Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 april 2011

Gepubliceerd: 28 april 2011
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2010A03859
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9d8dea9-044e-40b8-89bc-62a2c65a3ddc&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2028%20april%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32255, 31887, 31865, 31865, 31865


Voorlichting van de Raad van State t.b.v. de toegang van de AR tot de bedrijfsdossiers van de toezichthouder De Nederlandsche Bank

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 26 april 2011 Voorlichting van de Raad van State t.b.v. de toegang van de AR tot de bedrijfsdossiers van de toezichthouder De Nederlandsche Bank - 32255-8

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De Algemene Rekenkamer zal per brief worden gevraagd om een schriftelijke reactie op de voorlichting van de Raad van State, ter bespreking in de procedurevergadering van 26 mei 2011.
Besluit: Het Bureau Wetgeving wordt verzocht om een schriftelijke technische toelichting m.b.t. de voorlichting van de Raad van State, ter bespreking in de procedurevergadering van 26 mei 2011.

BOR-notitie over Zicht op overheidsstichtingen

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 22 april 2011 Zicht op overheidsstichtingen - 2011Z08807

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 27 april 2011 over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen.

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering over het rapport “Zicht op overheidsstichtingen; achtergrondstudie” van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 april 2011 Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport “Zicht op overheidsstichtingen; achtergrondstudie” van de Algemene Rekenkamer - 2011Z08634

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 27 april 2011 over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 april 2011 Antwoorden op vragen van de commissie Rijksuitgaven inzake het rapport “Zicht op overheidsstichtingen; achtergrondstudie” van de Algemene Rekenkamer - 31887-4

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 27 april 2011 over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen.

Jaarrapportage Grote Projecten 2010

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 21 april 2011 BOR-notitie over de jaarrapportage Grote Projecten 2010 - 2011Z08591

Besluit: De jaarrapportage is vastgesteld en zal op Verantwoordingsdag (18 mei 2011) worden aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Behandeling jaarverslagen en slotwetten in de commissies

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 7 april 2011 brief aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies over de behandeling van jaarverslagen en slotwetten in de commissies - 2011Z07363

Besluit: De conceptbrief is via een ad hoc procedure vastgesteld. De brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de commissievoorzitters met aanbevelingen voor het behandelen van de jaarverslagen en slotwetten is op 26 april verzonden.

Verslag werkbezoek Brussel (d.d. 11 april 2011)

Zaak: Overig - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 april 2011 verslag werkbezoek Brussel (d.d. 11 april 2011 - 2011Z08401

Besluit: Het verslag is vastgesteld en zal worden gepubliceerd als Kamerstuk.

Verbetering verantwoording en begroting

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 19 april 2011 BOR-notitie over verbetering verantwoording en begroting – voorbeelden nieuwe begrotingsopzet (addendum op BOR-notitie 2011Z08008 en met het oog op het algemeen overleg op 20 april met de minister van Financiën) - 2011Z08328

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

Zaak: BOR-notitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 14 april 2011 BOR-notitie over verbetering verantwoording en begroting - 2011Z08008

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 april 2011 Fictieve voorbeelden Verantwoord Begroten - 31865-29

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 april 2011 Reactie van de Algemene Rekenkamer op de voorstellen van de minister van Financiën van 22 maart 2011 inzake verbetering verantwoording en begroting (naar compacte begrotingen en jaarverslagen, de informatie in begrotingen en jaarverslagen en lessen uit het experiment verbetering verantwoording en begroting) - 31865-28

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 april 2011 Reactie op de brief inzake verantwoord begroten - 31865-30

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg op 20 april 2011 over verbetering verantwoording en begroting.