Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 maart 2010

Gepubliceerd: 10 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A04543
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4e8c3971-b6d6-4a20-8c3c-b14017483813&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%209%20maart%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 26419, 26419, 24515, 26485, 26485, 30826, 26485, 26485, 25074, 23432, 29826, 31371, 24095, 31412, 26643, 24095, 27863, 24095, 27879, 24095, 24095, 22112, 27879, 30520, 28982, 28982, 31728, 31728, 29515, 27406, 31410, 31410, 31239, 27406, 31239, 31239, 24036, 24036, 24446, 27406, 29338, 24036, 24036, 29048, 29048, 31412, 31412


Werkbezoek Corus op 29 oktober 2010

Zaak: Brief derden - Nuclear Research & consultancy Group (NRG) te Petten - 25 februari 2010 Uitnodiging werkbezoek aan NRG - 2010Z03832

Besluit: Dit zal geen deel uitmaken van het werkbezoek van de commissie op 29 oktober 2010, maar wordt overgelaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Corus Staal BV te IJmuiden - 22 januari 2010 Uitnodiging van Corus Staal voor werkbezoek aan het Staalbedrijf in IJmuiden - 2010Z01391

Besluit: Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 29 oktober 2010.

Werkbezoek High Tech Campus Eindhoven op uitnodiging van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 3 maart 2010 Programma werkbezoek van Rathenau Instituut over Nanotechnologie - 2010Z04084

Besluit: Het conceptprogramma voor dit werkbezoek, waarvoor de datum definitief wordt vastgesteld op vrijdag 16 april 2010, wordt akkoord bevonden. Bij de leden van de commissies EZ, VROM en VWS zal worden geinventariseerd wie aan dit werkbezoek wenst deel te nemen.

Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 2 maart 2010 Uitnodiging van EUFORES voor tiende Interparlementaire bijeenkomst 'Renewable Energy and Energy Efficiency' d.d. 16 april 2010 - 2010Z04032

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Kamer van Koophandel Nederland (KvK) te Den Haag - 18 februari 2010 Verzoek van KvK Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over de actuele ontwikkelingen binnen de KvK - 2010Z03648

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Bij de Kamer van Koophandel Nederland zal worden nagegaan op welk moment een gesprek zou kunnen plaatsvinden.

Zaak: Brief derden - van Raad voor de Wadden te Leeuwarden - 26 februari 2010 Uitnodiging symposium "Een landschap vol verrassingen" over recreatie en toerisme in het Waddengebied d.d. 31 maart 2010 van Raad voor de Wadden - 2010Z03779

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 15 februari 2010 Uitnodiging van EUFORES voor debat "From Brussels to our Cities: Action Plans on all levels - Which synergies are possible?" d.d. 23 maart 2010 - 2010Z03344

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Russchen Consultants te Brussel - 15 februari 2010 Uitnodiging werkbezoek aan Nyrstar Budel voor gesprekken over behoud van werkgelegenheid en duurzame industrie in Nederland d.d. 1 april 2010 - 2010Z03204

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Scheepsbouw Nederland te Zoetermeer - 15 februari 2010 Uitnodiging van Scheepsbouw Nederland voor seminar 'Maritiem Onderwijs in Bedrijf' d.d. 25 maart 2010 - 2010Z03016

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

CO2 Barendrecht

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Zijlstra H. (VVD) - 8 maart 2010 CO2 Barendrecht - 2010Z04129

Besluit: Aan het verzoek van het lid Zijlstra wordt, gezien de brief van de minister d.d. 8 maart inzake de planning en reactie op de aangnomen moties inzake CO2-opslag Barendrecht, voldaan.
Noot: Zie ook agendapunt 15.

Gesprek Eurocommissaris Kroes over de Digitale Agenda

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, Peters M. (GroenLinks) - 4 februari 2010 Verzoek om Eurocommissaris Kroes uit te nodigen in de Kamer voor een

Besluit: Getracht zal worden het gesprek voorafgaand aan het zomerreces te plannen.

SER rapport Marktwerking

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 16 februari 2010 Aanbieding SER-ontwerpadvies 'Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes' over publieke belangen en marktwerking - 2010Z03483

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Over het definitieve rapport zal geen technische briefing worden gehouden door de SER.
Besluit: Via de mail zal aan de leden de uitnodiging worden voorgelegd om de raadsvergadering van de SER bij te wonen waarin het definitieve rapport over Marktwerking zal worden vastgesteld.

Informele Raad voor Concurrentievermogen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 maart 2010 Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 7-9 februari 2010 - 21501-30-224

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op donderdag 20 mei 2010 van 13.30 tot 14.30 uur

VTE-Raad (Energie en Telecom)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 maart 2010 Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) d.d. 12 maart 2010 - 21501-33-260

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (Energie) op woensdag 10 maart 2010 van 14.00 tot 15.00 uur.

Zaak: Brief commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 13 januari 2010 Openbaarheid rondom ACTA - 2010Z00473

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 januari 2010 Verslag VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009 - 21501-33-253

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (Energie en Telecom) op donderdag 27 mei 2010 van 11.00 tot 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (Energie) op woensdag 10 maart 2010 van 14.00 tot 15.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 januari 2010 Verslag van de VTE-Raad (Energie) van 7 december 2009 - 21501-33-251

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (Energie) op woensdag 10 maart 2010 van 14.00 tot 15.00 uur.

Toerisme

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 januari 2010 Stand van zaken knelpuntentraject recreatie - 26419-41

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 januari 2010 Antwoord op vraag van het lid Van der Burg gesteld tijdens het Algemeen Overleg Toerisme (26419, nr.39) betreffende het Elektronisch Onderneming Dossier - 26419-40

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Verslag schriftelijk overleg inzake concept-kabinetsreactie inzake het Groenboek ‘De koppeling van ondernemersregisters’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 17 februari 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake concept-kabinetsreactie inzake het Groenboek ‘De koppeling van ondernemersregisters’ - 32123-XIII-52

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Modernisering Pandhuiswet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Voortgangsrapportage modernisering Pandhuiswet - 24515-182

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 4 februari 2010

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 2 februari 2010 Stand van maatschappelijke jaarverslaggeving in Nederland - 26485-86

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 25 januari 2010 Aanbieding van het MVO-paspoort - 26485-84

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2009 Uitvoering motie Gerkens over etiketteringsplicht voor bont (30 826, nr. 19) - 30826-27

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 30826-27

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 23 november 2009 Amerikaanse risicolijst van producten die mogelijk met kinder- of gedwongen arbeid zijn vervaardigd - 32123-XIII-43

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 december 2009 Aanbieding onderzoek aansprakelijkheid MVO - 26485-81

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 28 januari 2010 MVO voortgangsrapportage - 26485-85

Besluit: Agenderen voor vervolg algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (tweede termijn) op woensdag 17 maart 2010 van 13.00 tot 15.00 uur

Industriebeleid en Protectionisme

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 9 februari 2010 Aanbieding van het verslag van de 7e Ministeriële Bijeenkomst van de WTO - 25074-166

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Industriebeleid en Protectionisme op
Besluit: De minister zal worden verzocht de aangekondigde brief over de ontwikkelingen in de WTO, de voortgang in onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden en de andere ontwikkelingen op handelspolitiek terrein, tijdig voorafgaand aan dit algemeen overleg aan de Kamer te sturen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 februari 2010 Invoer van cosmeticaproducten uit Israël/Bezette Gebieden - 23432-318

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Industriebeleid en Protectionisme op donderdag 18 maart 2010 van 17.30 - 19.30 uur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 januari 2010 Overplaatsing van de productie van scheepsschroeven en –motoronderdelen (het betreft hier activiteiten van het bedrijf Wärtsilä) naar China - 29826-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Industriebeleid en Protectionisme op donderdag 18 maart 2010 van 17.30 - 19.30 uur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 21 december 2009 Definitie van protectionisme - 31371-298

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Industriebeleid en Protectionisme op donderdag 18 maart 2010 van 17.30 - 19.30 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 februari 2010 Reactie op verzoek commissie voor Economische Zaken over Nederlandse ondernemers in Zimbabwe - 2010Z03499

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Industriebeleid en Protectionisme op donderdag 18 maart 2010 van 17.30 - 19.30 uur

Telecommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 januari 2010 Voortgang beleid commerciële etherradio - 24095-254

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 6 april van 17.30 - 19.30 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 december 2009 Evaluatie OPTA en inrichting van het toezicht op de markten voor elektronische communicatie en media - 32123-XIII-47

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 6 april van 17.30 - 19.30 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 oktober 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake de problematiek op de etherdistributiemarkt - 31412-15

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 6 april van 17.30 - 19.30 uur
Gerelateerde kamerstukken: 31412-15

ICT-Agenda 2009-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 7 december 2009 Voortgangsrapportage ICT-Agenda 2008-2011 - 26643-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-agenda 2009-2011 op woensdag 17 maart 2010 van 10.00 tot 12.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Netneutraliteit - 24095-252

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-agenda 2009-2011 op woensdag 17 maart 2010 van 10.00 tot 12.00 uur

Consumentenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Briefwisseling met ING en Currence - 27863-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Wachttijden en kosten bij 0900-nummers voor klantenservice - 24095-255

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Voortgangsrapportage Agenda Telecomconsument - 27879-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 10 september 2009 Maatregelen ter bescherming van de consument rond 0900-nummers en motie Gesthuizen-Van Dam - 24095-251

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Diverse toezeggingen m.b.t. het Consumentenbeleid - 24095-253

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 8 januari 2010 Kabinetsreactie op het SER-advies "Consumentenrechten in de interne markt" - 22112-992

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 februari 2010 Agenda 2010-2011 van de Consumentenautoriteit - 27879-24

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 15 januari 2010 Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en de staatssecretaris van EZ is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet - 30520-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Consumentenbeleid op donderdag 8 april 2010 van 11.00 tot 13.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 30520-20

Planning en reactie op de aangenomen moties inzake CO2-opslag Barendrecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 maart 2010 Planning en reactie op de aangenomen moties inzake CO2-opslag Barendrecht - 28982-103

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (reactie minister op alle aangenomen moties).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 februari 2010 Reactie op verzoek van het lid Zijlstra inzake uitvoering moties Van der Ham en Spies/Samsom inzake CO2-opslagproject Barendrecht - 28982-102

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (reactie minister op alle aangenomen moties).

Zondagopenstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 4 maart 2010 Reactie op verzoek Elias m.b.t. tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Westland tot algehele zondagsopening - 31728-37

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Gerelateerde kamerstukken: 31728-37

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 december 2009 Toezending van afschrift van brief aan de gemeente Westland over het verzoek tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westland tot algehele zondagsopening - 31728-36

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Gerelateerde kamerstukken: 31728-36

Administratieve Lasten Reductie voor bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 2 maart 2010 Beknopte voortgangsrapportage van februari 2010 over de reductie van Administratieve Lasten (AL) voor bedrijven - 29515-315

Besluit: Aanhouden tot na de ontvangst van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage (in mei 2010)

Jaarverslag ministerie van Economische Zaken 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 december 2009 Evaluatie programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap - 32123-XIII-48

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken 2009 (derde woensdag in mei; verantwoordingsdag).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 november 2009 Reactie n.a.v. de motie Aptroot/Besselink (27 406 nr. 127) over prestatie-indicatoren voor launching customer en innovatief aanbesteden. De brief bevat een bijlage waarin een overzicht wordt gegeven van voorbeelden van innovatief aanbesteden en een bijlage waarin 20 projecten worden uiteengezet. - 27406-162

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken 2009 (derde woensdag in mei; verantwoordingsdag).

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Evaluatiemomenten Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - 31410-17

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - 31410-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Net op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Toezegging inzake over de rol van TenneT bij de aanleg en het beheer van het net op zee - 31239-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Invulling van de Fes-enveloppe

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 februari 2010 Uitstel beantwoording vragen commissie EZ over de invulling van de Fes-enveloppe (27 406 nr. 166) - 27406-171

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Besluit: Aanhouden tot na de ontvangst van de nader aangekondigde informatie (zie bovenstaand agendapunt).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 februari 2010 Uitvoering van vijf aangenomen moties naar aanleiding van AO SDE - 31239-92

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Benzine

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Timmer A.J. (PvdA) - 15 oktober 2009 Aanbieding rapport Meer Martkwerking Benzinemarkt - 24036-366

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 22 oktober 2009 Benzinemarkt - 24036-367

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Ruimtevaart

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 februari 2009 Verslag en resultaten ESA Ministersconferentie - 24446-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 januari 2010 Stand van zaken EU dossiers m.b.t. nanotechnologie - 27406-169

Besluit: Agenderen voor AO Nanotechnologie op donderdag 20 mei 2010 dat met een half uur wordt ingekort en daarmee plaatsvindt van 15.00 - 17.30 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 december 2009 Reactie op de vraag n.a.v. publicatie "Leven als bouwpakket" van Rathenau Instituut over het voeren van een debat inzake de integratie van sleuteltechnologieën - 29338-92

Besluit: Agenderen voor AO Nanotechnologie op donderdag 20 mei 2010 dat met een half uur wordt ingekort en daarmee plaatsvindt van 15.00 - 17.30 uur.

Inkoopmacht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2009 Reactie op het rapport "Maatschappelijke last van toezicht" van LangmanEconomen - 24036-368

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inkoopmacht op donderdag 8 april van 17.30 - 20.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 - 24036-370

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inkoopmacht op donderdag 8 april van 17.30 - 20.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 december 2009 Uitkomsten en beleidsvoorstellen n.a.v. het onderzoek naar inkoopmacht - 32123-XIII-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inkoopmacht op donderdag 8 april van 17.30 - 20.00 uur.

Voorhang ontwerpbesluit Warmtewet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 maart 2010 Vertraging in onderzoek naar rentabiliteit van bestaande warmtenetten - 29048-48

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 december 2009 Versturing warmtebesluit ten behoeve van voorhang - 29048-46

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 september 2009 Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 32151

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (31 412)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Vierde nota van wijziging - 31412-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-19

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging inzake wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005 - 31412-18

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 31412-18