Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 31 mei 2011

Gepubliceerd: 31 mei 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A02456
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d2fe0afb-435d-45eb-878e-48edee965312&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20SZW%20d.d.%2031-5-2011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544


Uitnodiging HBA voor werkbezoek aan de ambachtseconomie d.d. 17 juni 2011

Zaak: Brief derden - Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) te Zoetermeer - 18 mei 2011 Uitnodiging HBA voor werkbezoek aan de ambachtseconomie d.d. 17 juni 2011 - 2011Z10595

Besluit: er zijn onvoldoende aanmeldingen van de leden van de commissie om het werkbezoek als commissieactiviteit te organiseren. Het al dan niet ingaan op deze uitnodiging voor werkbezoek wordt overgelaten aan individuele leden/fracties

Middelen gebundeld reintegratie-budget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 mei 2011 Middelen gebundeld reintegratie-budget - 2011Z11306

Besluit: Agenderen voor voorzetting van het algemeen overleg over hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' op 31 mei 2011

Uitvoeringsinstructie UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 mei 2011 Uitvoeringsinstructie UWV - 29544-305

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór 20 juni 2011

Informatie m.b.t. het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 mei 2011 Informatie m.b.t. het voorstel van wet Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar - 2011Z11300

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vervroegd naar 8 juni te 21.00 uur