Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 september 2010

Gepubliceerd: 29 september 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2010A01426
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=613c6c53-fdd9-4af0-b42e-c46b38dc98d1&title=Besluitenlijst%20PV%20LNV%2028%2F9.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28973, 27428, 29576, 29446, 29446, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 27428, 27428, 20487, 26991, 26991, 32262, 31588, 31250, 30252, 30252, 29683, 29683, 29683, 29683, 29675, 29675, 29675, 29675, 28286, 28286, 32372, 32372, 29683, 28286, 29659, 32472, 21501

Inhoud


Ontwikkelingen rond megastallen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 21 januari 2009 Ontwikkelingen rond megastallen - 28973-33

Besluit: Controversiële status behouden

Afschrift van brief aan de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal inzake de gezondheidsrisico’s in relatie tot de intensieve veehouderij

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 23 februari 2010 Afschrift van brief aan de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal inzake de gezondheidsrisico’s in relatie tot de intensieve veehouderij - 2010Z03643

Besluit: Controversiële status behouden

Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 augustus 2009 Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens - 27428-143

Besluit: Controversiële status behouden

Advies Taskforce Versterking Recreatietoervaart

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 februari 2009 Advies Taskforce Versterking Recreatietoervaart - 29576-77

Besluit: Controversiële status behouden

Voortgang hoger beroep Gedragscode Unie van Waterschappen (UvW)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 februari 2010 Voortgang hoger beroep Gedragscode Unie van Waterschappen (UvW) - 29446-72

Besluit: Controversiële status behouden

Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 november 2009 Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren - 29446-69

Besluit: Controversiële status behouden

Zienswijze ‘Verantwoord houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 11 maart 2010 Zienswijze ‘Verantwoord houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) - 28286-383

Besluit: Controversiële status behouden

Tweede voortgangsrapportage NAD en NDW & Staat van het Dier

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 maart 2010 Tweede voortgangsrapportage NAD en NDW & Staat van het Dier - 28286-381

Besluit: Controversiële status behouden

Voornemen voor een jaarlijks monitoringsrapportage ‘Staat van het dier’

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 1 juli 2009 Voornemen voor een jaarlijks monitoringsrapportage ‘Staat van het dier’ - 28286-309

Besluit: Controversiële status behouden

Plan van aanpak "Minder biggensterfte in de Nederlandse zeugenhouderij".

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 1 december 2009 Plan van aanpak "Minder biggensterfte in de Nederlandse zeugenhouderij". - 28286-324

Besluit: Controversiële status behouden

Resultaten evaluatie gasverdoofd castreren en bijbehorend actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 februari 2010 Resultaten evaluatie gasverdoofd castreren en bijbehorend actieplan - 28286-379

Besluit: Controversiële status behouden

Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 30 juni 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen - 28286-302

Besluit: Controversiële status behouden

Reactie op brief van de Europese Commissie over bevoegdheid lidstaten inzake het verbieden van wilde dieren in circussen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 23 november 2009 Reactie op brief van de Europese Commissie over bevoegdheid lidstaten inzake het verbieden van wilde dieren in circussen - 28286-321

Besluit: Controversiële status behouden

Circusdieren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 27 juli 2009 Circusdieren - 28286-311

Besluit: Controversiële status behouden

Inzichten in experimenten en projecten op het gebied van genetisch manipuleren van landbouwhuisdieren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 20 april 2010 Inzichten in experimenten en projecten op het gebied van genetisch manipuleren van landbouwhuisdieren - 27428-161

Besluit: Controversiële status behouden

Reactie op verzoek commissie op het persbericht en rapport RIKILT 'Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren'

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 januari 2010 Reactie op verzoek commissie op het persbericht en rapport RIKILT 'Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren' - 27428-152

Besluit: Controversiële status behouden

Verduurzaming aquacultuur in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 februari 2010 Verduurzaming aquacultuur in Nederland - 2010Z02617

Besluit: Controversiële status behouden

Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juni 2009 Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie - 20487-35

Besluit: Controversiële status behouden.

Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2009 Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA - 26991-276

Besluit: Controversiële status behouden

Beoogde wijzigingen van de VWA-tarieven per 1 juli 2010 en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 februari 2010 Beoogde wijzigingen van de VWA-tarieven per 1 juli 2010 en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA. - 26991-278

Besluit: Controversiële status behouden

Beantwoording vragen commissie LNV inzake instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA (32 262)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 februari 2010 Beantwoording vragen commissie LNV inzake instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA (32 262) - 32262-2

Besluit: Controversiële status behouden

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 november 2009 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) - 32123-XIV-28

Besluit: Controversiële status behouden

Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2008-2009

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 2 maart 2010 Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2008-2009 - 31588-3

Besluit: Controversiële status behouden

Pangasius aquacultuur in Vietnam

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 februari 2010 Pangasius aquacultuur in Vietnam - 31250-73

Besluit: Controversiële status behouden

Beantwoording vragen commissie LNV over de uitwerking van het pakket aan maatregelen dat is voorgesteld door de Taskforce multifunctionele landbouw

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 26 juni 2009 Beantwoording vragen commissie LNV over de uitwerking van het pakket aan maatregelen dat is voorgesteld door de Taskforce multifunctionele landbouw - 30252-17

Besluit: Controversiële status behouden

Voortgangsrapportage Taskforce Multifunctionele Landbouw

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 april 2009 Voortgangsrapportage Taskforce Multifunctionele Landbouw - 30252-16

Besluit: Controversiële status behouden

Voortgang van de aanpak van de antibioticaproblematiek via het convenant antibioticaresistentie in de dierhouderij

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 december 2009 Voortgang van de aanpak van de antibioticaproblematiek via het convenant antibioticaresistentie in de dierhouderij - 29683-51

Besluit: Controversiële status behouden

Rapport Berenschot aan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 maart 2010 Rapport Berenschot aan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen. - 29683-42

Besluit: Controversiële status behouden

Nota Diergeneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 november 2009 Nota Diergeneesmiddelen - 29683-39

Besluit: Controversiële status behouden

Aanbieding van het rapport van het brede onderzoeksprogramma MRSA

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 7 december 2009 Aanbieding van het rapport van het brede onderzoeksprogramma MRSA - 29683-40

Besluit: Controversiële status behouden

Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 februari 2010 Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee - 29675-92

Besluit: Controversiële status behouden

Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 juni 2009 Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens - 29675-80

Besluit: Controversiële status behouden

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002

Besluit: Controversiële status behouden

Moeraskoorts bij paarden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Ormel (CDA) - 29 september 2010 Moeraskoorts bij paarden - 2010Z13841

Besluit: De minister zal worden verzocht een brief aan de Kamer te sturen over de herkomst van het paard dat op 15 augustus 2010 is aangetroffen met Moeraskoorts (equine infectious anemia), de gevolgde procedure en de stappen die worden genomen om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Maatlat Duurzame Veehouderij problematiek bij jonge boeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 29 september 2010 Maatlat Duurzame Veehouderij problematiek bij jonge boeren. - 2010Z13839

Besluit: De minister zal worden verzocht uiterlijk 16 november 2010 een brief met de stand van zaken aan de Kamer te sturen over de Maatlat Duurzame Veehouderij problematiek bij jonge boeren.

Gevolgen voor dierenwelzijn als gevolg van het regelen van inwerkingtreding van het Legkippenbesluit bij wet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 29 september 2010 Gevolgen voor dierenwelzijn door inwerkingtreding van het Legkippenbesluit bij wet te regelen. - 2010Z13829

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de gevolgen voor het welzijn van legkippen, als gevolg van de te kennen gegeven wens van de Kamer om inwerkingtreding van het Legkippenbesluit bij wet te regelen.

Artikel Spits d.d. 23 september 2010 wilde zwijnen in Noord-Brabant

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 28 september 2010 Artikel Spits d.d. 23 september 2010 wilde zwijnen in Noord-Brabant - 2010Z13809

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie op het artikel te geven en de Kamer te informeren over de stand van zaken rond wilde zwijnen in Nederland, waaronder het aantal, te ontvangen uiterlijk 1 november 2010.

Dioxinegehalte in paling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 28 september 2010 Dioxine in paling - 2010Z13808

Besluit: De minister van LNV zal worden verzocht om de vragen zoals gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 28 september 2010, alsmede de vragen van de commissie uiterlijk woensdag 29 september 2010 te beantwoorden.
Besluit: Het AO Visserij op 30 september 2010 zal met een uur worden verlengd. Voor het eerste uur wordt het dioxinegehalte in paling geagendeerd. De minister van VWS zal hiervoor ook worden uitgenodigd.

Rapport van IMARES over de kokkelsterfte

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 24 september 2010 Rapport van IMARES over de kokkelsterfte - 29675-100

Besluit: Agenderen voor AO Visserij op 30 september 2010.

Informatie over het oester herpesvirus

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 13 september 2010 Informatie over het oester herpesvirus - 29675-99

Besluit: Agenderen voor AO Visserij op 30 september 2010.
Noot: Zie ook agendapunt 59.

Reactie op verzoek commissie op het 10-puntenplan voor verfrissend natuur- en landschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 23 september 2010 Reactie op verzoek commissie op het 10-puntenplan voor verfrissend natuur- en landschapsbeleid - 2010Z13436

Besluit: De minister zal worden verzocht om een stand van zakenbrief over de uitwerking van de verklaring van het Linschotenberaad.

Uitvoering motie-Jacobi c.s. (30690, nr. 11) om via tijdelijke ontheffingen van de Flora- en faunawet het vestigen van tijdelijke natuur door middel van pilots mogelijk te maken

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 22 september 2010 Uitvoering motie-Jacobi c.s. (30690, nr. 11) om via tijdelijke ontheffingen van de Flora- en faunawet het vestigen van tijdelijke natuur door middel van pilots mogelijk te maken - 2010Z13335

Besluit: Geagendeerd voor WGO Natuur op 8 november 2010.

Afschrift antwoord op een brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel inzake het Natura 2000-ammoniakplan

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 14 september 2010 Afschrift antwoord op een brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel inzake het Natura 2000-ammoniakplan - 2010Z12825

Besluit: Geagendeerd voor AO Programmatische Aanpak Stikstof op 7 oktober 2010.
Besluit: Aanwezigheid van de minister van VROM bij het AO PAS wordt aan het kabinet overgelaten.

Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 23 september 2010 Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 2010Z13439

Besluit: Een technische briefing zal plaatsvinden op 30 september 2010 van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanbieding rapport ‘Ongerief bij gezelschapsdieren’ van Wageningen UR Livestock Research en Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 22 september 2010 Aanbieding rapport ‘Ongerief bij gezelschapsdieren’ van Wageningen UR Livestock Research en Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht - 28286-436

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Dierenwelzijn.

Overzicht aantal Q-koortspatiënten per gemeente

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 september 2010 Overzicht aantal Q-koortspatiënten per gemeente - 28286-430

Besluit: Reeds betrokken bij VAO Q-koorts op 23 september 2010.

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 17 september 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32372-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 17 september 2010 Nota van wijziging - 32372-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-7

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 22 april 2010 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - 32372

Besluit: Agenderen voor rtg Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 14 oktober 2010.
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, te houden na het a.s. herfstreces.
Besluit: De griffier zal de commissie informeren over het implementatietraject.

Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de risico's van schapenwol

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 15 september 2010 Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de risico's van schapenwol - 29683-59

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO VWA.

Stand van zaken Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 14 september 2010 Stand van zaken Q-koorts - 28286-429

Besluit: Reeds betrokken bij AO Q-koorts op 15 september 2010.
Besluit: De minister zal worden verzocht om de Kamer uiterlijk 28 oktober 2010 te informeren over de uitvoering van de aangenomen moties Dijkgraaf c.s. (28 286, nr. 431) en Ormel c.s. (28 286, nr. 434).
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer tevens uiterlijk 28 oktober 2010 te informeren over de uitkomsten van het gesprek met LTO over een compensatieregeling voor bedrijven die zijn getroffen door de maatregelen ter bestrijding van Q-koorts.

Verkoop van gronden door Staatsbosbeheer. Reactie n.a.v. de motie-Snijder-Hazelhoff (29 659, nr. 55)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 10 september 2010 Verkoop van gronden door Staatsbosbeheer - 29659-63

Besluit: De minister zal worden verzocht om de reeds ingezette activiteiten te stoppen en geen onomkeerbare stappen te nemen tot na een t.z.t. te plannen AO.
Besluit: De minister zal worden verzocht een nadere toelichting te geven op het argument dat sprake zou kunnen zijn van oneigenlijke staatssteun in relatie tot de verkoop van grond op de Waddeneilanden.

Aanbieding strategische agenda ethiekbeleid van LNV

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 10 september 2010 Aanbieding strategische agenda ethiekbeleid van LNV - 32123-XIV-220

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Duurzaam voedsel.

Fiche Mogelijkheid tot verbieden of beperken van teelt van ggo’s op eigen grondgebied

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 juli 2010 EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen COM(2010) 375 - 2010Z11057

Besluit: Zie hierboven.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 30 augustus 2010 Fiche Mogelijkheid tot verbieden of beperken van teelt van ggo’s op eigen grondgebied - 32472-2

Besluit: Agenderen voor te plannen AO GGO's.
Noot: Bij de planning zal rekening worden gehouden met behandeling van het EU-voorstel ggo-teelt op eigen grondgebied in Brussel.

Onderzoeksvragen Programmatische Aanpak Stikstof

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M. Peen - 24 september 2010 Onderzoeksvragen Programmatische Aanpak Stikstof - 2010Z13562

Besluit: De ministers van LNV en VROM zullen worden verzocht de vragen zoals gesteld in de notitie te beantwoorden vóór het AO Programmatische Aanpak Stikstof op 7 oktober 2010.
Besluit: De vragen zoals gesteld in de notitie zullen tevens voorgelegd worden aan de parlementair advocaat.

Onderzoeksvoorstellen fracties Toekomst- en Onderzoeksagenda Kamer 2011.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Schüssel M. - 24 september 2010 Onderzoeksvoorstellen Toekomst- en Onderzoeksagenda 2011. - 2010Z13600

Besluit: Het lid Van Veldhoven zal in samenwerking met de griffier het voorstel 'Oplossingsrichtingen voor het spanningsveld tussen markt en overheid op het gebied van (duurzaam) voedsel' op basis van input van de overige commissieleden nader uitwerken.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

Zaak: Begroting - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 21 september 2010 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 - 32500-F

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de week van 23 november 2010.
Besluit: Agenderen voor WGO Natuur op 8 november 2010.
Besluit: Agenderen voor WGO Visserij op 8 november 2010.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

Zaak: Begroting - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 21 september 2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 - 32500-XIV

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de week van 23 november 2010.
Besluit: Agenderen voor WGO Natuur op 8 november 2010.
Besluit: Agenderen voor WGO Visserij op 8 november 2010.
Noot: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 12 oktober 2010 om 12.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk 25 oktober 2010 aan de Kamer aan te bieden.

Geannoteerde agenda informele Landbouwraad (19-21 september 2010) en Landbouwraad (27 september 2010)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 10 september 2010 Geannoteerde agenda informele Landbouwraad (19-21 september 2010) en Landbouwraad (27 september 2010) - 21501-32-410

Besluit: Reeds betrokken bij AO Landbouw- en Visserijraad op 15 september 2010.

Uitnodiging voor KNMvD-jaarcongres d.d. 1 oktober 2010

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) te Houten - 6 september 2010 Uitnodiging voor KNMvD-jaarcongres d.d. 1 oktober 2010 - 2010Z13389

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van Provincie Gelderland, namens de provincies en IPO voor werkbezoek Recreatie & Toerisme d.d. 19 november 2010

Zaak: Brief derden - Provincie Gelderland te Arnhem - 13 september 2010 Uitnodiging van Provincie Gelderland, namens de provincies en IPO voor werkbezoek Recreatie & Toerisme d.d. 19 november 2010 - 2010Z12918

Besluit: Aangehouden tot bespreking planning binnenlandse werkbezoeken.

Uitnodiging voor FNLI-jaarbijeenkomst d.d. 12 oktober 2010

Zaak: Brief derden - Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) te Rijswijk - 14 september 2010 Uitnodiging voor FNLI-jaarbijeenkomst d.d. 12 oktober 2010 - 2010Z12845

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor excursie naar de Proeftuin van Wageningen UR Glastuinbouw d.d. 23 september 2010

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 8 september 2010 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor excursie naar de Proeftuin van Wageningen UR Glastuinbouw d.d. 23 september 2010 - 2010Z12820

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.