Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 september 2011

Gepubliceerd: 15 september 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2010A03588
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a0d9400-325d-4915-b82b-8dfacda95e8b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%2014%20september%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24587, 30821, 32317, 22112, 32317, 22112, 22112, 22112, 22112, 32317, 32317, 32317, 32317, 32317, 24557, 24557, 22112, 23645, 24587, 24557, 29668, 29452, 23706, 24587, 24587, 29893, 29452, 24587, 24587, 24587, 32841, 31839, 29398, 29911, 28638, 24587, 26956, 28684, 29279, 32739, 30950, 31731, 29628, 26956, 28638, 29628, 25232, 29911, 29911, 29628, 29628, 32700, 32512, 32621, 32450, 32450, 32612, 32612, 30880, 32717, 32676, 32044, 32044

Inhoud


EU-stafnotitie "Behandelvoorstel Groenboek toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 9 september 2011 EU-stafnotitie "Behandelvoorstel Groenboek toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie" - 2011Z17321

Besluit: Zie agendapunt 86.

EU-stafnotitie "Behandelvoorstel EU-voorstel richtlijn verweesde werken (COM(2011)289)"

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, M. van Keulen - 16 juni 2011 EU-stafnotitie "Behandelvoorstel EU-voorstel richtlijn verweesde werken (COM(2011)289)" - 2011Z13017

Besluit: Zie agendapunt 84.

Voorstel gesprek met wetenschappers over benoemingsprocedure leden Hoge Raad

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 24 juni 2011 Voorstel gesprek met wetenschappers over benoemingsprocedure leden Hoge Raad - 2011Z13882

Besluit: Conform voorstel.

Voorstel opzet rondetafelgesprek adolescentenstrafrecht

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 9 september 2011 Voorstel opzet rondetafelgesprek adolescentenstrafrecht - 2011Z17300

Besluit: Het voorstel wordt aangepast en vastgesteld.

Voorstel voor een buitenlands werkbezoek

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 24 juni 2011 Notitie over de organisatie van de politie in enkele EU-landen. - 2011Z13917

Besluit: Betrekken bij bovenstaand voorstel voor een buitenlands werkbezoek.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 9 september 2011 Voorstel voor een buitenlands werkbezoek - 2011Z17361

Besluit: Conform voorstel zal in het herftsreces een werkbezoek aan Denemarken worden gebracht.

Toevoegen brief inzake IGZ-rapport Penitentiair Psychiatrische Centra aan agenda AO Gevangeniswezen 14 september 2011

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 9 september 2011 Toevoegen brief inzake IGZ-rapport Penitentiair Psychiatrische Centra aan agenda AO Gevangeniswezen 14 september 2011 - 2011Z17289

Besluit: Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 7 september 2011 heeft een meerderheid van de commissie ingestemd met de toevoeging van de brief d.d. 29 augustus inzake het IGZ-rapport Penitentiair Psychiatrische Centra (Kamerstuk 24587, nr. 434) aan de agenda van het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 14 september 2011.

Gesprek met de voorzitter Cpb voorafgaand aan algemeen overleg over privacybeleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 5 september 2011 Voorstel gesprek met de voorzitter Cbp voorafgaand aan algemeen overleg over privacybeleid - 2011Z16895

Besluit: Door middel van een ad-hocbesluitprocedure d.d. 5 september 2011 is besloten nog voor het algemeen overleg over de notitie privacybeleid op 15 september a.s. een gesprek met de voorzitter van het CBP te houden.

Brief over stand van zaken met betrekking tot de nationale politie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen (D66) - 1 september 2011 Verzoek D66-fractie om brief stand van zaken met betrekking tot de nationale politie - 2011Z16657

Besluit: Door middel van een ad-hocbesluitprocedure d.d. 1 september 2011 is besloten de minister een brief met de stand van zaken met betrekking tot de nationale politie te vragen.

Inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni 2011 Inspectierapport brandveiligheid in justitiële inrichtingen - 24587-431

Besluit: Door middel van een ad-hocbesluitvorming d.d. 1 september 2011 heeft een meerderheid van uw commissie ingestemd met om deze brief op de agenda van het algemeen overleg over het gevangeniswezen te plaatsen.

Rondetafelgesprek over het kabinetsstandpunt Adolescentenstrafrecht voorafgaand aan algemeen overleg op 6 oktober 2011

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 24 augustus 2011 Verzoek om hoorzitting/rtg over het kabinetsstandpunt Adolescentenstrafrecht voorafgaand aan AO op 6 oktober 2011 - 2011Z16394

Besluit: Door middel van een ad-hocprocedure d.d. 30 augustus 2011 is besloten om voorafgaand aan het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt adolescentenstrafrecht op 6 oktober 2011 over dit onderwerp een rondetafelgesprek te organiseren.

Algemeen overleg over het rapport van de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken van misbruik binnen de RKK

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 30 juni 2011 Verzoek om een algemeen overleg over het rapport van de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken van misbruik binnen de RKK - 2011Z14712

Besluit: Door middel van een ad-hocprocedure d.d. 30 juni 2011 is besloten het verzoek van de leden Arib en Gesthuizen niet in te willgen.

Inventarisatie thema's kennismakingsgesprek op 11 oktober 2011.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 15 september 2011 Inventarisatie thema's kennismakingsgesprek op 11 oktober 2011. - 2011Z17743

Besluit: Ten behoeve van het kennismakingsgesprek met de Raad van State op 11 oktober 2011 zal de leden middels een schriftelijke procedure worden verzocht aan te geven welke thema's zij willen bespreken.

Aantal inbrengen ten behoeve van verslagen van wetsvoorstellen per week

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen (D66) - 15 september 2011 Aantal inbrengen ten behoeve van verslagen van wetsvoorstellen per week - 2011Z17712

Besluit: In beginsel zullen per week niet meer dan twee inbrengen ten behoeve van verslagen van wetsvoorstellen worden gepland.

Ontvangst buitenlandse delegaties in recesperiodes

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, R. de Roon (PVV) - 15 september 2011 Ontvangst buitenlandse delegaties in recesperiodes - 2011Z17710

Besluit: In recesperiodes zullen geen buitenlandse delegaties meer worden ontvangen.

Rappel inzake toezending van het impact assessment kostendekkende griffierechten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen (D66) - 15 september 2011 Rappel inzake toezending van het impact assessment kostendekkende griffierechten - 2011Z17708

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de toezending van het impact assessment kostendekkende griffierechten.

Uitstel van het algemeen overleg over prostitutie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 15 september 2011 Uitstel van het algemeen overleg over prostitutie - 2011Z17707

Besluit: Het algemeen overleg over prostitutie wordt uitgesteld tot november.

Rondetafelgesprek over de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 14 september 2011 Rondetafelgesprek over de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk - 2011Z17613

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Vaststelling van de inbrengdatum voor het verslag van het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (32891)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 13 september 2011 Vaststelling van de inbrengdatum voor het verslag van het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (32891)(Wet herziening gerechtelijke kaart)(32891) - 2011Z17467

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag van wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (32891) wordt vastgesteld op 6 oktober 2011.

Gang van zaken procedure DigiNotar

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 8 september 2011 Gang van zaken procedure DigiNotar - 2011Z17256

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gesprek met de Adviescommissie Drugsbeleid (Commissie-Van de Donk) vooraf aan rondetafelgesprekken over het drugsbeleid

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 9 september 2011 Gesprek met commissie-Van de Donk vooraf aan rondetafelgesprekken over het drugsbeleid - 2011Z17357

Besluit: Er zal een gesprek met de Adviescommissie Drugsbeleid (commissie-Van de Donk) worden gepland.

Datumvoorstel bezoek Nationaal CrisisCentrum

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 juni 2011 Voorstel bezoek aan Nationaal CrisisCentrum - 30821-14

Besluit: Het werkbezoek zal worden gebracht op maandag 28 november 2011 vanaf 13.00 uur.

Hoorzitting over de invoering van ICT-systemen bij de politie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 23 juni 2011 Hoorzitting over de invoering van ICT-systemen bij de politie - 2011Z13845

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 22-23 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 september 2011 Geannoteerde agenda JBZ-Raad 22-23 september 2011 - 32317-71

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 15 september 2011.

Fiche: mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 september 2011 Fiche: mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorisme- financiering - 22112-1206

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding op 5 oktober 2011.

Verslag Informele JBZ-Raad, 18 en 19 juli 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 augustus 2011 Verslag Informele JBZ-Raad, 18 en 19 juli 2011 - 32317-70

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 15 september 2011.

EU-voorstel: Groenboek inzake EU-strafwetgeving op het gebied van detentie COM (2011) 327

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 juli 2011 EU-voorstel: Groenboek inzake EU-strafwetgeving op het gebied van detentie COM (2011) 327 - 2011Z15554

Besluit: Kabinetsreactie afwachten.
Besluit: De minister verzoeken de kabinetsreactie uiterlijk 28 oktober 2011 aan de Kamer te doen toekomen, opdat deze kan worden betrokken bij de te zijner tijd te plannen het algemeen overleg over de brief over Europese instrumenten in wording (Kamerstuk 32317, nr. 12).

Fiche: Mededeling bescherming financiële belangen EU, via strafrecht en administratieve onderzoeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2011 Fiche: Mededeling bescherming financiële belangen EU, via strafrecht en administratieve onderzoeken - 22112-1193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 15 september 2011.

Fiche: Richtlijn gebruikswijzen verweesde werken

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 juni 2011 EU-voorstel: Richtlijn verweesde werken COM(2011)289 (Engelse versie) - 2011Z12819

Besluit: Zie het bovenstaande voorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 september 2011 Fiche: richtlijn gebruikswijzen verweesde werken (rectificatie) - 22112-1211

Besluit: Zie het bovenstaande voorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2011 Fiche: Richtlijn gebruikswijzen verweesde werken - 22112-1192

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over auteursrechten en betrekken bij het werkbezoek aan Brussel op 10 oktober 2011.

Fiche: Verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2011 Fiche: Verordening wederzijdse erkenning beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken - 22112-1190

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 15 september 2011.

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 en 10 juni 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2011 Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 en 10 juni 2011 - 32317-66

Besluit: Reeds geagendeerd het algemeen overleg over de JBZ-raad op 15 september 2011.

Geannoteerde agenda Informele JBZ-Raad 18-19 juli 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 juli 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-Raad d.d. 18-19 juli 2011 (32317, nr. 65). - 32317-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2011 Geannoteerde agenda Informele JBZ-Raad 18-19 juli 2011 - 32317-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader 2010-2014)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Implementatie Stockholm Programma 2010 (JBZ-beleidskader 2010-2014) - 32317-63

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Meerjarig Financieel Kader Justitie en Binnenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Meerjarig Financieel Kader Justitie en Binnenlandse Zaken - 32317-64

Besluit: Wetgevend voorstel inzake de financiering van JBZ 2014-2020 afwachten.
Noot: De vaste commissie voor Europese Zaken heeft een parlementair behandelvoorbehoud geplaatst op het algemene Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020.

Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 augustus 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt - 24557-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 juni 2011 Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt - 24557-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken onderhandelingen EU-VS over de doorgifte van passagiersgegevens. Deze brief is VERTROUWELIJK en is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juli 2011 Stand van zaken onderhandelingen EU-VS over de doorgifte van passagiersgegevens. Deze brief is VERTROUWELIJK en is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. - 2011Z15776

Besluit: Reeds geagendeerd voor het besloten gedeelte (vanwege de vertrouwelijkheid van de brief) binnen het algemeen overleg over de JBZ-raad op 15 september 2011.

Verordeningen huwelijksvermogensrecht/ geregistreerd partnerschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Verordeningen huwelijksvermogensrecht/ geregistreerd partnerschap - 22112-1187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over huwelijks- en echtscheidingsrecht op 29 september 2011.

Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 25 augustus 2011 Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 23645-479

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 september 2011 Sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen - 24587-435

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Preventie kansspelverslaving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 september 2011 Preventie kansspelverslaving - 24557-130

Besluit: Betrokken bij de behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32 264); nadere informatie over het preventiebeleid afwachten.

Afschrift van brieven over de Regeling uitkering substantieel bezwarende functie 2006 (SBF-regeling)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 september 2011 Afschrift van brieven over de SBF-regeling - 2011Z16733

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Continuiteit Amber Alert

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 september 2011 Continuiteit Amber Alert - 29668-33

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Onbevoegde psychiater die tbs-verlengingsadviezen heeft getekend

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 augustus 2011 Onbevoegde psychiater die tbs-verlengingsadviezen heeft getekend - 29452-141

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over tbs.

Vertrouwelijke reactie brief Forensisch Medisch Genootschap over het Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij overleden minderjarigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 augustus 2011 Vertrouwelijke reactie brief FMG m.b.t. NODO bij overleden minderjarigen - 2011Z15910

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijke reactie op vraag omtrent artikel 55C Wetboek van Strafvordering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 juli 2011 Vertrouwelijke reactie op vraag omtrent artikel 55C Wetboek van Strafvordering - 2011Z15909

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeksrapport Kwaliteit in zware tijd; marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juli 2011 WODC onderzoeksrapport "Kwaliteit in zware tijd" over de gevolgen van de marktwerking in het notariaat (in het bijzonder de vrijlating van de tarieven) - 23706-71

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Afschrift notitie aan de Eerste Kamer over verzamelwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli 2011 Afschrift notitie aan de Eerste Kamer over verzamelwetgeving - 2011Z15712

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als toetsingsinstrument t.a.v. de integriteit van toekomstige werknemers en ondernemingen waarmee men een zakelijke relatie wil aangaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli 2011 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als toetsingsinstrument t.a.v. de integriteit van toekomstige werknemers en ondernemingen waarmee men een zakelijke relatie wil aangaan - 32500-VI-120

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Inspectierapport doorlichting Exodus Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli 2011 Inspectierapport doorlichting Exodus Groningen - 24587-432

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing; na ontvangst van de gebundelde reactie van de staatssecretaris die dit najaar is te verwachten.

Jaarverslag 2010 van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juli 2011 Jaarverslag 2010 van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven - 32500-VI-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op voorbeelden uitzending Vara-Ombudsman inzake Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor jeugdigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 8 juli 2011 Reactie op voorbeelden uitzending Vara-Ombudsman inzake VOG Jeugdigen - 32500-VI-119

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat jongeren gedupeerd worden door het VOG-systeem.

Incasso schade slachtoffers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juli 2011 Incasso schade slachtoffers - 32500-VI-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juli 2011 Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2010 - 32500-VI-116

Besluit: Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven (23475).

Inspectierapport doorlichting PI Leeuwarden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni 2011 Inspectierapport doorlichting PI Leeuwarden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-430

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de volgende gebundelde reactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (dit najaar verwacht).

Convenant tegen koperdiefstal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 juni 2011 Convenant tegen koperdiefstal - 29893-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2010 - 29452-140

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Informatie inzake wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Informatie inzake wetsvoorstel lesbisch ouderschap - 32500-VI-112

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspectierapport doorlichting PI Vught van de Inspectie voor de Sanctietoepassing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 juni 2011 Inspectierapport doorlichting PI Vught van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-427

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de volgende gebundelde reactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (dit najaar verwacht).

Stand van zaken uitvoering capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen (JJI's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 juni 2011 Stand van zaken uitvoering capaciteitsplan JJI's - 24587-429

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over personeelstekort justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker op 30 juni 2011.

Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 juni 2011 Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing - 24587-428

Besluit: Algemeen overleg over de rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing plannen en onderhavige brief daarvoor agenderen.

Onderzoek organisatie en financiering brandweeronderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 september 2011 Onderzoek organisatie en financiering brandweeronderwijs - 32841-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer (32 841).
Gerelateerde kamerstukken: 32841-5

Informatie over forensisch pathologen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 september 2011 Informatie over forensisch pathologen - 32500-VI-122

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden voor algemeen overleg over forensisch onderzoek.

Pooierboysproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 september 2011 Pooierboysproblematiek - 31839-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over prostitutie.

Mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2011 Mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn - 32500-VI-121

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn.

Uitvoering motie-Van der Staaij c.s (32 500 VI, nr. 41): verhoging boetetarieven per 1 januari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2011 Verhoging boetetarieven per 1 januari 2012 - 29398-285

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; de griffier zal nagaan of deze brief betrokken is geweest bij het algemeen overleg van de commissie Infrastructuur en Milieu over verkeersveiligheid op 8 september 2011.

Uitnodiging en voorstel voor werkbezoek aan de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2011 Uitnodiging en voorstel voor werkbezoek aan de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2011 - 2011Z16806

Besluit: De commissie gaat niet in op de uitnodiging.

Jaarverslag Regionale Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC's) 2010 en beleidskader RIEC's en Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 augustus 2011 Jaarverslag Regionale Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC's) 2010 en beleidskader RIEC's en Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) - 29911-54

Besluit: Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Evaluatie-en uitbreidingswet Bibob (32676).

Uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 augustus 2011 Toezegging VAO mensenhandel op 17 mei 2011 over de uitstapprogramma’s voor prostituees en de opvang van slachtoffers van mensenhandel - 28638-55

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over prostitutie.

Rapport Penitentiair Psychiatrische Centra van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 augustus 2011 IGZ-rapport Penitentiair Psychiatrische Centra - 24587-434

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Beleidsreactie op het Inspectie OOV-rapport naar "de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk" en het AI-rapport "Veilig werken door hulpverleningsdiensten"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 augustus 2011 Beleidsreactie op het Inspectie OOV-rapport naar "de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk" en het AI-rapport "Veilig werken door hulpverleningsdiensten" - 26956-110

Besluit: Algemeen overleg plannen, waarvoor tevens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt uitgenodigd.

Kabinetsreactie op het advies "Veiligheid en vertrouwen" van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 augustus 2011 Kabinetsreactie op het Rob-advies Veiligheid en vertrouwen - 28684-326

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Permanente educatie door rechters

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 juli 2011 Toezegging permanente educatie door rechters - 29279-124

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de rechtelijke macht.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de disciplinaire bevoegheid.

Reactie op brief over de afwikkeling van (brand)schade door verzekeringsmaatschappijen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juli 2011 Reactie op brief over de afwikkeling van (brand)schade door verzekeringsmaatschappijen - 2011Z15465

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schietdrama Alphen aan den Rijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2011 Aanbieding strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek van de Rijksrecherche inzake het schietdrama Alphen aan den Rijn - 32739-2

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te voeren na ommekomst van de rapporten van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, de Inspectie OOV en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aanscherping van de maatregelen in het actieprogramma “Bestrijding van discriminatie"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juli 2011 Aanscherping van de maatregelen in het actieprogramma “bestrijding van discriminatie" - 30950-34

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Onderzoek ‘Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang: vervolgstudie maatschappelijke reguleringsinstrumenten’, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatitiecentrum verricht door de Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht en TU Delft

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juli 2011 Onderzoek ‘Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang: vervolgstudie maatschappelijke reguleringsinstrumenten’, in opdracht van de WODC verricht door de Erasmus Univ., Univ. Maastricht en TU Delft - 31731-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het rapport van de IOOV, locatie Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2011 Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie OOV, locatie Rotterdam - 29628-265

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 september 2011.

Stand van zaken onderzoeksrapport brand Chemie-Pack Moerdijk door de IOOV

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2011 Stand van zaken onderzoeksrapport brand Chemie-Pack Moerdijk door de Inspectie OOV - 26956-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juli 2011 Korpsmonitor prostitutie en mensenhandel 2010 - 28638-54

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over prostitutie.

Aanwijzing kwartiermakers regionale en landelijke eenheden

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 juli 2011 Aanwijzing kwartiermakers regionale en landelijke eenheden - 29628-264

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de toepassing in de praktijk van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (mbveo)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 juli 2011 Beleidsreactie op rapport IOOV wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 'toepassing in de praktijk' - 25232-58

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de eindevaluatie van de Wet mbveo (2012).

Verzoek tot verlenging bestedingstermijn reeds toegekende subidies voor de uitstapprogramma’s voor prostituees (RUPS)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Verzoek tot verlenging bestedingstermijn RUPS - 32500-VI-114

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over prostitutie.

Geïntegreerde aanpak faillissementsfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Geïntegreerde aanpak faillissementsfraude - 29911-52

Besluit: Algemeen overleg voeren tezamen met brief van de regering onder agendapunt 29.

Hoge transacties en schikkingen in strafzaken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 11 juli 2011 Algemeen overleg over de aanpak van financieel-economische criminaliteit - 2011Z15419

Besluit: Zie het bovenstaande voorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Hoge transacties en schikkingen in strafzaken m.b.t. de aanpak van financieel-economische criminaliteit en de verwevenheid van onderwereld en bovenwereld. - 29911-53

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Rapport de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken misbruik in de Rooms-katholieke Kerk.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2011 Rapport de heer Steenhuis inzake afhandeling zaken misbruik r.k. kerk. - 32500-VI-111

Besluit: Conform besluit d.d. 13 april 2011 de resultaten van de commissie-Deetman inzake misbruik in de Rooms-katholieke kerk afwachten alvorens een procedurebesluit te nemen.

Aanwijzen kwartiermakers korpsleiding nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2011 Aanwijzen kwartiermakers korpsleiding nationale politie - 29628-263

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overbrenging van gevonniste personen uit EU-landen (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS))

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 juni 2011 Overbrenging van gevonniste personen uit EU-landen (WOTS) - 32500-VI-113

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de brief inzake enkele Europese instrumenten in wording (Kamerstuk 32317, nr. 12).

Versterking professionele weerbaarheid politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2011 Versterking professionele weerbaarheid politie - 29628-262

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over politieonderwerpen.

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 8 september 2011 Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling - 2011Z17223

Besluit: De Griffie zal worden verzocht de volgende aangenmelde wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Gezamenlijke behandeling van Versterking cassatierechtspraak (32576) en
Besluit: Wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426) zal op maandag 26 september 2011 in een wetgevingsoverleg worden behandeld. Wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen (32512) zal in een apart wetgevingsoverleg worden behandeld.

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 september 2011 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête - 32887

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 november 2011.

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 september 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32700-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32700-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 maart 2011 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) - 32700

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 september 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis - 32882

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 november 2011.

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 september 2011 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b - 32873

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 oktober 2011.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 september 2011 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen - 32870

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.

Tweede nota van wijziging Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 augustus 2011 Tweede nota van wijziging - 32512-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32512-8

Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 augustus 2011 Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011) - 32863

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 augustus 2011 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs - 32859

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 oktober 2011.

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32621-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32621-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 februari 2011 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) - 32621

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 augustus 2011 Nota van wijziging - 32450-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32450-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32450-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32450-7

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) - 32450

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het peronen- en familierecht

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 augustus 2011 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht - 32856

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 oktober 2011.

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 augustus 2011 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten - 32853

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 november 2011.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juli 2011 Nota van Wijziging - 32612-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32612-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juli 2011 Nota n.a.v. Verslag - 32612-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32612-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 januari 2011 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) - 32612

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging wetsvoorstel vaststelling van een nieuwe Politiewet

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 22 juni 2011 Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging - 30880-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 30880-12

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juli 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-VI-4

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 mei 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32780-VI

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota.

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32717-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32717-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 maart 2011 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) - 32717

Besluit: Het wetsvoorstel zal voor plenaire behandeling worden aangemeld nadat het algemeen overleg over de brief inzake Europese instrumenten in wording (Kamerstuk 32317, nr. 12) heeft plaatsgevonden.

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juli 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32676-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32676-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 maart 2011 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) - 32676

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2011 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt - 32842

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2011.

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2011 Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer - 32841

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 oktober 2011.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juli 2011 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking - 32840

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 november 2011.

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure - 32834

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 november 2011.

Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEu L 131) (Wet verzekeringen zeeschepen)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 juni 2011 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) - 32835

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 juni 2011 Derde Nota van wijziging - 32044-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32044-12

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 juni 2011 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32044-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32044-11

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 1 september 2009 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele) - 32044

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling; tezamen met wetsvoorstel hervorming herziening ten voordele (32045) behandelen.