Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2012

Gepubliceerd: 6 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04894
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=103d3edf-0bab-4d7b-aa9f-3092baf90486&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BiZa%206%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33328, 26150, 26643, 29362, 27859, 26643, 31568, 33410

Inhoud


Verzoek Litjens inzake de herindeling Krimpenerwaard

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD) - 6 december 2012 Verzoek Litjens om reactie minister BZK over de stand van zaken herindelingsvoorstel Krimpenerwaard - 2012Z21239

Besluit: Minister BZK verzoek doorgeleiden.

Verzoek Schouw om de minister te verzoeken om brieven t.b.v. overleggen uiterlijk vier dagen voor het debat naar de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 6 december 2012 Verzoek Schouw om de minister te verzoeken om brieven t.b.v. overleggen uiterlijk vier dagen voor het debat naar de Kamer te zenden. - 2012Z21238

Besluit: De minister van BZK verzoeken om brieven t.b.v. overleggen uiterlijk vier dagen voor het debat naar de Kamer te zenden.

Rondetafelgesprek Integriteit in het openbaar bestuur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 3 december 2012 Voorstel rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur - 2012Z20927

Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek.

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 22 november 2012 Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33328-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reacties op aanbevelingen VN-Mensenrechtenexamen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 november 2012 Reacties op aanbevelingen VN-Mensenrechtenexamen - 26150-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport Parlementaire Onderzoekscommissie (POC) Privatisering/-Verzelfstandiging Overheidsdiensten 'Verbinding verbroken' van Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 30 oktober 2012 Aanbieding rapport Parlementaire Onderzoekscommissie (POC) Privatisering/-Verzelfstandiging Overheidsdiensten 'Verbinding verbroken' van Eerste Kamer der Staten-Generaal - 2012Z19001

Besluit: De commissie zal de onderzoekscommissie uit de Eerste Kamer uitnodigen voor een gesprek. Na de behandeling in de Eerste Kamer zal een evt. behandeling in de Tweede Kamer nader worden besproken.

Webrichtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 november 2012 Webrichtlijnen - 26643-260

Besluit: Desgewenst t.z.t. agenderen voor het algemeen overleg ICT-aangelegenheden.

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-IIA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-H

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-C

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-B

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-VII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.

Jaarrapportage burgerbrieven voor 2011 van het ministerie van BZK

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 november 2012 Jaarrapportage burgerbrieven voor 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 29362-207

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 november 2012 Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude - 33482

Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de Nederlandse Staatscourant en op de website van de Tweede Kamer met uitelijke inzendtermijn gesteld op 11 januari 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 februari 2013 12.00 uur.
Noot: De Commissie BiZa kiest er vooralsnog voor om geen werkbezoek ter plaatse te brengen. Afhankelijk van de ingebrachte commentaren zal de commissie hierover later nader besluiten.

Stand van zaken programma mGBA

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 november 2012 Stand van zaken programma mGBA - 27859-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de modernisering van het GBA,waartoe de commissie reeds eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld

Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake “Het DigiNotar-incident, waarom digitale veiligheid de bestuurstafel te weinig bereikt”.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 november 2012 Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake “Het DigiNotar-incident, waarom digitale veiligheid de bestuurstafel te weinig bereikt”. - 26643-257

Besluit: Desgewenst t.z.t. agenderen voor het algemeen overleg ICT-aangelegenheden.

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. Dijkstra (D66) - 3 augustus 2012 Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling - 33344

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 januari 2013 te 14:00 uur.

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 november 2012 Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2012 - 31568-121

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling BZK voor het jaar 2013 TK 3340. 0 VII

Opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 november 2012 Opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid - 33400-VII-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over taken en verantwoordelijkheden van burgemeesters, waartoe de commissie reeds eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld

Belangen van bewindspersonen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 12 november 2012 Belangen van bewindspersonen - 33410-29

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het debat over de regeringsverklaring

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-III

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-I

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012. De plenaire behandeling is voorzien in de week van 18 t/m 20 december 2012.