Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 juni 2012

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2011A04786
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1be5f8ce-5668-46ed-b917-3565c79f8b3a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2021%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31300, 30139, 31125, 29924, 31460, 30139, 32733, 29521

Inhoud


Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor indienststelling van het eerste Oceangoing Patrol Vessel d.d. 6 juli 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Helder - 15 juni 2012 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor indienststelling van het eerste Oceangoing Patrol Vessel d.d. 6 juli 2012 - 2012Z12156

Besluit: Uw voorzitter zal namens de commissie deelnemen.

Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking AVPD d.d. 7 juli 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Helder - 15 juni 2012 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking AVPD d.d. 7 juli 2012 - 2012Z12157

Besluit: Uw voorzitter zal namens de commissie deelnemen.

Uitnodiging Koninklijke Landmacht - 43 Gemechaniseerde Brigade voor uitreiking Nederlandse Herinneringsmedaille Vredesoperaties aan militairen die afgelopen periode hebben deelgenomen aan de missie GPM/ISAF in Afghanistan d.d. 22 juni 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht - 43 Gemechaniseerde Brigade te Den Haag - 14 juni 2012 Uitnodiging Koninklijke Landmacht - 43 Gemechaniseerde Brigade voor uitreiking Nederlandse Herinneringsmedaille Vredesoperaties aan militairen die afgelopen periode hebben deelgenomen aan de missie GPM/ISAF in Afghanistan d.d. 22 juni 2012 - 2012Z11956

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter - 31300-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 5 juli 2012

Beantwoording vragen tijdens het AO Personeel over beoordeling van militaire invaliditeit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 20 juni 2012 Beantwoording vragen tijdens het AO Personeel over beoordeling van militaire invaliditeit - 2012Z12532

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel (afronding) d.d. 25 juni 2012

Aanvullend hoofdstuk in de Veteranennota over de veteranen van de ISAF-missie in Uruzgan

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 19 juni 2012 Aanvullend hoofdstuk in de Veteranennota over de veteranen van de ISAF-missie in Uruzgan - 30139-101

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen d.d. 25 juni 2012

Stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden maart, april en mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 juni 2012 Stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden maart, april en mei 2012 - 2012Z12364

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang politietrainingsmissie Afghanistan d.d. 27 juni 2012
Noot: Desgevraagd geeft de commissie aan dat de aanwezigheid van de staatssecretaris van Buitenlandse zaken bij het algemeen overleg Voortgang politietrainingsmissie Afghanistan d.d. 27 juni 2012 zeer gewenst is.

Lijst van vragen en antwoorden over sourcing bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 19 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over sourcing bij Defensie - 31125-12

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sourcing d.d. 21 juni 2012

Procedure controle Verklaring van geen bezwaar (VGB) bij uitzending

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 18 juni 2012 Procedure controle Verklaring van geen bezwaar (VGB) bij uitzending - 29924-88

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel d.d. 20 juni 2012

Rapportagesystematiek SPEER

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 15 juni 2012 Rapportagesystematiek SPEER - 31460-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage Defensie stand 1 januari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 14 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage Defensie stand 1 januari 2012 - 33000-X-90

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel d.d. 20 juni 2012

Regeling ereschuld veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 12 juni 2012 Regeling ereschuld veteranen - 30139-100

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen d.d. 25 juni 2012

Verplaatsing Koninklijke Militaire School uit Weert

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 8 juni 2012 Verplaatsing Koninklijke Militaire School uit Weert - 32733-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 26 juni 2012

Verdrag Brazilië inzake samenwerking ter zake van defensiegerelateerde aangelegenheden

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 juni 2012 Verdrag Brazilië inzake samenwerking ter zake van defensiegerelateerde aangelegenheden - 33305

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Defensie (33240 X, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Defensie - 33240-X-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag Defensie en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 8 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slot en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slot en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slot en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012

Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina in de periode van juli 2004 tot en met 19 november 2011

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 juni 2012 Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie EUFOR Althea in Bosnië-Herzegovina in de periode van juli 2004 tot en met 19 november 2011 - 29521-187

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Evaluatie kleine missies d.d. 14 juni 2012