Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 oktober 2011

Gepubliceerd: 12 oktober 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A02834
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fbd5f7bc-848c-4fc3-b99a-efa5d02dc673&title=Besluitenlijst%20VWS%20-%2012%20oktober%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30492, 29689, 24077, 30371, 31016, 29689, 33044, 32589, 29447, 32620, 32439, 30234, 31765, 31016, 31736, 32739, 32793, 25424, 29477, 32793, 30597, 31452, 30597, 21501

Inhoud


Verzoek om rappel op de Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een landelijke e-health uitvoeringsagenda - 30492-47

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 13 september 2011 Verzoek om brief over de landelijke e-health uitvoeringsagenda - 2011Z17533

Besluit: Bewindspersoon zal worden gerappelleerd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 12 oktober 2011 Verzoek om rappel op de Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een landelijke e-health uitvoeringsagenda - 30492-47 - 2011Z20034

Besluit: Bewindspersoon zal worden gerappelleerd

Verzoek om reactie op diverse krantenberichten over zwerfdieren in de Oekranië die levend worden verbrand ter opschoning van de straten t.b.v. het EK voetbal

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 12 oktober 2011 Verzoek om reactie op diverse krantenberichten over zwerfdieren in de Oekranië die levend worden verbrand ter opschoning van de straten t.b.v. het EK voetbal - 2011Z20030

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven

Voorstel om het algemeen overleg Rookvrije horeca d.d. 16 november 2011 te verplaatsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 11 oktober 2011 Voorstel om het algemeen overleg Rookvrije horeca d.d. 16 november 2011 te verplaatsen - 2011Z19945

Besluit: Het overleg wordt tot nader order uitgesteld

Verzoek Landelijk Platform KOPP/KVO tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen d.d. 1 november 2011

Zaak: Brief derden - Landelijk Platform KOPP/KVO te - 11 oktober 2011 Verzoek Landelijk Platform KOPP/KVO tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen d.d. 1 november 2011 - 2011Z19937

Besluit: Petitieaanbieding op 1 november 2011 organiseren.

Ondersteuning ouderenorganisaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Klijnsma (PvdA) - 7 oktober 2011 Ondersteuning ouderenorganisaties - 2011Z19679

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd inzake haar toezegging de Kamer een brief te zullen sturen over de ondersteuning van de ouderenorganisaties

Nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 oktober 2011 Verzoek om feitelijke vragenronde over de brief inzake de Onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars - 2011Z19944

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 oktober 2011 Nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars - 29689-360

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 25 oktober 2011

Reactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 12 oktober 2011 Verzoek om een schriftelijk overleg over de brief d.d 10 oktober inzake een de eactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet - 2011Z20020

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 oktober 2011 Reactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet - 24077-263

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 oktober 2011

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2011 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht - 33045

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 oktober 2011

Wet afbreking zwangerschap in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 oktober 2011 Wet afbreking zwangerschap in Caribisch Nederland - 30371-22

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wet afbreking zwangerschap

IGZ-rapport ‘Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 oktober 2011 IGZ-rapport ‘Implementatie van het veiligheidsmanagementmentsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter’ - 31016-20

Besluit: Standpunt afwachten

Rapport Rechtmatigheid Zorgverzekeringswet Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2007-2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 oktober 2011 Rapport Rechtmatigheid Zorgverzekeringswet Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2007-2011 - 29689-359

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Aanbieding Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2011 Aanbieding Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet - 33044-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 oktober 2011

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de oprichting van een vennootschap ten behoeve van de verkoop van het NVI (32 589, nr. 3).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2011 Antwoorden op vragen inzake de oprichting van een vennootschap ten behoeve van de verkoop van het NVI (32 589, nr. 3). - 32589-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Werkprogramma Gezondheidsraad 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2011 Aanbieding Werkprogramma Gezondheidsraad 2012 - 33000-XVI-6

Besluit: Betrekken bij gesprek met de Gezondheidsraad op 6 december 2011

Informatie inzake de toezending van het Ministerieel Plan Bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 oktober 2011 Informatie inzake de toezending van het Ministerieel Plan Bloedvoorziening - 29447-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Reactie op nieuwe fusiegolf in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 oktober 2011 Reactie op nieuwe fusiegolf in de zorg - 32620-23

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Fusies in de zorgsector op 5 oktober 2011

Behandeling voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met het regelen en innen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten (32439)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 oktober 2011 Behandeling voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met het regelen en innen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten (32439) - 32439-8

Besluit: Het wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling

Uitstel evaluatie van het bid voor het WK voetbal

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 oktober 2011 Uitstel toezending evaluatie van het bid voor het WK voetbal - 30234-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2011 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets - 33024

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 november 2011

IGZ-rapport Risico’s ziekenhuiszorg in de avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 september 2011 IGZ-rapport Risico’s ziekenhuiszorg in de avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt - 31765-51

Besluit: Plenair debat wordt gehandhaafd

Reactie op verzoek Gerbrands over de Klebsiella uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2011 Reactie op verzoek Gerbrands over de Klebsiella uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis - 31016-19

Besluit: Plenair debat wordt gehandhaafd

Eindrapportage evaluatie van de wanbetalersregeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2011 Eindrapportage evaluatie van de wanbetalersregeling - 31736-16

Besluit: Betrokken bij plenair debat over wetsvoorstel Wijziging Zvw i.v.m. verhoging verplicht eigen risico

IGZ-rapport over V. betrokken bij schietincident in Alphen aan den Rijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2011 IGZ-rapport over V. betrokken bij schietincident in Alphen aan den Rijn - 32739-3

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Dwang en drang (2,5 uur)
Noot: De VKC V&J houdt binnenkort een uitgebreid AO over het schietincident Alphen en betrekt daarbij alle beschikbare rapporten (incl. het IGZ-rapport)

Lijst van vragen en antwoorden inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 september 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ - 32793-7

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg na de begrotingsbehandeling (eind november/begin december, 10:15 - 15:30 uur)

Reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad over 1000 psychiatrische patiënten op straat

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 september 2011 Reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad over 1000 psychiatrische patiënten op straat - 25424-136

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg GGZ op 29 september 2011

Reactie op het bericht in de Volkskrant inzake dubieuze cijfers ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 26 september 2011 Reactieop het bericht in de Volkskrant inzake dubieuze cijfers ouderenzorg - 2011Z18597

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg Care

Reactie op diverse toezeggingen over geneesmiddelen en medische technologie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2011 Reactie op diverse toezeggingen over geneesmiddelen en medische technologie - 29477-175

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Reactie n.a.v. het overleg over de Drank- en Horecawet inzake contactmomenten jeugdgezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2011 Reactie n.a.v. het overleg over de Drank- en Horecawet inzake contactmomenten jeugdgezondheidszorg - 32793-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vervolg medicatieveiligheid in instellingen langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 september 2011 Vervolg medicatieveiligheid in instellingen langdurige zorg - 33000-XVI-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg caresector

Toelichting voorhangprocedure ADL-assistentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 september 2011 Toelichting voorhangprocedure ADL-assistentie - 30597-212

Besluit: Betrokken bij VAO ADL

Reactie op amendementen m.b.t. wijzigingsvoorstel Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (31452)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 september 2011 Reactie op amendementen m.b.t. wijzigingsvoorstel Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (31452) - 31452-17

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling (incl. stemmingen) van het wetsvoorstel

Decentralisatie taken naar en groei in de Wmo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 23 september 2011 Decentralisatie taken naar en groei in de Wmo. - 30597-206

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Wmo op 28 september 2011

Informele Sportraad 13-14 oktober 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 oktober 2011 Informele Sportraad 13-14 oktober 2011 - 21501-27-15

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg op 6 oktober 2011