Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 18 mei 2010

Gepubliceerd: 19 mei 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2010A01168
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39456ef1-8914-495d-8d1b-c80aea2f8bae&title=Besluitenlijst%20Pv%20Ez%20dinsdag%2018%20mei%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 29048, 31239, 31209, 26643, 31239, 31209


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - Rederij Triton te Katwijk aan Zeek - 27 april 2010 Utnodiging van Rederij Triton en meerdere organisaties voor een "Varende Haringparty" d.d. 11 juni 2010 - 2010Z08015

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010 Uitnodiging voor het wereld congres WCIT 2010 op 25 t.m. 27 mei te Amsterdam - 2010Z07950

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010 Uitnodiging briefing publicatie OESO landenrapport 16 juni 2010 - 2010Z07936

Besluit: Aangezien deze laatste vergaderdag van de Kamer in het teken staat van het afscheid nemen van leden, kan geen representatieve vertegenwoording van leden worden gegarandeerd. Op basis daarvan wordt besloten de uitnodiging voor het bijwonen van de briefing over te laten aan de individuele leden / fracties.

Fiche: Verordening inzake statistieken over toerisme

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 7 mei 2010 Fiche: Verordening inzake statistieken over toerisme - 22112-1022

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Effectonderzoek Warmtewet en consultatie warmtebesluit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 Effectonderzoek Warmtewet en consultatie warmtebesluit - 29048-49

Besluit: Minister verzoeken om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de prijsvorming door bedrijven die zowel gasproducent als leverancier van gas zijn (integrale keten) en dit vervolgonderzoek uiterlijk 1 juli 2010 aan de Kamer aan te bieden.

Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee - 31239-97

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen (dinsdag 22 juni 2010)

CCS grootschalig demonstratieproject op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 CCS grootschalig demonstratieproject op zee - 31209-118

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering motie Gerkens c.s. over de mogelijkheid om IPv6 verplichtend op te leggen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 11 mei 2010 Uitvoering motie Gerkens c.s. over de mogelijkheid om IPv6 verplichtend op te leggen - 26643-155

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie Nyenrode-onderzoek ‘Offshoring by manufacturing and service firms in the Netherlands’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010 Reactie Nyenrode-onderzoek ‘Offshoring by manufacturing and service firms in the Netherlands’ - 2010Z07970

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling ministerie van Economische Zaken 2011 /Jaarverslag 2009.

Eerste uitkomsten tenderregeling windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010 Eerste uitkomsten tenderregeling windenergie op zee - 31239-96

Besluit: Via een ad hoc procedure reeds toegevoegd aan het AO over diverse energieonderwerpen op 11 mei jl.

Colportage door energiebedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 mei 2010 Colportage door energiebedrijven - 2010Z07856

Besluit: Agenderen voor de behandeling van het Jaarverslag 2009 ministerie van Economische Zaken/begrotingsbehandeling 2011.

Toezending uitgevoerde studies in het kader van het project Brandstofmix

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 april 2010 Toezending uitgevoerde studies in het kader van het project Brandstofmix - 31209-116

Besluit: Via een ad hoc procedure reeds toegevoegd aan het AO over diverse energieonderwerpen op 11 mei jl.