Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 mei 2012

Gepubliceerd: 17 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2011A04828
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b7898185-e9ba-4b20-8545-48e8938d09c5&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2016%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21109, 21501, 24557, 33260, 31371, 33221, 33220, 33121

Inhoud


Algemeen overleg Parlementaire betrokkenheid bij EFSF/ESM-besluiten (gepland op 22 mei 2012)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 16 mei 2012 Algemeen overleg Parlementaire betrokkenheid bij EFSF/ESM-besluiten (gepland op 22 mei 2012) - 2012Z10050

Besluit: Het geplande algemeen overleg uitstellen vanwege verwachte samenloop met plenaire activiteiten.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 juli 2009 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 - 32014

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om schriftelijk te reageren op de inbreng in eerste termijn van de Kamer, inclusief de ingediende amendementen. Na ontvangst van de brief van de minister zal worden nagegaan of er nog behoefte is aan voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Indien dat niet geval is zal het wetsvoorstel bij de griffie worden aangemeld voor de stemmingen.
Noot: De plenaire behandeling van het wetsvoorstel op woensdag 18 april 2012 kon vanwege de tijdsdruk niet worden afgerond. De behandeling is na de eerste termijn van de kant van de Kamer geschorst.

Actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 april 2012 Actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma april 2012 - 21501-07-915

Besluit: Desgewenst betrekken bij de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2012.

Concept Stabiliteitsprogramma Nederland April 2012 (het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 april 2012 Concept Stabiliteitsprogramma Nederland April 2012 (het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) - 21501-07-910

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat van 26 april 2012 over de nieuw op te stellen begroting voor 2013.

Reactie om een nadere toelichting over regels van het Stabiliteits- en Groeipact

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 april 2012 Reactie om een nadere toelichting over regels van het Stabiliteits- en Groeipact - 21501-07-914

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat van 26 april 2012 over de nieuw op te stellen begroting voor 2013.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2012 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2012 - 21109-205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Op het gebied van financiën waren er per 31 maart 2012 geen implementatieachterstanden (meer). • Er zijn geen nieuwe infractieprocedures gestart sinds de vorige I-timer; voor wat betreft financiën blijft het bij de 15 reeds bekende infractieprocedures.

Geannoteerde agenda t.b.v. de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 april 2012 Geannoteerde Agenda t.b.v. de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel - 21501-07-908

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofin Raad.

Fiche: Verordening voor afwikkeling van effectentransacties en centrale effecten-bewaarinstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 1 mei 2012 Afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland - 33000-IV-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over ontwikkelingen t.a.v. het belastingregime in de kansspelautomatensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 27 april 2012 Informatie over ontwikkelingen t.a.v. het belastingregime in de kansspelautomatensector - 24557-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Waardering commercieel vastgoed

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2012 Aanbieding van de beleidsnota "Waardering commercieel vastgoed" over de wijze waarop commercieel vastgoed wordt gewaardeeerd en de mogelijke overwaardering die daaruit zou kunnen voortvloeien - 33260-1

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Milieu.

Exportkredietgarantieregeling 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2012 Exportkredietgarantieregeling 2012 - 31371-371

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslagen en slotwetten op het terrein van het Ministerie van Financiën

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Slotwet BTW-Compensatiefonds 2011 - 33240-G

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het BTW-Compensatiefonds 2011 - 33240-G-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur. Bespreking van de vraag of er behoefte is om over het rapport bij het jaarverslag ook feitelijke vragen te stellen aan de Algemene Rekenkamer.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Jaarverslag BTW-Compensatiefonds 2011 - 33240-G-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur. Bespreking van de vraag of er behoefte is om over het rapport bij het jaarverslag ook feitelijke vragen te stellen aan de Algemene Rekenkamer.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Slotwet Nationale Schuld 2011 - 33240-IXA

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de Nationale Schuld 2011 - 33240-IXA-2

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur. Bespreking van de vraag of er behoefte is om over het rapport bij het jaarverslag ook feitelijke vragen te stellen aan de Algemene Rekenkamer.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Jaarverslag van Nationale Schuld 2011 - 33240-IXA-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is al eerder door het Presidium vastgesteld op woensdag 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is al besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Antwoorden ESM-wetsvoorstellen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 mei 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33221-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33221-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33220-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33220-6

Fiscaal wetgevingspakket

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) - 33247

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is het behandelschema reeds op 1 mei 2012 vastgesteld (zie de noot).
Noot: • Inbreng verslag op donderdag 24 mei 2012, te 14.00 uur; • Nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 7 juni 2012, te 17.00 uur; • Indien daar behoefte aan bestaat, een wetgevingsoverleg op maandag 18 juni 2012, van 12.30- 17.00 uur, inclusief het indienen van moties; • Stemming op dinsdag 26 juni 2012.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - 33246

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is het behandelschema reeds op 1 mei 2012 vastgesteld (zie de noot).
Noot: • Inbreng verslag op donderdag 24 mei 2012, te 14.00 uur; • Nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 7 juni 2012, te 17.00 uur; • Indien daar behoefte aan bestaat, een wetgevingsoverleg op maandag 18 juni 2012, van 12.30- 17.00 uur, inclusief het indienen van moties; • Stemming op dinsdag 26 juni 2012.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 april 2012 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) - 33245

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is het behandelschema reeds op 1 mei 2012 vastgesteld (zie de noot).
Noot: • Inbreng verslag op donderdag 24 mei 2012, te 14.00 uur; • Nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 7 juni 2012, te

Verzoek tot uitstel stemmingen Wet bankenbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 april 2012 Verzoek tot uitstel stemmingen Wet bankenbelasting - 33121-28

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33121-28