Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 24 november 2009

Gepubliceerd: 24 november 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A04593
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc4d6126-fa0b-49a4-a7c2-262008a3b431&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%2024%20november%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 31239


Zevende Ministeriële WTO Conferentie te Genève

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 24 november 2009 Zevende Ministeriële WTO Conferentie te Genève - 2009Z22387

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MVO op 25 november 2009

Verzetten AO Postsector d.d. 15 december

Zaak: Brief Kamer - Tweede Kamerlid, Vos M.L. (PvdA) - 11 november 2009 Verzetten algemeen overleg Post op 15 december 2009 - 2009Z21085

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd en het algemeen overleg zal worden verplaatst

Voortzetting/afronding AO Energie/Gasopslag d.d. 19 november 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Vlies van der B.J. (SGP) - 24 november 2009 Openstaande vragen SGP over ao Energie en gasopslag - 2009Z22399

Besluit: Minister verzoeken de nog openstaande vragen uit het algemeen overleg energie/gasopslag d.d. 19 november 2009 schriftelijk te beantwoorden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Jansen P.F.C. (SP) - 23 november 2009 Openstaande vragen SP ao energie/gasopslag - 2009Z22331

Besluit: Minister verzoeken de nog openstaande vragen uit het algemeen overleg energie/gasopslag d.d. 19 november 2009 schriftelijk te beantwoorden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Zijlstra H. (VVD) - 23 november 2009 Openstaande vragen van de VVD over CCS - 2009Z22312

Besluit: Minister verzoeken de nog openstaande vragen uit het algemeen overleg energie/gasopslag d.d. 19 november 2009 schriftelijk te beantwoorden.

Verloop Arbitrage JSF businesscase

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 november 2009 Verloop Arbitrage JSF businesscase - 26488-204

Besluit: De commissie Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Financiering windpark Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 november 2009 Financiering windpark Noordoostpolder - 31239-75

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SDE op 2 december 2009.
Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde brief over de nieuwe financieringssytematiek SDE uiterlijk donderdag 26 november 2009 om 10.00 uur aan de Kamer aan te bieden, met het oog op een mogelijk te houden extra procedurevergadering.