Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 september 2011

Gepubliceerd: 7 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A02739
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5964723d-024a-46c2-87ec-d56007c71473&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%206%20september%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24515, 25883, 21501, 21501, 21501, 29427, 24515, 29427, 30545, 25883, 29817, 25883, 32291, 29544, 29407, 31289, 32767, 25883, 31322, 29407, 27859, 29544, 29544, 29544, 32043, 31311, 29544, 32043, 32815, 32815, 32798, 32777

Inhoud


Rondetafelgesprek Pensioenakkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, I. Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) - 7 september 2011 Rondetafelgesprek Pensioenakkoord - 2011Z17129

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek hoorzitting over wetsvoorstel intrekking WWIK (32701)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Spekman (PvdA) - 6 september 2011 Verzoek hoorzitting over wetsvoorstel intrekking WWIK (32701) - 2011Z17111

Besluit: Verzoek niet honoreren
Noot: Inbrengdatum tweede nader verslag: 9 september 2011, 12.00 uur

Verzoek aan minister SZW om instructie UWV over ontslagrecht aan Kamer voor te leggen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 7 september 2011 Verzoek aan minister SZW om instructie UWV over ontslagrecht aan Kamer voor te leggen - 2011Z17088

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Zie ook agendapunt

Verzoek eindrapportage Vreeman van agenda AO Arbeidsdmarktbeleid op 7 sept 2011 te halen en aan te houden tot cie Asscher-Vonk gereed is met afhandeling bezwaarschriften

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 7 september 2011 Verzoek eindrapportage Vreeman van agenda AO Arbeidsdmarktbeleid op 7 sept 2011 te halen en aan te houden tot cie Asscher-Vonk gereed is met afhandeling bezwaarschriften - 2011Z17076

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Bij dit algemeen overleg tevens agenderen de brief van de minister van SZW over de Startersregeling WW (31311-83), d.d. 30 juni 2011 (zie agendapunt 12)

Verzoek om sts SZW nadere toelichting te vragen over voornemen aanpassing ministeriële regeling inzake kraanmachinisten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 5 september 2011 Verzoek om sts SZW nadere toelichting te vragen over voornemen aanpassing ministeriële regeling inzake kraanmachinisten - 2011Z16833

Besluit: Verzoek honoreren

Rondetafelgesprek registratiesystemen voor schulden d.d. 14 september 2011

Zaak: Brief derden - Landelijke Cliëntenraad (LCR) te Den Haag - 1 september 2011 Verzoek LCR tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Registratiesystemen voor schulden d.d. 14 september 2011 - 2011Z16780

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Overig - adjunct-griffier, I. Dekker - 19 augustus 2011 RTG registratiesystemen voor schulden - 2011Z16230

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: De Projectgroep PPS verzoekt de commissie om aan het 3e blok van het RTG iemand van Experian toe te voegen zodat naast de uitvoerder van LIS (BKR), ook de uitvoerder van PPS in dat blok wordt vertegenwoordigd.

Europese doelstelling ten aanzien van armoedebeleid in het nationale beleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 25 augustus 2011 Voorstel om de staatssecretaris te rappelleren over een toegezegde brief met informatie over de implementatie van de Europese doelstelling ten aanzien van armoedebeleid in het nationale beleid. - 2011Z16427

Besluit: Verzoek honoreren. Minister SZW verzoeken om te antwoorden voor het algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid op 27 september 2011

Verzoek om debat met staatssecretaris SZW over zijn uitspraken dat helft van bijstandsgerechtigden aan het werk kan

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 13 augustus 2011 Verzoek om debat met sts SZW over zijn uitspraken dat helft van bijstandsgerechtigden aan het werk kan - 2011Z16128

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 6 oktober 2011

Uitnodiging voor werkbezoek aan het UWV.

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 11 juli 2011 Uitnodiging voor werkbezoek aan het UWV - 2011Z15430

Besluit: Belangstelling onder de leden en mogelijke data inventariseren
Noot: De commissie heeft eerder ingestemd met het brengen van een werkbezoek aan het UWV.

Aanbieding rapport en behandelingschema tijdelijke onderzoekscommissie "lessen uit arbeidsmigratie"

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 september 2011 Suggestie: behandelschema rapport Tijdelijke commissie LURA - 2011Z16698

Besluit: Behandelschema conform voorstel vaststellen
Noot: Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven door de Voorzitter van de Tijdelijke Commissie Lessen uit de Recente Arbeidsmigratie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. van Gent (GroenLinks) - 22 juni 2011 Aanbieding rapport en behandelingschema tijdelijke onderzoekscommissie "lessen uit arbeidsmigratie" - 2011Z13642

Besluit: Behandelschema conform voorstel TC LURA
Noot: • Aanbieding rapport aan voorzitter Tweede Kamer op 29 september 2011 • Extra-procedurevergadering op 4 oktober 2011 • Inbreng schriftelijke vragen: 11 oktober 2011 • Antwoorden TC LURA binnen één week • Bespreking antwoorden in procedurevergadering op 25 oktober 2011 • Kamerdebat begin november 2011

Reactie op verzoek commissie SZW en EL&I over voedselbanken die de noodklok luiden en aanspraak willen maken op het voedselprogramma van de EU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 augustus 2011 Reactie op verzoek commissie SZW en EL&I over voedselbanken die de noodklok luiden en aanspraak willen maken op het voedselprogramma van de EU - 24515-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 27 september 2011, 18.30-21.00 uur
Noot: Bij dit algemeen overleg zijn aanwezig de staatssecretarissen van SZW en van ELI

Problematiek Marokkaanse ambassade

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 13 juli 2011 Problematiek Marokkaanse ambassade - 25883-188

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag Informele Raad WSBVC 7-8 juli Polen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 augustus 2011 Verslag Informele Raad WSBVC 7-8 juli Polen - 21501-31-254

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 28 september 2011, 10.15-11.15 uur

Aanbieding geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid plaats in Sopot te Polen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 juli 2011 Aanbieding geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid plaats in Sopot te Polen - 21501-31-250

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 28 september 2011, 10.15-11.15 uur

Aanbieding verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 juni 2011 Aanbieding verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 juni 2011 - 21501-31-249

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 28 september 2011, 10.15-11.15 uur

Reactie op verzoek D66 Den Helder om aandacht voor casus m.b.t. studiefinanciering, WWB en toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 5 september 2011

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg WWB-onderwerpen op 6 oktober 2011
Noot: Adressant antwoord zenden

Voorlegging IAO-aanbeveling nr. 200 iz HIV/AIDS and the world of work

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 september 2011 Voorlegging IAO-aanbeveling nr. 200 iz HIV/AIDS and the world of work - 29427-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbo-onderwerpen op 15 september 2011

Aanbieding SCP-rapport: 'Voortbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 augustus 2011 Aanbieding SCP-rapport: 'Voortbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later' - 24515-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 27 september 2011, 18.30-21.00 uur
Noot: Bij dit algemeen overleg zijn aanwezig de staatssecretarissen van SZW en van ELI

Rapportage ILO-Verdrag 121

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 augustus 2011 Rapportage over de periode 2005-2011 over de toepassing van ILO-Verdrag 121 (arbeidsongevallen en beroepsziekten) - 29427-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ILO/WIA op 14 september 2011

Categoriale aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 augustus 2011 Categoriale aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten - 30545-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 6 oktober 2011

Reactie op een burgerbrief inzake verzoek om middelen voor opzetten eigen bedrijf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 augustus 2011 Reactie op een burgerbrief inzake verzoek om middelen voor opzetten eigen bedrijf - 2011Z15987

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Zie ook 2011Z15608 (verzoek om intrekking brief d.d. 24 mei 2011)

Rapport “Uit het zicht!” van de Arbeidsinspectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 4 juli 2011 Rapport “Uit het zicht!” van de Arbeidsinspectie - 25883-187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbo-onderwerpen op 15 september 2011

Monitor Wajong: tweede rapportage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 juli 2011 Monitor Wajong: tweede rapportage - 29817-73

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Wajong en arbeidsongeschiktheid
Noot: In eerstvolgende procedurevergadering bespreken op welke termijn het algemeen overleg kan worden gepland

Aanbieding onderzoeksrapport naar de positie van de bedrijfsarts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 juli 2011 Aanbieding onderzoeksrapport naar de positie van de bedrijfsarts - 25883-186

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Ingediende amendementen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 juni 2011 Ingediende amendementen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening - 32291-52

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (32291)
Noot: Stemmingen over het wetsvoorstel hebben op 30 juni 2011 plaatsgevonden

Verzamelbrief Nederlandse gemeenten van juni 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 juni 2011 Verzamelbrief Nederlandse gemeenten van juni 2011 - 2011Z14112

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoeringsinstructie UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 september 2011 Uitvoeringsinstructie UWV - 29544-335

Besluit: Minister SZW verzoeken om de instructie van het UWV over het ontslagrecht aan de Kamer voor te leggen
Noot: Zie het verzoek van het lid Ulenbelt (SP) (agendapunt 55)

Reactie op onderzoek naar topbeloningen 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 september 2011 Reactie op onderzoek naar topbeloningen 2010 - 2011Z16745

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde dertigledendebat over over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau “Minder voor het midden”,
Noot: Debat is aangevraagd bij Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2011

Evaluatie overgangsperiode tewerkstellingsvergunningen seizoenarbeid in de land- en tuinbouw

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2011 Evaluatie overgangsperiode tewerkstellingsvergunningen seizoenarbeid in de land- en tuinbouw - 29407-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 12 oktober 2011, 12.30-15.30 uur
Noot: Zie ook agendapunt

Maatschappelijke stage en wetgeving voor 12-jarigen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2011 Maatschappelijke stage en wetgeving voor 12-jarigen - 31289-105

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Langer doorwerken op basis van vrijwilligheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2011 Langer doorwerken op basis van vrijwilligheid - 32767-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 29 september 2011

Beantwoording vragen van het lid Heijnen over de Arbeidsinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2011 Beantwoording vragen van het lid Heijnen over de Arbeidsinspectie - 25883-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbo-onderwerpen op 15 september 2011

Reactie op de brief van het CNV Publieke Zaak (CNV) om opname van de pedagogisch medewerker kinderopvang in het BIG-register

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 augustus 2011 Reactie op de brief van het CNV Publieke Zaak (CNV) om opname van de pedagogisch medewerker kinderopvang in het BIG-register - 2011Z16047

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: Afschrift antwoord minister SZW zenden naar adressant (zie 2011Z11033)

Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning naar aanleiding van zedenzaak in Amsterdam.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juli 2011 Voortgang reactie op rapport van Commissie Gunning naar aanleiding van zedenzaak in Amsterdam. - 32500-VI-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang

Ouderschapsverlofkorting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juli 2011 Mededeling omtrent de ouderschapsverlofkorting in relatie tot het Belastingplan 2012 - 31322-142

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toetsingscriteria tewerkstellingsvergunningen na 1 juli 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juli 2011 Toetsingscriteria tewerkstellingsvergunningen na 1 juli 2011 in de land- en tuinbouwsector voor seizoenarbeid en het arbeidsaanbod uit Nederland of een ander EU-land - 29407-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 12 oktober 2011, 12.30-15.30 uur
Noot: • Zie ook agendapunt 27 • Bij dit algemeen overleg worden ook betrokken de antwoorden op vragen van het lid Van Hijum aan de minister SZW over tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen in de seizoenarbeid in de tuinbouw (3364)

Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juli 2011 Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de beveiliging van geheidme adresgegevens in de GBA - 27859-46

Besluit: De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen

Deelname DNB en AFM aan rondetafelgesprek 15 en 16 sept. n.a.v. pensioenakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juli 2011

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek van de vaste commissie voor SZW om reactie op een brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2011 Verzoek van de vaste commissie voor SZW om reactie op een brief van FNV Bondgenoten inzake payrolling bij Agentschap NL - 29544-330

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; Kabinetsreactie op StAR-advies afwachten.
Noot: • De Stichting van de Arbeid is gevraagd hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag. De Stichting is verzocht daarover zo mogelijk in september van dit jaar te berichten. • Minister SZW verzoeken reactie op StAR-advies binnen een maand toe te zenden

Vitaliteitspakket

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juli 2011 Vitaliteitspakket - 29544-329

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2011, 12.00-15.00 uur
Noot: Bij dit algemeen overleg worden ook geagendeerd de brief van de minister SZW over de motie-Van Hijum inzake individueel scholingsbudget (29544-304) en de nog te ontvangen kabinetsreactie op SER-advies "Werk maken van baan-baanmobiliteit"

Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 juli 2011 Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 - 29544-328

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 september 2011

Reactie op motie Vermeij (32043, nr. 49) over tijdelijke verlenging IOW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 juni 2011 Reactie op motie Vermeij (32043, nr. 49) over tijdelijke verlenging IOW - 32043-65

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog in te dienen wetsvoorstel dat invulling geeft aan het pensioenakkoord voor wat betreft de AOW en het Witteveenkader.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake het tijdelijk gedogen van ouderparticipatiecrèches

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 juni 2011 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake het tijdelijk gedogen van ouderparticipatiecrèches - 2011Z14740

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 28 september 2011, 13.00-16.00 uur
Noot: • Zie tevens agendapunten 21, 22, 23 en

Startersregeling WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 juni 2011 Startersregeling WW - 31311-83

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voren algemeen overleg
Noot: • Zie ook agendapunt 54 • Algemeen overleg plannen na afloop van werkzaamheden commissie Asscher-Vonk

Beantwoording vragen aanbesteding beveiliging en code verantwoordelijk marktgedrag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 juni 2011 Beantwoording vragen aanbesteding beveiliging en code verantwoordelijk marktgedrag - 29544-326

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 september 2011

Reactie op een motie van het lid Omtzigt c.s. (32043, nr. 40) om een gedetailleerd nieuw overzicht van de terugstortingen van pensioenfondsen aan hun sponsoren in de periode 1985-2005

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2011 Reactie op een motie van het lid Omtzigt c.s. (32043, nr. 40) om een gedetailleerd nieuw overzicht van de terugstortingen van pensioenfondsen aan hun sponsoren in de periode 1985-2005 - 32043-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 29 september 2011 over pensioen-onderwerpen

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 5 september 2011 Nota van wijziging - 32815-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 5 september 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32815-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 17 juni 2011 Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden - 32815

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Een tijdschema zal worden bijgevoegd • Ter bespreking verzoek tot het houden van een hoorzitting

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 september 2011 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) - 32872

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september te 14.00 uur

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32798-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juni 2011 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget - 32798

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2012

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Spekman (PvdA) - 25 augustus 2011 Voorstel van het lid Spekman voor de verdere voortzetting van het wetsvoorstel. - 2011Z16415

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32777-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 mei 2011 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet - 32777

Besluit: Inbrengdatum voor het tweede nader verslag vaststellen op 9 september 2011 te 12.00 uur
Noot: • Zie verzoek/voorstel van het lid Spekman bij dit agendapunt. • Het lid Koser-Kaya (D66) zal een bijzondere procedure starten voor een rondetafelgesprek. De leden van de commissie zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 augustus 2011 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - 32855

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september te 14.00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juli 2011 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) - 32846

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 september 2011 te 14.00 uur.
Noot: Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2012

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juli 2011 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 september te 14.00 uur
Noot: Gelet op de omzettingstermijn van 20 juli 2011, is het streven van de regering dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 juli 2011 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen - 2011Z14988

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 29 september 2011