-101 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 - 27858-108 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-92

Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-91

Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn - 27858-105 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2012 Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen - 27428-214 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-90

Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten - 27858-104 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Literatuuronderzoek naar bijensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-74

Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen - 32372-73 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32372-73

Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011 Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-100 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Ractie op een e-mail inzake het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van brandmerken en chippen op de huid en onderliggende weefsels (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 mei 2012 Ractie op een e-mail inzake het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van brandmerken en chippen op de huid en onderliggende weefsels (sts ELI) - 2012Z09924 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 september 2011 Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven - 29515-333 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch - 29502-96 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL - 29502-94 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Boete van de NMa aan huizenhandelaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Boete van de NMa aan huizenhandelaren - 24036-393 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt - 33000-XIII-138 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI) - 2011Z19904 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie - 26419-52 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Ontwikkeling van de Nederlandse export (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Ontwikkeling van de Nederlandse export - 31985-9 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Nederlandse Agro-export 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 februari 2012 Nederlandse Agro-export 2011 - 33000-XIII-166 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’ - 31985-8 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open gegevens en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 januari 2012 Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open gegevens en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie - 22112-1338 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag van de VTE-Raad (Telecom) van 13 december 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 december 2011 Verslag van de VTE-Raad (Telecom) van 13 december 2011 - 21501-33-357 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Antwoord op het verzoek van het lid Schaart inzake de stand van zaken Doharonde (min + sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Antwoord op het verzoek van het lid Schaart inzake de stand van zaken Doharonde (min + sts ELI) - 2012Z09861 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Evaluatierapport over het 2g@there programma en de beleidsreactie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Evaluatierapport over het 2g@there programma en de beleidsreactie - 31985-7 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken handelspolitiek d.d. 16 maart 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken handelspolitiek d.d. 16 maart 2012 - 21501-02-1142 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten - 22112-1405 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Fiche: Verordening Statuut voor een Europese stichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Verordening Statuut voor een Europese stichting - 22112-1383 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op de kritiek van Michael Geist op de ACTA en over de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Reactie op de kritiek van Michael Geist op de ACTA en over de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid - 21501-33-367 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Mededelingen over drie Europese Innovatiepartnerschappen (EIP’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 april 2012 Fiche: Mededelingen over drie Europese Innovatiepartnerschappen (EIP’s) - 22112-1391 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Mededeling geavanceerde computing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling geavanceerde computing - 22112-1386 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Mededeling Actieplan Elektronische Handel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 februari 2012 Fiche: Mededeling Actieplan Elektronische Handel - 22112-1367 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties - 22112-1348 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 maart 2012 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012 - 21501-30-282 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 1-3 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 maart 2012 Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 1-3 februari 2012 - 21501-30-283 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012 - 21501-30-284 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 - 25017-65 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2012 Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 - 33000-XIII-167 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Voortgangsrapportage Life Science Park Oss

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI) - 2012Z02186 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Impactrapportage TNO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Impactrapportage TNO - 29338-113 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Hoofdlijnennotitie biobased economy (bijlage bij Kamerstuk 32637, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Dit betreft alleen de bijlage Hoofdlijnennotitie biobased economy (2012D14524)

Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 november 2011 Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting - 30196-152 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu - 30196-151 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland” - 33041-1 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Mededeling bio-economie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling bio-economie - 22112-1387 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 maart 2012 EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60 - 2012Z04770 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De Kamer heeft dit EU-voorstel aangemerkt als een Europese prioriteit van de commissie ELI (zie Kamerstuk 22 112, nr. 1368).

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2011 Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa - 32357-33 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32357-33

Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater - 22112-1411 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Afschrift van de brief aan de Groep Nijhof te Donkerbroek inzake gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) paardachtigen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Afschrift van de brief aan de Groep Nijhof te Donkerbroek inzake gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) paardachtigen (sts ELI) - 2012Z08929 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI) - 2012Z04986 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften - 29446-82 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Lijst van vragen en antwoorden over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam - 28286-559 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 februari 2012 Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015 - 22112-1370 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

EU voorstel: Mededeling Strategie Dierenwelzijn 2012-2015 (COM (2012) 6)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 januari 2012 EU voorstel: Mededeling Strategie Dierenwelzijn 2012-2015 (COM (2012) 6) - 2012Z00875 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De Kamer heeft dit EU-voorstel aangemerkt als een Europese prioriteit van de commissie ELI (zie Kamerstuk 22 112, nr. 1012).

Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur - 31389-91 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 31389-91

Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD) - 28286-548 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren - 28286-546 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 januari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-545 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Kabinetsreactie inzake de petitie aangaande een verbod op olifantenhaken van de dierenbeschermingsorganisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Kabinetsreactie inzake de petitie aangaande een verbod op olifantenhaken van de dierenbeschermingsorganisatie - 28286-542 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op een brief van Comité Dierennoodhulp over 1300 in beslag genomen dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Reactie op een brief van Comité Dierennoodhulp over 1300 in beslag genomen dieren (sts ELI) - 2012Z01119 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Afschrift van het antwoord op de brief van de Hondenbescherming over de hond als trekhond (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 januari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Hondenbescherming over de hond als trekhond (sts ELI) - 2012Z00614 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Antwoorden op vragen van de commissie inzake handhavingstrategie legbatterijverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake handhavingstrategie legbatterijverbod - 31923-27 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 31923-27

Verzamelbrief moties en toezeggingen dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 december 2011 Verzamelbrief moties en toezeggingen dierhouderij - 28286-540 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 december 2011 Stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens - 28286-541 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee - 28286-519 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 december 2011 Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren - 29246-28 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zakenbrief inzake de positieflijst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Stand van zakenbrief inzake de positieflijst - 29446-81 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI) - 2011Z24998 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn - 28286-531 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 september 2011 Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken - 28286-524 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 november 2011 Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten - 28286-530 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stand van zaken met betrekking tot de invoering van een verplichte identificatie en registratie van honden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Stand van zaken met betrekking tot de invoering van een verplichte identificatie en registratie van honden - 28286-528 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid - 28286-525 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juli 2011 Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed" - 28286-522 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren - 31389-90 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 31389-90

Ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Ingrepen bij pluimvee - 28286-521 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Voortgang NedCar (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 mei 2012 Voortgang NedCar - 29826-43 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 april 2012 Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave - 29544-394 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-630 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Verslag schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-629 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use - 22112-1418 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 april 2012 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand - 22054-192 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel - 22054-193 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 januari 2011 Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes" - 2011Z00987 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Door een technische fout in parlis heeft u zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de extra procedurevergadering van de vaste commissie d.d. 25 april 2012 is besloten om deze brief af te voeren van het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid in afwachting van een stand van zakenbrief over Nanotechnologie.

Nationaal Sociale Rapportage (NSR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 maart 2012 Nationaal Sociale Rapportage (NSR) - 33000-XV-69 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 april 2012 is besloten om het door het lid Klaver verzochte banenplan af te wachten; deze is ondertussen ontvangen (2012Z08425, voortouw vc SZW).

Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 april 2012 Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden - 33000-XV-68 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 april 2012 is besloten om de aangekondigde informatie over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de Instellingsgrens voor ondernemingsraden af te wachten (zie tevens 2012Z04513).

Voorlopige toepassing van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 augustus 2011 Voorlopige toepassing van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008 - 32879-(R1960)-1 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: In afwachting van wetsvoorstel.

Proces rond CPB-notitie "Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 september 2011 Proces rond CPB-notitie "Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb” - 25657-85 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie EL&I d.d. 27 september 2011 is besloten om de aangekondigde nadere informatie af te wachten. In de brief wordt gemeld dat de rijksrecherche een onderzoek is gestart. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2011 heeft het lid Plasterk (PvdA) de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om de Kamer over het onderzoek te rapporteren. In afwachting daarvan zal het lid zijn verzoek tot het houden van een debat aanhouden.

Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's (min ELI) - 2012Z09864 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 12 april 2012 Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen - 33233 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie - 24095-313 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Evaluatie Bel-me-niet Register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Evaluatie Bel-me-niet Register - 27879-42 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. Uheeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-217 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2012 Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 31568-102 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 april 2012 Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven - 33000-64 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 33000-64

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 januari 2012 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies - 31371-369 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2011 Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening - 31371-368 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Werkprogramma Actal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 september 2011 Werkprogramma Actal 2012 - 29515-334 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012 Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur - 22112-1400 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Aanbieding verslag van de Informele Energieraad die op 19 en 20 april jl. plaatsvond in Horsens (Denemarken) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 mei 2012 Aanbieding verslag van de Informele Energieraad die op 19 en 20 april jl. plaatsvond in Horsens (Denemarken) - 21501-33-369 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

CNS-landenrapportage voor bespreking van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi op de buitengewone bijeenkomst in Wenen van 27-31 augustus 2012 (Min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 mei 2012 CNS-landenrapportage voor bespreking van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi op de buitengewone bijeenkomst in Wenen van 27-31 augustus 2012 (Min ELI) - 2012Z09693 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 mei 2012 Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele - 32645-37 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Reactie op het verzoek met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en transportverliezen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Reactie op het verzoek met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en transportverliezen - 30212-80 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet - 33252-1 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Antwoord op het verzoek n.a.v. de brief van the Olivine Foundation (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Antwoord op het verzoek n.a.v. de brief van the Olivine Foundation (min ELI) - 2012Z09221 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Congestiemanagement elektriciteit en voorrang voor duurzaam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Congestiemanagement elektriciteit en voorrang voor duurzaam - 32774-4 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Deze brief is recent ontvangen. U heeft zich nog niet eerder kunnen uitspreken over deze brief.

Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas - 28982-127 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding - 31574-24 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling - 33000-XIII-178 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Antwoord openstaande vraag uit het algemeen overleg inzake Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Antwoord openstaande vraag uit het algemeen overleg inzake Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel - 31239-133 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 april 2012 Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69) - 29383-194 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 maart 2012 Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur - 30196-160 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer - 30212-79 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Langetermijnbeleid over de gassamenstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Langetermijnbeleid over de gassamenstelling - 29023-117 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft - 32645-36 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen - 31239-130 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Schriftelijke vragen d.d. 16-12-2011

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 16 december 2011 De berichtgeving rondom het failliet van Zalco - 2011Z26537 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Schriftelijke vragen d.d. 20-12-2011

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 20 december 2011 Het bericht dat aluminiumsmelter Zalco deze week failliet is gegaan - 2011Z26823 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 - 31239-131 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken - 29023-116 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

CO2-convenant glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 februari 2012 CO2-convenant glastuinbouw - 32813-16 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen - 26485-124 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit - 29023-113 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit - 29023-115 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Reactie op motie over duurzame energie Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 december 2011 Reactie op motie over duurzame energie Caribisch Nederland - 33000-IV-51 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:

Risico-evaluatie verordening leveringszekerheid aardgas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 december 2011 Risico-evaluatie verordening leveringszekerheid aardgas - 32806-7 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 32806-7

Besluit gezelschapsdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-539 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De commissie heeft de staatssecretaris van EL&I reeds verzocht (zie 2012Z00657 en 2012. Z01323) geen onomkeerbare stappen te nemen tot de Kamer in een algemeen of notaoverleg naar genoegen met de staatssecretaris over dit Besluit heeft kunnen spreken. In januari 2012 heeft een feitelijke vragenronde over dit Besluit plaatsgevonden (zie 28286-545).

Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 15 mei 2012 Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten (min ELI) - 2012Z09901 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Dit verdrag is recent ontvangen. U heeft zich hier nog niet eerder over kunnen uitspreken.

Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2012 Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland - 33254 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Dit wetsvoorstel is recent ontvangen. U heeft zich hier nog niet eerder over kunnen uitspreken.

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 november 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij - 33076 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: De tweede novelle (Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State) is ontvangen 20-4-2012. In uw procedurevergadering van 22 november 2011 is besloten na ommekomst van het advies van de Raad van State een rondetafelgesprek te organiseren.

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) - 33115 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Inbreng verslag geleverd 25-1-2012.

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota van wijziging - 33186-7 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 33186-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota naar aanleding van het verslag - 33186-6 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Gerelateerde kamerstukken: 33186-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 februari 2012 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) - 33186 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Inbreng verslag geleverd 29-3-2012.

Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 14 juni 2010 Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen - 32412 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Behandeld in plenair debat (eerste termijn Kamer) 21-4-2011.

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Aangemeld voor plenaire behandeling 17-4-2012.

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Aangemeld voor plenaire behandeling 26-10-2011.

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2011 Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) - 32768 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Aangemeld voor plenaire behandeling 9-12-2011.

Wijziging van de warmetwet in verband met enkele aanpassingen

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2011 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen - 32839 Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot: Aangemeld voor plenaire behandeling, in afwachting van een brief van min. BZK (2012Z08468).