Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli 2012

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05133
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a06cd1a3-a2f7-49d5-8cb9-432393c4b500&title=Besluitenlijst%20VWS%204%20juli%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32793, 25424, 32805, 32543, 29689, 30234, 32589, 29689, 29689, 32393, 32393, 32393, 32393, 32393, 32793, 25847, 33077, 29248, 30234, 32279, 33149, 33127, 32620, 27295, 29689, 30597, 32620, 31899, 27529, 31996, 31996, 31996, 29247, 33204, 27529, 32398, 32154

Inhoud


Stand van zaken Ontwerpbesluit wet BIG inzake technisch geneeskundigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 4 juli 2012 Stand van zaken Ontwerpbesluit wet BIG inzake technisch geneeskundigen - 2012Z13797

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van het ontwerpbesluit over opname van de technisch geneeskundige in de Wet BIG

Verzoek om directe toezending van antwoorden op het schriftelijk overleg d.d. 29 juni jl. over de brief Reactie over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut - 32793-56

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.S. Uitslag (CDA) - 4 juli 2012 Verzoek om directe toezending van antwoorden op het schriftelijk overleg d.d. 29 juni jl. over de brief Reactie over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut - 32793-56 - 2012Z13794

Besluit: De minister zal worden gevraagd de Kamer per direct haar reactie op het schriftelijk overleg te sturen

Matchfixing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 3 juli 2012 Matchfixing - 2012Z13602

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd

EU signalering: agenda informele Raad Ministers van Gezondheid op 10 en 11 juli en t.b.v. een SO d.d. 5 juli 2012.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 28 juni 2012 EU signalering: agenda informele Raad Ministers van Gezondheid op 10 en 11 juli en t.b.v. een SO d.d. 5 juli 2012. - 2012Z13439

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng t.b.v. het SO op 5 juli 2012

Reactie op verzoek Leijten over winst voor care en cao

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 juli 2012 Reactie op verzoek Leijten over winst voor care en cao - 2012Z13569

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Aanbieding thematisch wetsevaluatierapport wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Aanbieding thematisch wetsevaluatierapport wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging - 25424-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Pakketadvies van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) over het tarief voor het invriezen van eicellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Pakketadvies van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) over het tarief voor het invriezen van eicellen - 2012Z13536

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsbrief zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Voortgangsbrief zwangerschap en geboorte - 2012Z13554

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Reactie op het bericht in de Telegraaf, 6 juni 2012, inzake de concentratie van verloskundige zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Reactie op het bericht in de Telegraaf, 6 juni 2012, inzake de concentratie van verloskundige zorg - 2012Z13557

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Ontwikkelingen ambulancezorg naar aanleiding van AD artikel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2012 Ontwikkelingen ambulancezorg naar aanleiding van AD artikel - 2012Z13514

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg

Reactie op de motie van het lid Gerven (32805, nr. 15) over de bewerkstelliging dat klinieken en leveranciers die met implantaten werken of deze leveren, op voorhand aansprakelijkheid erkennen voor het mogelijk defect raken van deze implantaten als het gaat om niet verzekerde zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Reactie op de motie van het lid Gerven (32805, nr. 15) over de bewerkstelliging dat klinieken en leveranciers die met implantaten werken of deze leveren, op voorhand aansprakelijkheid erkennen voor het mogelijk defect raken van deze implantaten als het gaat om niet verzekerde zorg - 32805-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het bericht dat een aantal patiënten van een zelfstandig behandelcentrum in Utrecht mogelijk besmet is met hepatitis B, C of Hiv

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Reactie op het bericht dat een aantal patiënten van een zelfstandig behandelcentrum in Utrecht mogelijk besmet is met hepatitis B, C of Hiv - 2012Z13480

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Verslag schriftelijk overleg inzake het Ontwerp AMVB (Invoeringsbesluit Tijdelijke wet ambulancezorg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het Ontwerp AMVB (Invoeringsbesluit Tijdelijke wet ambulancezorg) - 2012Z13482

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van het medisch beroepsgeheim in brede zin

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van het medisch beroepsgeheim in brede zin - 2012Z13488

Besluit: Bewindspersoon verzoeken zo spoedig mogelijk de antwoorden op het schriftelijk overleg d.d. 5 april 2012 over de brief Tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg - 33000-XVI-168 aan de Kamer te sturen

Omvorming van het CAK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 2 juli 2012 Omvorming van het CAK - 32543-20

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg CAK
Gerelateerde kamerstukken: 32543-20

Reactie op twee verslagen van een schriftelijk overleg inzake de Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa en over de eigen bijdrage verblijfskosten in een ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Reactie op twee verslagen van een schriftelijk overleg inzake de Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa en over de eigen bijdrage verblijfskosten in een ziekenhuis - 2012Z13424

Besluit: Bewindspersoon verzoeken haar reactie op de vragen nog heden kenbaar te maken

Lopende behandelingen Europsyche

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2012 Lopende behandelingen Europsyche - 29689-404

Besluit: Desgewenst betrekken bij VAO Europsyche

Evaluatie Centra voor Topsport en Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2012 Evaluatie Centra voor Topsport en Onderwijs - 30234-70

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Verkoop productiefaciliteiten Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2012 Verkoop productiefaciliteiten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) - 32589-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Commissie evaluatie risicoverevening ZVW

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Commissie evaluatie risicoverevening ZVW - 29689-405

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicoverevening op 3 juli 2012

Stand van zaken over het ex ante risicovereveningsmodel 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Stand van zaken over het ex ante risicovereveningsmodel 2013 - 29689-403

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicoverevening op 3 juli 2012

Verslag schriftelijk overleg inzake de toepassing van het instrument beschikbaarheidbijdrage uit de Wet marktordening gezondheidszorg (32393, nr. 15)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de toepassing van het instrument beschikbaarheidbijdrage uit de Wet marktordening gezondheidszorg - 32393-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-20

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg (32393, nr. 18)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - 32393-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-23

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg (32393, nr. 19)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg - 32393-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-24

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg (32393, nr. 16)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg - 32393-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-21

Verslag schriftelijk overleg inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (32393, nr. 17)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 32393-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32393-22

Nieuwsbericht over toename van dementie in relatie tot overgewicht en ongezonde leefstijl jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 - 32793-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Concept Programma van Eisen aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 juni 2012 Aanbieding Concept Programma van Eisen aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer - 25847-110

Besluit: Het voorliggende concept programma/bestek van Eisen aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer wordt voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Desbetreffende materie zal worden geagendeerd voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valys

Aanbieding afschrift van de (eensluidende) brief aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin informatie wordt verstrekt over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2012 Aanbieding afschrift van de (eensluidende) brief aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin informatie wordt verstrekt over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering - 33077-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij aangekondigd wetsvoorstel Wanbetalers

Besluit alternatieven ivf-pakketmaatregel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2012 Besluit alternatieven ivf-pakketmaatregel - 33000-XVI-188

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (kwestie maakt onderdeel uit van de pakketmaatregelen waarover op 21 juni een algemeen overleg heeft plaatsgevonden)

Mededinging in de curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2012 Mededinging in de curatieve zorg - 29248-234

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Bekostiging curatieve zorg

Eiceldonatiebrief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Eiceldonatiebrief - 33000-XVI-189

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Kennisbeleid Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Kennisbeleid Sport - 30234-69

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Bijeenkomst ziekenhuizen in krimpregio’s

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Bijeenkomst ziekenhuizen in krimpregio’s - 32279-41

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Jaarbeeld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Jaarbeeld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 2011 - 33149-14

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Reactie op verzoek Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 26 juni 2012 Reactie op verzoek Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen - 33127-66

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wijziging Wmo (33 127) dat controversieel is verklaard
Gerelateerde kamerstukken: 33127-66

Aanbieding rapporten bekostiging huisartsenzorg en integrale zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Aanbieding rapporten bekostiging huisartsenzorg en integrale zorg - 32620-67

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Benchmarkonderzoek ziekenhuizen 2011 Deloitte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2012 Benchmarkonderzoek ziekenhuizen 2011 Deloitte - 27295-155

Besluit: Betrekken bij toegewezen dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen € 400 mln. extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (verzoek heer Van der Veen)

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de 1e suppletoire begroting VWS 2012 (33280 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XVI-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Voorjaarsnota

Stand van zaken brief over de situatie bij Europsyche voor AO 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Stand van zaken brief over de situatie bij Europsyche voor AO 27 juni 2012 - 29689-397

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Europsyche op 27 juni 2012

Stand van zaken hervorming langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 juni 2012 Stand van zaken hervorming langdurige zorg - 30597-255

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg PGB op 26 juni 2012 en het algemeen overleg Toekomst AWBZ op 4 juli 2012

Experiment met de vrije prijsvorming in de mondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Experiment met de vrije prijsvorming in de mondzorg - 32620-66

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mondzorg op 28 juni 2012

Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen - 31899-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder - 27529-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 26 juni 2012 Vijfde nota van wijziging - 31996-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-33

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 13 maart 2012 Vierde nota van wijziging - 31996-29

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-29

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 juni 2012 Brief van de staatssecretaris t.g.v. de tussenrapportage van de Denktank complexe zorg/taskforce, het advies van de Raad van State en het nader rapport bij de vierde nota van wijziging (Kamerstuk 31 996, nr. 32) en de vijfde nota van wijziging (Kamerstuk 31 996, nr. 33) - 31996-31

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-31

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 30 juni 2009 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) - 31996

Besluit: De plenaire behandeling kan worden voortgezet

Convenant VWS-Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2012 Convenant VWS-Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) - 29247-176

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie van het CBS inzake voorstel van wet houdende wijziging van de AWBZ en de Wmo i.v.m. invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (33204)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 juni 2012 Reactie van het CBS inzake voorstel van wet houdende wijziging van de AWBZ en de Wmo i.v.m. invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten - 33204-7

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33204-7

Toezegging Tijdens het AO over de doorstart van het LSP op 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2012 Schriftelijke toelichting inzake een aantal vragen en onderwerpen over de doorstart van het LSP - 27529-109

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg EPD/LSP op 4 juli 2012

Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 juli 2012
Gerelateerde kamerstukken: 32398-16

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit wachttijd AWBZ en het Besluit zorgaanspraken AWBZ ten behoeve van AWBZ-zorg in het buitenland. Dit besluit betreft tevens de uitvoering van de motie-Wolbert (kamerstuk 32 154, nr. 19)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 juni 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit wachttijd AWBZ en het Besluit zorgaanspraken AWBZ ten behoeve van AWBZ-zorg in het buitenland. Dit besluit betreft tevens de uitvoering van de motie-Wolbert (kamerstuk 32 154, nr. 19) - 32154-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 juli 2012
Gerelateerde kamerstukken: 32154-20