Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 september 2011

Gepubliceerd: 16 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A02831
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a13a9c51-a554-4f3e-aaea-f1a3422a2cde&title=Besluitenlijst%20VWS%2014%20september%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 32261, 25424, 24077, 30597, 29282, 29247, 29323, 30850, 32793, 28140, 28973, 29477, 25424, 32402, 32402, 29689, 25424, 32805, 29477, 29477, 29247, 29248, 29447, 21501, 32261, 25847, 31765, 29248, 32620, 29355, 29389, 29248, 24170, 32647, 29214, 24077, 22894, 32279, 32620, 30111, 32011, 27529, 29689, 31015, 24077, 32589, 30234, 25424, 27529, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Verzoek om een algemeen overleg over de doorstart van het EPD

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Gerbrands (PVV) - 14 september 2011 Verzoek om een algemeen overleg over de doorstart van het EPD - 2011Z17608

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg EPD gepland worden van 2 uur.

Verzoek om algemeen overleg GGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 14 september 2011 Verzoek om algemeen overleg GGZ - 2011Z17609

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een reactie van de minister op nieuwe fusiegolf in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 september 2011 Verzoek om een reactie van de minister op nieuwe fusiegolf in de zorg - 2011Z17610

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om brief over de landelijke e-health uitvoeringsagenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 13 september 2011 Verzoek om brief over de landelijke e-health uitvoeringsagenda - 2011Z17533

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om algemeen overleg over PGD en Exclusietest

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 8 september 2011 Verzoek om algemeen overleg over PGD en Exclusietest - 2011Z17158

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om algemeen overleg over euthanasie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 7 september 2011 Verzoek om algemeen overleg over euthanasie - 2011Z17086

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om een algemeen overleg over de private doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 23 augustus 2011 Verzoek om een algemeen overleg over de private doorstart van het elektronisch Patiëntendossier - 2011Z16337

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD (2 uur)

Verzoek om algemeen overleg over Maasstad Ziekenhuis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 12 augustus 2011 Verzoek om algemeen overleg over Maasstad Ziekenhuis - 2011Z16067

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken naar de stand van zaken m.b.t. het IGZ-rapport

Indienen van onderzoeksvoorstellen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2011 Het indienen van onderzoeksvoorstellen - 32224-3

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Conform het besluit in de procedurevergadering van 29 juni jl. worden fracties verzocht vooraf een onderbouwd voorstel toe te zenden o.g.v. de geformuleerde criteria door de commissie voor de Rijksuitgaven.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake twee ontwerpbesluiten die hun basis vinden in artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake twee ontwerpbesluiten die hun basis vinden in artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) - 32261-23

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid
Gerelateerde kamerstukken: 32261-23

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 - 33000-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 oktober 2011

Standpunt over het evaluatierapport Wet foetaal weefsel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 september 2011 Standpunt over het evaluatierapport Wet foetaal weefsel - 32500-XVI-163

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Voorhangbrief motie Van der Staaij en Bruins Slot (25424, nr. 123) over het risico op zorgmijding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 september 2011 Uitvoering motie Van der Staaij en Bruins Slot (25424, nr. 123) over het risico op zorgmijding - 25424-133

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ (2 uur), waardoor de voorhang wordt gestuit

Reactie op het rapport “Grote intensive care-afdelingen werken continu aan kwaliteit” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2011 Reactie op het rapport “Grote intensive care-afdelingen werken continu aan kwaliteit” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). - 32500-XVI-161

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Risicoschatting GHB 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 september 2011 Risicoschatting GHB 2011 - 24077-262

Besluit: Betrekken bij plenair hoofdlijnendebat drugsbeleid

Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg 2011-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 september 2011 Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg 2011-2015 - 30597-202

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat

Jaarverslag 2010 van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2011 Jaarverslag 2010 van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid - 29282-126

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2011 Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties - 29247-150

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Financiering van aanbod KOPP/KVO, zorg voor kinderen van ouders in detentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2011 Financiering van aanbod KOPP/KVO, zorg voor kinderen van ouders in detentie - 32500-XVI-162

Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

Aanbieding jaarverslag PGD Nederland 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2011 Aanbieding jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010 - 29323-84

Besluit: Aanhouden in afwachting standpunt

Jaarverslag 2010 Regionale Toetsingscommissies euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2011 Jaarverslag 2010 Regionale Toetsingscommissies euthanasie - 32500-XVI-160

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van aangekondigde brief

Jaarverslag ZonMw 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2011 Jaarverslag ZonMw 2010 - 30850-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel beantwoording vragen inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2011 Uitstel beantwoording vragen inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ - 32793-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezeggingen tijdens het AO Orgaandonatie over oa een betere organisatie in de ziekenhuizen en over homoseksualiteit en orgaan- en bloeddonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2011 Toezeggingen tijdens het AO Orgaandonatie over oa een betere organisatie in de ziekenhuizen en over homoseksualiteit en orgaan- en bloeddonatie - 28140-80

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie

Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland - 2011Z16251

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Onderzoek intensieve veehouderij en gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Onderzoek intensieve veehouderij en gezondheid - 28973-75

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Dure geneesmiddelen en herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Dure geneesmiddelen’ en herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) - 29477-174

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Jeugdmondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Jeugdmondzorg - 32500-XVI-159

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jeugdmondzorg (2 uur)

Rapport samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Rapport samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen - 25424-131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ

Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 augustus 2011 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg - 32854

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 oktober 2011

Mededeling van de minister VWS , dat het kabinetsstandpunt inzake “Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek” en het kabinetsstandpunt inzake “Medische producten: nieuw en nodig!" in de kabinetsnota topsectorplannen van de minister van ELI uiterlijk op Prinsjesdag 2011 aan de Kamer worden gezonden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juli 2011 Mededeling van de minister VWS , dat het kabinetsstandpunt inzake “Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek” en het kabinetsstandpunt inzake “Medische producten: nieuw en nodig!" in de kabinetsnota topsectorplannen van de minister van ELI uiterlijk op Prinsjesdag 2011 aan de Kamer worden gezonden - 32500-XVI-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wet cliëntenrechten zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota van wijziging - 32402-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32402-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32402-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32402-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 juni 2010 Wet cliëntenrechten zorg - 32402

Besluit: Fracties zullen worden verzocht suggesties voor te nodigen personen/organisaties per email in te zenden. Er zal zo spoedig mogelijk en rondetafelgesprek worden gepland
Besluit: Een inbrengdatum voor een nader verslag zal worden vastgesteld nà het rondetafelgesprek

VWS-verzekerdenmonitor 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 augustus 2011 VWS-verzekerdenmonitor 2011 - 29689-348

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Er zal een overzicht worden gemaakt van aanhangige stukken inzake de Zorgverzekeringswet en de stand van zaken m.b.t. de wanbetalers

Concrete uitwerking motie Van der Staaij / Bruins Slot over eigen bijdrage GGZ (25 424, nr. 123)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juli 2011 Concrete uitwerking motie Van der Staaij / Bruins Slot over eigen bijdrage GGZ (25 424, nr. 123) - 25424-130

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg GGZ (2 uur)

Resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juli 2011 Resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (met bijlage) - 32805-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 6 oktober 2011

Beantwoording vragen n.a.v. Schriftelijk Overleg inzake het onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juli 2011 Beantwoording vragen commissie VWS inzake het onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen - 32500-XVI-155

Besluit: Er zal een plenair VSO worden aangevraagd met mevrouw Leijten als eerste spreker

Notitie inzake veiligheid grondstoffen geneesmiddelen, zoals toegezegd tijdens het AO 13 jan. 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juli 2011 Notitie inzake veiligheid grondstoffen geneesmiddelen - 29477-173

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juli 2011 Aanbieding beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 29477-172

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding van het onderzoeksverslag van het RIVM naar de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2011 Aanbieding van het onderzoeksverslag van het RIVM naar de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp in Nederland - 29247-149

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg

Macrobeheersinstrument curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juli 2011 Macrobeheersinstrument curatieve zorg - 29248-216

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 september 2011

Aanbieding Conquaestor rapport: Kostentoerekening van Sanquin en de houdbaarheid van de voorziening in plasmageneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Aanbieding Conquaestor rapport: Kostentoerekening van Sanquin en de houdbaarheid van de voorziening in plasmageneesmiddelen - 29447-13

Besluit: Standpunt afwachten

Aanbieding verslagen van de EU-Sport en Jeugdraad van 19-20 mei 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Aanbieding verslagen van de EU-Sport en Jeugdraad van 19-20 mei 2011 - 21501-34-171

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg informele EU-Sportraad

Uitstel beantwoording vragen commissie VWS inzake het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten en het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2011 Uitstel beantwoording vragen commissie VWS inzake het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten en het Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant - 32261-22

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32261-22

Verkenning t.b.v. besluitvorming over de toekomst van bovenregionaal sociaalrecreatief gehandicaptenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 juli 2011 Verkenning t.b.v. besluitvorming over de toekomst van bovenregionaal sociaalrecreatief gehandicaptenvervoer - 25847-98

Besluit: Verzoeken om standpunt en verkenning vóór begrotingsbehandeling toe te sturen
Noot: Betreft gestanddoening toezegging AO Doelgroepenvervoer/Valys

Aanpak experiment regelarme instellingen en minutenregistratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 juli 2011 Aanpak experiment regelarme instellingen en minutenregistratie om te komen tot het terugdringen van (overbodige) administratieve belasting - 31765-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 september 2011

Jaarverslag Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2011 Jaarverslag Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting - 32500-XVI-154

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012 - 2015 met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFu), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2011 Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012 - 2015 met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFu), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - 29248-215

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 september 2011

Beleidsvoornemens maatschappelijke opvang en zwerfjongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 6 juli 2011 Beleidsvoornemens maatschappelijke opvang en zwerfjongeren - 32620-21

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/Zwerfjongeren

Ratificatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 juli 2011 Ratificatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 29355-51

Besluit: Verzocht zal worden standpunt spoedig toe te sturen

Opstand personeel bij Cordaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 juli 2011 Opstand personeel bij Cordaan - 29389-32

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2011 Stand van zaken m.b.t. de richtlijnen die samenhangen met de uitstroom van de PICU’s - 29248-214

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 22 september 2011

Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken m.b.t. een plan van aanpak t.b.v. “complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 juli 2011 Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken m.b.t. een plan van aanpak t.b.v. “complexe zorg aan cliënten met probleemgedrag” - 24170-123

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken denktenk

Rapport “Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven - Het KOPPEL-onderzoek”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2011 Rapport “Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven - Het KOPPEL-onderzoek” - 32647-2

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding beleidskader subsidies patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2011 Aanbieding beleidskader subsidies patiënten- en gehandicaptenorganisaties - 29214-60

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende begrotingsbehandeling

Nationale Drug Monitor 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2011 Nationale Drug Monitor 2010 - 24077-261

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg

Advies 'Screening op baarmoederhalskanker'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2011 Advies 'Screening op baarmoederhalskanker' - 22894-301

Besluit: Standpunt afwachten

Voortgang College Perinatale Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2011 Voortgang College Perinatale Zorg - 32279-20

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake vrije prijsvorming mondzorg (32620, nr. 13)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake vrije prijsvorming mondzorg (32620, nr. 13) - 32620-20

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling VSO op 30 juni 2011

Topinkomens in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 juni 2011 Topinkomens in de jeugdzorg - 30111-53

Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

‘Verantwoord begroten’ voor de begroting van VWS.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2011 ‘Verantwoord begroten’ voor de begroting van VWS. - 32710-XVI-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende begrotingsbehandeling

Handhaving en naleving rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2011 Handhaving en naleving rookvrije horeca - 32011-17

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Rookvrije horeca (2 uur)

Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2011 Juridische analyse elektronische gegevensuitwisseling in de zorg - 27529-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD (2 uur)

Beantwoording vragen AO Zorgverzekeringswet/Pakketadvies inzake dieetadvisering, verloskunde en het alternatieve dekkingsvoorstel van de PvdA

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2011 Beantwoording vragen AO Zorgverzekeringswet/Pakketadvies inzake dieetadvisering, verloskunde en het alternatieve dekkingsvoorstel van de PvdA - 29689-347

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO

Aanbieding advies Gezondheidsraad 'Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 28 juni 2011 Aanbieding advies Gezondheidsraad 'Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling' - 31015-66

Besluit: Standpunt vóór begrotingsbehandeling vragen.
Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

Aanbieding "Drugs in lijsten" van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (de commissie Garretsen)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2011 Aanbieding "Drugs in lijsten" van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (de commissie Garretsen) - 24077-260

Besluit: Standpunt afwachten

Oprichting vennootschap verkoop NVI

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2011 Oprichting vennootschap verkoop NVI - 32589-3

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 september 2011

Evaluatie van het WK bid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2011 Evaluatie van het WK bid - 30234-49

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg WK-bid

Eigen bijdrage GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2011 Eigen bijdrage GGZ - 25424-129

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over de GGZ op 30 juni 2011

Reactie op moties 27529, nr. 78 van de leden Leijten en Gerbrands en 27529, nr. 79 van de leden Omtzigt en Kuiken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2011 Reactie op moties 27529, nr. 78 van de leden Leijten en Gerbrands en 27529, nr. 79 van de leden Omtzigt en Kuiken - 27529-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD (2 uur)

Verslag Informele Raad 5-6 juli 2011 Sopot (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Verslag Informele Raad 5-6 juli 2011 Sopot (Polen) - 21501-31-255

Besluit: Agenderen voor eerstkomend algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 5-6 juli 2011 te Sopot (Polen)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2011 Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 5-6 juli 2011 te Sopot (Polen) - 21501-31-251

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van de formele Gezondheidsraad, Onderdeel: Gezondheid en consumentenzaken, van 6 juni 2011 te Luxemburg.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2011 Verslag van de formele Gezondheidsraad, Onderdeel: Gezondheid en consumentenzaken, van 6 juni 2011 te Luxemburg. - 21501-31-252

Besluit: Agenderen voor eerstkomend algemeen overleg EU-Gezondheidsraad